Anmälda hatbrott oförändrat

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) konstaterar att antalet hatbrott är oförändrat i en rapport som publicerats i dag. Under 2009 anmäldes 5 800 hatbrott. De flesta hatbrott, 71 procent, är rasistiska. Enligt BRÅ är de flesta hatbrott olaga hot, våldsbrott och ärekränkning.

Ett stort antal brott mot samer definieras inte som hatbrott av lagtekniska skäl och faller utanför statistiken.

Källa: Nyhetskanalen.se