Vägverket i Norrbotten stoppar rasism mot samer

Rasism mot samer har en ganska bred utspridning i norrlands inland. Många gånger ger folk upp att bekämpa rasism. Men, det finns flera exempel på lyckade insatser mot rasism.

Ett av de mest lyckade projekten mot samisk rasism finns att finna i Vittangi. Vid infarterna till Vittangi sattes samiska vägskyltar upp. Gång på gång blev de övermålade eller genomskjutna med kulhål. Endast de finskspråkiga och svenskspråkiga vägskyltarna fick stå orörda.

Men, Vägverket i Norrbotten gav inte upp. Så fort en samisk skylt förstördes sattes en ny samisk skylt upp. Vägverket informerade dessutom att skattebetalarna, dvs de som gång på gång förstörde de samiska skyltarna, fick stå för notan. Rasisterna gav upp och nu är även de samiska vägskyltarna orörda. Vägverkets insats visar att det går att vinna mot rasister. Det gäller bara inte att ge upp! En stor eloge till Vägverket!

0 kommentarer: