JO lägger ner anmälan om språkdiskriminering mot samer

Kiruna kommun anmäldes till JO för språkdiskriminering. Anmälaren klagade över att Kiruna kommun inte ordnat med samisktalande hemtjänst till äldre samer trots kommunen är skyldig till detta enligt lag.

Kiruna kommun har svarat till JO att de inte anställt samisktalande personal. JO lägger nu ned utredningen med hänvisning att Kiruna kommun inte kan ordna med samisktalande hemtjänst till äldre därför att de inte har samisktalande anställda.

Läs mer på NSD