Nedvärderande inlägg om samer måste bemötas!


Verddeviessu har årligen ett stort antal fall om utredning om diskriminering och rasism mot samer, rådgivning, skrivelser till företag, kommuner och myndigheter, polisanmälningar, DO-anmälningar, försök att lägga ner anti-samiska nätsidor förutom kostnadsfria föredrag. All verksamhet bedrivs gratis och kostnadsfritt.


Den verksamhet som ökar mest är dock att bemöta rasism, rasistiska eller nedvärderande inlägg om samerna på internet. De flesta av inläggen är skrivna pga av okunskap om samerna eller rent av utifrån ett hat mot samer. Rasistiska eller anti-samiska inlägg på norrlandstidningars kommentarssidor, diskussionssidor eller olika bloggar bemöts med korrekt information. Det brukar räcka och som är svårt att bemöta.


Men, inte allt för sällan vill inte den som skriver en blogg släppa in Verddeviessus kommentarer. Så är exempelvis Verddeviessus svar på Ronny Perssons blogg ”Reinfeldt och mina foton”. Bloggen finns på Passagen med följande adress: http://blogg.passagen.se/ronny-persson/entry/befria_renarna_fr%C3%A5n_samerna
Men, denna gång publicerar vi hela Ronny Perssons inlägg och Verddeviessus svar som han inte ville publicera:

Ronny Perssons blogginlägg:
Befria Samerna från renarna
Sex björnar som hamnat i konflikt med rennäringen har skjutits av länsstyrelsens personal inom loppet av några dagar i markerna runt Gäddede. 
   --Helt vansinne. "Rennäringen" är ett uråldrigt sätt att leva som nomader. Nomader är de folkgrupper vars samhällsorganisation och försörjningsmönster är förbundna med ett icke bofast levnadssätt.
   Sedan länge påstår samerna att de äger dessa djur. I nutid låssas de vara nomader med hjälp av snöskotrar, motorcyklar med både två och fyra hjul. Terränggående bilar och helikoptrar. De transporterar renarna med lastbilar, och bor permanent i "Samebyar" 
   Varje sameby har ett byområde. Medlemmar i samebyn är samer som deltar i renskötseln inom byns område samt deras makar och hemmavarande barn. Den som inte är medlem i sameby får inte bedriva renskötsel. Samebyarnas verksamhet regleras genom rennäringslagen. Renägarna består av 2 883 män och 1 803 kvinnor.
   Den här vansinnigt moderniserade versionen av ett uråldrigt sätt att leva bär sig givetvis inte ekonomiskt. Dessa män och kvinnor klarar sig inte utan hjälp av andra personers inbetalda skatter. Numera mest via EU.
   Deras "Riksdag" Sametinget borde förbjudas. De ägnar stor del av sin tid åt Hitler-liknande tankar om ras och rasrenhet.
   Ge ett par miljoner till varje renägare, pengar de kan använda för att starta till ett nytt liv utan årlig hjälp av EU och speciallagar. Jag vill att man skrotar rennäringen, låt renarna bli de vilda djur de uppenbarligen vill vara. Inför renjakt på samma sätt som vi har älgjakt.”

Verddeviessus svar som inte Ronny Persson ville publicera:
Naturvårdsverket beslutar årligen om hur många björnar som får fällas. Senaste åren har beslutet omfattat nästan 300 björnar. I tillägg beslutar respektive länsstyrelser om avskjutning av björn som innebär fara för boskapsskötsel, jordbruket, rennäringen eller fara för person. Vid avskjutningar som det fall du beskriver så avräknas dessa antal björnar från vad som får skjutas i den årliga björnjakten. Ur det perspektivet har således avskjutning av 6 björnar i renskötselområdet ingen betydelse. Det är således fel att skylla björnjakten på renskötseln och samerna.

Det är riktigt att rennäringen har olika statliga ersättningar för exempelvis rovdjur. Ju fler rovdjur som finns inom respektive sameby erhåller samebyn ersättning för antalet rovdjursrivna renar. Även om du kallar det bidrag så är det en ersättning som skall bidra till att öka antalet rovdjur. Sedan systemet infördes har antalet rovdjur också ökat dramatiskt. Om du tycker att rovdjursersättningen bör avskaffas så föreslå gärna ett bättre system?

Det är också riktigt att staten går in med bidrag till rennäringen för exempelvis gemensamma renskötselanläggningar, renstängsel, viltstängsel och liknande. Om du tycker det är fel så har du kanske ett annat system att föreslå?

Nu skall det tilläggas att EU-bidrag till renskötseln är minimal. Särskilt i jämförelse med EU-bidrag till exempelvis fårskötsel, jordbruket och fisket etc. Går man till det statliga bidraget räknat per jordbrukare och renskötare är det en enorm skillnad.

Påståendet”Deras "Riksdag" Sametinget borde förbjudas. De ägnar stor del av sin tid åt Hitler-liknande tankar om ras och rasrenhet” är svårt att bemöta eftersom du inte förklarar varför eller kommer med konkreta exempel. Om det nu, trots förmodan, skulle finns sametingspartier eller sametingspolitiker som förespråkar ras och renrasighet så hör de inte hemma i ett folkvalt organ som Sametinget.

Om du vill avskaffa Sametinget bör du kanske föreslå ett annat system hur en demokrati kan lösa hur minoriteter och urfolks intressen kan beaktas. I världen har man löst problemet på olika sätt. I de flesta kommunistiska stater så har det i nationalstatens folkvalda organ avsatts särskilda platser för minoriteter. I USA och Kanada har man löst systemet med gemensamma årliga överläggningar mellan regering och respektive urfolk. I andra världsdelar har man löst frågan på olika sätt. I Europa har vi sedan länge löst frågan genom att tillsätta folkvalda minoritetsparlament på Korsika i Frankrike), Baskien i Spanien, Färöarna och Grönland i Danmark för att ta några få exempel. Sverige var sist ut av alla länder i Europa med ett folkvalt minoritetsparlament. Skillnaden är också att Sametinget i Sverige inte har någon beslutsmakt att lösa egna interna frågor som i andra länder. Du kan kanske föreslå ett bättre system än det vi valt i Europa med minoritetsparlament?

0 kommentarer: