Politisk policy hindrar samisktalande äldreomsorg

Inom Kiruna kommun har det länge funnits önskemål om en samisk avdelning inom äldreomsorgen. En avdelning där äldre samer kan kommunicera på sitt eget språk. I praktiken är det inget hinder. Det finns flera inom Kiruna kommuns äldreomsorg som talar samiska och brist på äldre samer finns det inte. Men, enligt socialchefen i Kiruna kommun, Elisabeth Hansson, går det inte att genomföra enligt kommunens intraprenadpolicy. Policyn är politiskt antagen och säger att det ska vara personal från en och samma verksamhet där all personal vill ha en samisk avdelning.

Du kan läsa mer om saken här!

Källa: SR Sameradion

Samiska studenter som alla andra

Jämställdhets- och Diskrimineringsombudet (LDO) Sunniva Ørstavik i Norge inbjuder till debattmöte om studiefinansiering för bl.a. samiska studenter med handikapp. Sunniva Ørstavik utfordrar dessutom vid debattmötet det norska statsrådet Tora Aasland om diskriminering av dessa studenter.

Tid: Debattmötet äger rum fredag den 27 augusti 15.30

Plats: FestiHvalteltet på Fredrikkeplassen, Blindern.

Deltagare: Tora Aasland, Forsknings- og høyere utdanningsminister (SV), Martin Kaasgaard Nielsen, generalsekretær i Unge Funksjonshemmede, Terje Pettersen, leder utdanningspolitisk utvalg i Synshemmede Akademikere, Eva Magnus, Seniorforsker og førsteamanuensis (NTNU/HIST), Anne Karen Nymoen, leder Norsk Studentorganisasjon, samt samiska representanter.

Nytt nätverk för samer som mår dåligt pga diskriminering

Många samer mår psykiskt dåligt pga av diskriminering och rasism. Därför planerar psykologen Lotta Omma och forskaren Lars Jacobsson ett nytt nätverk av samisk vårdpersonal som kan hjälpa utsatta samer.

Källa: Tidningen Nuorat 2010

Kyrkan har öppnat nätverk för utsatta samer

Utsatthet, utanförskap, diskriminering och rasism är några orsaker att många samer vill ha någon att tala med. Svenska kyrkan har därför öppnat ett Samiskt Kristnätverk för kristna samer. Samiska krisnätverket är bemannat fredagar och söndagar klockan 20-24. Den du får tala med har tecknat tystnadsförbindelse. Vill du samtala på samiska så finns den möjligheten.

Du kan läsa mer om samiskt kristnätverket här!

Källa: Svenska Kyrkans Samiska Råd

Rasism och diskriminering är vardag för sameungdomar

Ny forskning visar att 45 % av unga samer harblivit utsatta för rasistiska och diskriminerande kommentarer. Bland de unga samer som kommer från renskötselnäringen är siffran 70 %. Det är resultatet av psykologen Lotta Ommas forskning. Studien rör samiska ungdomar mellan 18 och 28 år i Norrland. Ett av de mera chockande beskeden är att många unga samer anser sig blivit illa behandlade av sina lärare pga sitt ursprung.

Källa: Tidningen Nuorat 2010