Kommunpolitiker utesluts för samerasism?


"Lappar tycker jag inte om, de utnyttjar bara bidragssystemet. Och förresten, finnarna som inte lärt sig svenska tycker jag heller inte om."

Så uttalade sig S-politikern och Kommunpolitikern Margareta Vikman i Kalix kommun vid en utbildningsdag för kommunfullmäktigeledamöter 2011.

Och hon fick applåder.

Verddeviessu – Samiskt Center mot diskriminering och rasism har 2011 polisanmält Vikman för ”Hets mot folkgrupp”. Förundersökning pågår fortfarande, samt från och med 8:e mars 2012 förhörs politiker i Kalix kommun om Kommunpolitiker Vikmans uttalande.

Verddeviessu går nu ett steg vidare och begär hos det Socialdemokratiska Arbetarpartiet att kommunpolitikern Margareta Vikman utesluts ur partiet. Verddeviessu menar att ”det är viktigt att företrädare för folket har en hög moral. Kommunpolitikern Margareta Vikmans syn på samer kan knappast överensstämma med något partis samepolitiska syn. Varje parti måste själva tillse att rasism och intolerans inte förekommer bland sina partipolitiska företrädare.”

Feministisk Teknovetenskap

I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars 2012 anordnar Uppsala universitet en populärvetenskapliga dag om genusforskning. Föredragen skall ge svar på frågorna Vad sysslar egentligen genusforskare med? Hur användbar är genusforskningen? Är genusforskning per definition feministisk?
Ett av föredragen är ”En samisk cyborgs teknodrömmar: landskap, älvar och minnen i Sápmi som feministisk teknovetenskap” av genusforskaren May-Britt Öhman. Föredraget handlar om hur modern teknik kan tjäna genusforskning om samerna.
Mer om genusforskningens dag kan du läsa här
Mer om genusforskaren May-Britt Öhman och hennes samiskrelaterade forskning kan du läsa här
Den som önskar lyssna på föredraget:
En samisk cyborgs teknodrömmar: landskap, älvar och minnen i Sápmi som feministisk teknovetenskap, Torsdag 8 mars, Genusfokus, Uppsala Universitet Kl. 14.45-15.00 Var: Universitetshuset, sal X.
S:t Olofsgatan/Övre slottsgatan
När: 8:e mars 2012 kl. 13.00-18.00

Åklagare öppnar Facebook för rasism i liten skala?


En person i Lycksele som kallar sig ”Lapphatare” har på sin facebooksida ett stort antal gånger uttryckt rasistiska ord och nedvärderande ord om samerna. Verddeviessu – Samiskt Center mot diskriminering och rasism har polisanmält personen för hatbrott. Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökning med hänvisning till att Facebook inte når en vidare krets. Verddeviessu har nu begärt att åklagaren omprövar sitt beslut

 Personen som Verddeviessu polisanmält kallar sig ”Lapphatare” på sin Facebooksida och bl.a. uttryckt ”Utrota Lappen och få en wonderful world”, ”Har lagt ut en klase bananer och en flaska renat vid vägen. Tänkte ta två ohyra vid samma åtel = negrer och Lappjävlar”, ”Ska försöka härda ut kylan men Lappjävlarna klarar jag inte av. Bunta ihop och slå ihjäl hela skiten…”, ”Lappjävlar kåtar upp sig på två saker, sprit och bidrag, Nu har jag lagt ut en hela Explorer och en avi med barnbidrag…funkar det inte så skaffar jag licens och då smäller det lite överallt”, ”Lappar och annat Rysshelvete skall utrotas” och så vidare.

 Åklagaren har lagt ner förundersökning med hänvisning att Facebook inte når en större krets. Verddeviessu menar att personens hemsida inte är spärrad och kan nås av alla som har internet. Det innebär att personens facebooksida är öppen för en var och når miljoner internetanvändare och därför begärt omprövning av beslutet. Beslut om att lägga ner förundersökning är fattat av Kammaråklagare Anna Vallin ÄrendeNr: 2500-K24564-11

För hatbrott fordras att ett rasistiskt uttalande når en ”vidare” krets. Vad som är en vidare krets definieras inte i lagtexten.