Dagens meddelande på Instagram

Dagens meddelande på Instagram:


Tankeexprimentet Norrmän i minoritetSametingspresidenten i Norge, Aili Keskitalo, vände upp och ner på alla norska värderingar inför statsminister, landshövding, politiker och näringslivschefer vid näringslivskonferensen ”Agenda Nordnorge”  i Bodö, Norge.

Vid hennes tal tog hon utgångspunkt att vara statsminister och sa ” Hvis jeg skal snakke til dere som statsminister, må jeg ta dere med til et annet sted. Jeg har tenkt å snakke til dere ut fra en tenkt situasjon der samene er i flertall, og der samisk kultur er majoritetsbefolkningen sin kultur og sitt perspektiv".

Syftet med talet var att visa på samernas situation som minoritet i samhället i dag!