Queering Sápmi

Hur är det att vara minoritet i en minoritet? Skaver eller berikas identiteterna av varandra? Hur blir laddningen och konsekvenserna av de olika identitetsuttrycken i olika situationer?Queering Sápmi är grundat av Sirkla och fotograf Sara Lindquist. Projektet bedrivs tillsammans med den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra samt Ögonblicksteatern i Umeå och samarbetar med ett flertal organisationer i Finland, Ryssland, Sverige och Norge

Sirklas roll


Queering Sápmi är ett etnografiskt demokratiprojekt som ska uppmärksamma livsberättelser från samiska personer som på något sätt utmanar sexualitets- och genusnormer. Under två års tid ska vi intervjua samiska personer om livsutrymme, identitet, sexualitet och genus. Samtidigt ska Sara skapa och gestalta fotografier kopplade till livsberättelserna. Slutprodukterna består av en berättelse- och fotobok som tillsammans med en utställning turnerar i Ryssland, Sverige, Finland och Norge.

Projektets mål


Projektet ska skapa en komplex och diversifierad bild av vad det är att vara same och normöverskridare. På lång sikt är målet att öppna upp förståelsen mellan människor, i och utanför Sápmi, samer och icke-samer, och visa hur olikheter kan tillföra styrka i en grupp istället för att försvaga den. Projektet gör inga anspråk på att upplysa om vad samisk kultur är eller att representera samisk identitet i dess helhet, utan på att belysa och nyansera representationen av samer, och olika identitetskategorier inom gruppen samer.

Syftet är att demokratisera och nyansera bilden av samisk identitet samt att skapa nya samarbeten mellan individer och organisationer som arbetar utifrån ett samiskt eller hbtq-perspektiv och att sätta igång deras arbete för samiska hbtq-personers rättigheter.

Läs mer här

Källa: Sirkla.se