Samer upplever högre stressnivå på grund av diskriminering


Centret för Samisk Hälsoforskning eller Sámi dearvvašvuoadutkama guovddáš har i pågående diskrimineringsforskning fått fram nya forskningsresultat om diskriminering i norr.
Forskningsresultaten visar att samiska män rapporterar högre nivå av stress än män från majoritetsbefolkningen.

Enligt Centret för Samisk Hälsoforskning är konsekvenserna av diskriminering många hälsomässiga utslag som högre psykisk stressnivå i form av depressioner och ångestsymtom. Vidare visar forskningsresultaten att etnisk diskriminering associeras med sämre självvärderande hälsonivå.

Läs mer här

Källa: Norges Forskningsråd och Centret för Samisk Hälsoforskning (SSHS) Sámi dearvvašvuoadutkama guovddáš

Mer än var tredje same utsatt för diskriminering


SAMINOR-2 är en forskning om hälsa och levnadsvillkor bland samer och icke-samiska folk i samiska områden. SAMINOR-2 är en uppföljning av SAMINOR-1 som bedrevs 2003-2004. Forskningen bedrivs vid Centret för Samisk Hälsoforskning (SSHS) Sámi dearvvašvuoadutkama guovddáš vid Tromsö universitet, Norge. Centret för Samisk Hälsoforskning etablerades 2001.

Centret för Samisk Hälsoforskning har fått fram en stor mängd forskningsresultat om diskriminering i norr. Centret konstaterar att medan 3,5 % av majoritetsbefolkningen känner sig utsatt för diskriminering är talet för den samiska befolkningen hela 35 %. Det är mer än var tredje same.

Mer om SAMINOR-2 kan du läsa här.
Mer om Centret för Samisk Hälsoforskning (SSHS) kan du läsa här.

Forskning visar att även samer i storstan diskrimineras


Forskaren Ketil Lenert Hansen är forskare vid Tromsö universitet i Norge. I en doktorsavhandling visar han att en stor andel samer upplever diskriminering på grund av sin bakgrund. 4 av 10 samisktalande män och 1 av 3 samisktalande kvinnor har upplevt sig bli diskriminerade. Vidare så är det samer som bor utanför det samiska språkområdet som rapporterar den högsta nivå av diskriminering.

Det skall tilläggas att undersökningen gjordes före det samiska språkområdet utvidgades.

Forskningsrapporten i sin helhet kan du läsa här
Mer om Ketil Lenert Hansen kan du läsa här

Referens
·         Hansen, Ketil Lenert; Sorlie, T. Ethnic discrimination and psychological distress: A study of Sami and non-Sami populations in Norway. Transcultural Psychiatry 2012; Volum 49 (1). ISSN 1363-4615.s 26 - 50.s doi: 10.1177/1363461511433944.
·         Hansen, Ketil Lenert; Sørlie, Tore. Ethnic discrimination and psychological distress: A study of Sami and non-Sami populations in Norway. Transcultural Psychiatry 2012; Volum 49 (1). ISSN 1363-4615.s 26 - 50.s doi: 10.1177/1363461511433944.
·         Hansen, Ketil Lenert; Melhus, Marita; Lund, Eiliv. Ethnicity, self-reported health, discrimination and socio-economic status: a study of Sami and non-Sami Norwegian populations. International Journal of Circumpolar Health 2010; Volum 69 (2). ISSN 1239-9736.s 111 - 128.
·         Hansen, Ketil Lenert. Indigenous health and wellbeing. Circumpolar Health Supplements 2010; Volum 7. ISSN 1797-2361.
·         Hansen, Ketil Lenert; Melhus, Marita; Høgmo, Asle magnus; Lund, Eiliv. Ethnic discrimination and bullying in the Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR study. International Journal of Circumpolar Health 2008; Volum 67. ISSN 1239-9736.s 97 - 113.
·         Lund, Eiliv; Melhus, Marita; Hansen, Ketil Lenert; Nystad, tove anita; Broderstad, Ann Ragnhild; Selmer, R; Lund-Larsen, PG. Population based study of health and living conditions in areas with both Sami and Norwegian populations - The SAMINOR study. International Journal of Circumpolar Health 2007; Volum 66. ISSN 1239-9736.

Kommunanställd fick sparken efter nedvärderande ord om same


Gunnar Jensen, som var anställd vid ett kommunbibliotek i Kvänangen, Nordnorge, skrev följande på Facebook till en samisk anställd vid kommunen.

”Hvordan føles overgangen fra begrepet "fjellfinn" til en intergret norsk beboer? Skolegang og infiltrering i norsk bosetning er ikke nok for å bli så politisk førende som dere ønsker. Dere håper på en samisk dominans i Nord Norge, men dette tar veldig lang tid.”

Den kvinnlige same som mottog meddelandet på facebook kände sig djupt kränkt och vände sig till en chef vid kommunen. Kommunchefen gav Gunnar Jensen två alternativ: Be om ursäkt eller lämna ditt jobb. Jensen valde det senare.

Språkforsker og professor Tove Bull säger i Norges Forskningsråds artikel om ”Negrer, fjellfinn og etniske bastarder” om ordet ”Fjellfinns” negativitet och språkliga användning:
- ”Alle språklige valg er identitetsvalg. Det ligger et oppgjør med undertrykkelse i dette valget: ”Du latterliggjør og undertrykker meg, men jeg velger å snakke slik. Dette er meg.”
- ”Det er slik man kan si: ” Jeg aksepterer ikke at dette er et uttrykk for maktesløshet. Jeg aksepterer ikke din definisjonsmakt.”

Läs mer om artikeln ” Neger, fjellfinn og etniske bastarder” vid Norges Forskningsråd.
Läs mer om hela saken i tidningen Nordlys.

Bilden föreställer Kvänangens kommunvapen
 

Källa: Nordlys
Sametingspartiet Skogssamernas ordförande försvarar Queer politiker i partiet

 Partiordförande Helena Dådring avvisar misstroendeförklaring och säger ”Idag är det 2012 och vi diskuterar sådant som borde vara självklart. Nämligen RÄTTEN ATT VARA DEN JAG ÄR.

Läs mer i Verddeviessus medlemsblad Verddeviesi Cala!

Foto: Sametingspartiet Skogssamerna
Källa: SR Sameradion

RFLS:s Ordförande – stöder Sametingets ordförandes öppenhet


Förbundsordförande i RFSL, Riksförbundet för homo-sexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, Ulrika Westerlund stöder Sametingets ordförandes ställningstagande att öppet gå ut om sin sexuella läggning som queer.

Läs mer på Sameradions hemsida

Källa: SR Sameradion
Foto: Peter Knutson

Sametingets queere skapar debatt

 På Sameradions hemsida har mest omfattande debatten i sameradions historia och rekord i antalet insändare handlat om Sametingets ordförande. Här är några saxade citat från långt över 100 inlägg:

”Dålig förebild för det samiska folket?”, ” Stefan M skapar ett löjets skiimmer för Sametinget”, ”Han skämmer ut samefrågorna i Sametinget, tyvvärr! ”, ”Vadå utmana den traditionella samiska mansrollen?”, Han har inte uttalat en enda klok sak utåt till omvärlden i egenskap som presidie ordförande”, ”Lägg av debatten om civilkurage och annat strunt som "våga visa vem du är", Tror inte allmänheten faller för tantsnusket som ordförande vill göra till sin sak och högst upp på agendan. Sametingets presidieordförande har stor lön och för lite att göra”, ” Detta med sina naglar får han fixa hemmavid men låt oss slippa höra honom”, ”Stefan Mikaelsson bör lämna ordförandeposten i Sametinget omedelbart! ”, ”Det är faktiskt för medborgarnas pengar han bedrar sig själv”, ”Jag tycker däremot att han ska ta konsekvenserna själv och avgå frivilligt”, ”Han får gå omkring med sina strumpbyxor bak å fram, upp å ner eller hursom helst, men han bör tillåta andra att få göra som de vill utan att alltid tillrättavisa dem!”, ”Det är helt enkelt osäkerheten om han längre representerar sina väljare! Han har gjort en så pass stor ändring i sitt liv, så den officiella person som väljarna kryssade för inte längre är samma som tidigare”, ”Samtigt vill han kalla sig själv för queer. Vilket inte betraktas som helt "normalt . Hans agerande och val av kläder är hans naturligtvis hans privatsak, men när han tänkt utvidga detta experimenterande med kläder och normer till hans arbetstid i Sametingets plenum, och till andra sammanhang när han representerar Sametinget, så har han gått för långt!”

Eller som partiledaren för Min Geaino uttalar på sameradions hemsida: ” Om du har problem med Stefan på grund av hans naglar, så är det du som bör överväga att ändra på din inställning
Läs mer på SR Sameradion

Källa: SR Sameradion

Sametingets Ordförande – Jag är Queere


Sametingets ordförande är Stefan Mikaelsson och leder de svenska Sametingens möten samt representerar det samiska folket i olika sammanhang. Sametingsledamöter i de olika nordiska länderna har sedan länge sett Mikaelsson med målade naglar.

Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson har nu till Sameradion i Norge och Sverige, samt Ođđasat talat ut om sin sexuella läggning. Sametingets ordförande har förklarat at han gillar kvinnliga grejer som strumpbyxor och måla naglarna. Genom att använda kvinnliga attribut, säger han till Sameradion, att han får en bättre självkänsla och glad. Genom att använda nagellack och strumpbyxor, säger han också till sameradion, att han blir starkare i sin roll som Sametingets ordförande. Till sameradion berättar han också att ”hans vilja att använda kvinnliga kännetecken kan komma att utvecklas till mer än nagellack och nylonbyxor”. Mikaelsson definierar sig inte som transvestit utan som Queere.

Genom att gå ut offentligt med sin sexuella läggning vill Sametingets ordförande ”utmana den traditionella samiska mansrollen”. Till Sameradion i Norge säger Mikaelsson ”Han vil være en rollemodell for de samiske mennene.Vad är Queere?
Queere kommer från engelskan och betydde ursprungligen konstig, avvikande, pervers. Det var också ett engelskt slanguttryck för homosexuell.

Numera finns det ingen enhetlig definition för Queere vilket gör att ordet har många betydelser. Allmänt vedertaget är att queere har ett kritiskt perspektiv på traditionella sexuella normer knutna till kön.

Wikipedia har följande definition på Queere:
“Queer is an umbrella term for sexual minorities that are not heterosexual, heteronormative, or gender-binary. In the context of Western identity politics the term also acts as a label setting queer-identifying people apart from discourse ,ideologies,and lifestyles that typify mainstream LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transsexual) communities as beingoppressive or assimilationist.
This term is controversial because it was reappropriated only two decades ago from its use as an anti-gay epithet. Furthermore, some LGBT people disapprove of using queer as a catch-all because they consider it offensive, derisive orself-deprecating given its continuous use as a form of hate speech. Other LGBT people may avoid queer because they associate it with political radicalism, or simply because they perceive it as the faddish slang of a "younger generation."


Information om queere community
Läs mer queere aktivitet på Club Queere
Läs mer på SR Sameradion
Källa: SR Sameradion, NRK Sámiradio

Nedvärderande inlägg om samer måste bemötas!


Verddeviessu har årligen ett stort antal fall om utredning om diskriminering och rasism mot samer, rådgivning, skrivelser till företag, kommuner och myndigheter, polisanmälningar, DO-anmälningar, försök att lägga ner anti-samiska nätsidor förutom kostnadsfria föredrag. All verksamhet bedrivs gratis och kostnadsfritt.


Den verksamhet som ökar mest är dock att bemöta rasism, rasistiska eller nedvärderande inlägg om samerna på internet. De flesta av inläggen är skrivna pga av okunskap om samerna eller rent av utifrån ett hat mot samer. Rasistiska eller anti-samiska inlägg på norrlandstidningars kommentarssidor, diskussionssidor eller olika bloggar bemöts med korrekt information. Det brukar räcka och som är svårt att bemöta.


Men, inte allt för sällan vill inte den som skriver en blogg släppa in Verddeviessus kommentarer. Så är exempelvis Verddeviessus svar på Ronny Perssons blogg ”Reinfeldt och mina foton”. Bloggen finns på Passagen med följande adress: http://blogg.passagen.se/ronny-persson/entry/befria_renarna_fr%C3%A5n_samerna
Men, denna gång publicerar vi hela Ronny Perssons inlägg och Verddeviessus svar som han inte ville publicera:

Ronny Perssons blogginlägg:
Befria Samerna från renarna
Sex björnar som hamnat i konflikt med rennäringen har skjutits av länsstyrelsens personal inom loppet av några dagar i markerna runt Gäddede. 
   --Helt vansinne. "Rennäringen" är ett uråldrigt sätt att leva som nomader. Nomader är de folkgrupper vars samhällsorganisation och försörjningsmönster är förbundna med ett icke bofast levnadssätt.
   Sedan länge påstår samerna att de äger dessa djur. I nutid låssas de vara nomader med hjälp av snöskotrar, motorcyklar med både två och fyra hjul. Terränggående bilar och helikoptrar. De transporterar renarna med lastbilar, och bor permanent i "Samebyar" 
   Varje sameby har ett byområde. Medlemmar i samebyn är samer som deltar i renskötseln inom byns område samt deras makar och hemmavarande barn. Den som inte är medlem i sameby får inte bedriva renskötsel. Samebyarnas verksamhet regleras genom rennäringslagen. Renägarna består av 2 883 män och 1 803 kvinnor.
   Den här vansinnigt moderniserade versionen av ett uråldrigt sätt att leva bär sig givetvis inte ekonomiskt. Dessa män och kvinnor klarar sig inte utan hjälp av andra personers inbetalda skatter. Numera mest via EU.
   Deras "Riksdag" Sametinget borde förbjudas. De ägnar stor del av sin tid åt Hitler-liknande tankar om ras och rasrenhet.
   Ge ett par miljoner till varje renägare, pengar de kan använda för att starta till ett nytt liv utan årlig hjälp av EU och speciallagar. Jag vill att man skrotar rennäringen, låt renarna bli de vilda djur de uppenbarligen vill vara. Inför renjakt på samma sätt som vi har älgjakt.”

Verddeviessus svar som inte Ronny Persson ville publicera:
Naturvårdsverket beslutar årligen om hur många björnar som får fällas. Senaste åren har beslutet omfattat nästan 300 björnar. I tillägg beslutar respektive länsstyrelser om avskjutning av björn som innebär fara för boskapsskötsel, jordbruket, rennäringen eller fara för person. Vid avskjutningar som det fall du beskriver så avräknas dessa antal björnar från vad som får skjutas i den årliga björnjakten. Ur det perspektivet har således avskjutning av 6 björnar i renskötselområdet ingen betydelse. Det är således fel att skylla björnjakten på renskötseln och samerna.

Det är riktigt att rennäringen har olika statliga ersättningar för exempelvis rovdjur. Ju fler rovdjur som finns inom respektive sameby erhåller samebyn ersättning för antalet rovdjursrivna renar. Även om du kallar det bidrag så är det en ersättning som skall bidra till att öka antalet rovdjur. Sedan systemet infördes har antalet rovdjur också ökat dramatiskt. Om du tycker att rovdjursersättningen bör avskaffas så föreslå gärna ett bättre system?

Det är också riktigt att staten går in med bidrag till rennäringen för exempelvis gemensamma renskötselanläggningar, renstängsel, viltstängsel och liknande. Om du tycker det är fel så har du kanske ett annat system att föreslå?

Nu skall det tilläggas att EU-bidrag till renskötseln är minimal. Särskilt i jämförelse med EU-bidrag till exempelvis fårskötsel, jordbruket och fisket etc. Går man till det statliga bidraget räknat per jordbrukare och renskötare är det en enorm skillnad.

Påståendet”Deras "Riksdag" Sametinget borde förbjudas. De ägnar stor del av sin tid åt Hitler-liknande tankar om ras och rasrenhet” är svårt att bemöta eftersom du inte förklarar varför eller kommer med konkreta exempel. Om det nu, trots förmodan, skulle finns sametingspartier eller sametingspolitiker som förespråkar ras och renrasighet så hör de inte hemma i ett folkvalt organ som Sametinget.

Om du vill avskaffa Sametinget bör du kanske föreslå ett annat system hur en demokrati kan lösa hur minoriteter och urfolks intressen kan beaktas. I världen har man löst problemet på olika sätt. I de flesta kommunistiska stater så har det i nationalstatens folkvalda organ avsatts särskilda platser för minoriteter. I USA och Kanada har man löst systemet med gemensamma årliga överläggningar mellan regering och respektive urfolk. I andra världsdelar har man löst frågan på olika sätt. I Europa har vi sedan länge löst frågan genom att tillsätta folkvalda minoritetsparlament på Korsika i Frankrike), Baskien i Spanien, Färöarna och Grönland i Danmark för att ta några få exempel. Sverige var sist ut av alla länder i Europa med ett folkvalt minoritetsparlament. Skillnaden är också att Sametinget i Sverige inte har någon beslutsmakt att lösa egna interna frågor som i andra länder. Du kan kanske föreslå ett bättre system än det vi valt i Europa med minoritetsparlament?

Gömma undan samiska vägskyltar är också diskriminering?


Samiska vägskyltar i hela Skandinavien har under det senaste året förstörts kontinuerligt på flera orter och orsakat en våldsam debatt.

Evenes kommun i Norge har dock kommit på lösningen! Man lägger de samiska vägskyltarna i en byrålåda på kommunhuset så bråkar ingen?

Ortsnamnsutskottet vid det samiska kulturcentrat Vardobaiki har i mars 2011 inlämnat samiskt namnförslag för vägskyltar i Evenes Kommun i Norge. Under april 2011 beslutade kommunstyrelsen att skicka ut namnförslaget på remiss. Därefter las namnförslaget i en byrålåda utan vidare behandling. Så samerna i Evenes har nu förgäves väntat över ett år på samiska vägskyltar och lär få fortsätta vänta.

Evenes kommun har som slagord ”Mitt i upplevelsen”. Samerna i Evenes lär nog undra när de får uppleva samiska vägskyltar?

Läs mer på NRK Nordlandsnytt.
Läs också ”Samiska vägskyltar provocerar”.

Källa: NRK Nordland

Falska samekläder säljs nu som Halloweendräkter

Det är i och för sig långt till Allhelgonahelgen eller Halloween. Men, redan nu kan du köpa falska samedräkter som marknadsförs som Halloween-dräkter från Lappland. På www.costumecraze.com säljs Lady Lappland Costume för 42 $ under rubriken "Skaninaviska dräkter" medan en Lappländsk herrdräkt är något dyrare för 46 $.


För ett år sedan såldes samma samedräkter av ett Texasföretag i Austin. Men, togs ur försäljningen efter samiska protester. Nu är dock de falska samedräkterna på försäljning igen under namnet Lappland Halloween Costume från Skandinavien. Så, det kan vara på plats med samiska protester igen?


Läs mer på  här och här!Samiska HBT-frågor i Sametinget skapar het debatt

 Samiska HBT-frågor i Sametinget skapar het debatt
Sametinget har vid senaste plenumsmötet beslutat att inrätta mötesplatser för HBT-samer och skapa information om samiska HBT-frågor. Efter att SR Sameradion publicerat beslutet på sin hemsida skapade det omfattande debatt bland samer.

Här är några kommentarer från debatten:
”Vilket värdelöst initiativ…Det låter lite "Sovjetaktigt…Att sametinget blivit en lekstuga är uppenbart - är detta samevärldens viktigaste fråga…Om det skall fortsätta så här, så ta in sexet, men släpp ut renen därifrån..Något nytt ämne för kommande Sameting att jobba för, kannibalismen…Under Sara L ordförandetid fick hon ju frikostigt åka långt utanför Sapmis gränser för lära sig. olika sex kombinationer

Eller som signaturen ”Samemamma” uttryckte det ”Elaka kommentarer av rädda människor.

Läs mer på SR Sameradions hemsida

Verddeviessu blir expert till DO


Regeringen har gett DO i uppdrag att genomföra en förstudie avseende kartläggning av känsliga personuppgifter för individer som bl.a. tillhör nationell minoritet. DO önskar Verddeviessu att ingå i referensgruppen för förstudien.