Right Livelihood Award går till urfolks mänskliga rättigheter

Den katolska biskopen Erwin Kräutler i Brasilien erhåller årets Right Livelihood Award pris för sitt engagemang för urfolkens mänskliga rättigheter. Den katolska biskopen Erwin Kräutler är en av de mest aktiva i Brasilien för att försvara urfolkens rättigheter. Hela sitt liv har han vigt åt Amazonasindianernas rättigheter och intressen. Redan 1980 lyckades han få tillstånd förändringar i Brasiliens grundlag till skydd för landets urfolk. Han har otaliga gånger tagit strid mot diskriminering och rasism av indianerna.

Läs mer!

Ärkebiskopen tar ställning mot diskriminering av samerna och Sveriges samepolitik

Svenska kyrkans högsta organ ”Kyrkomötet” öppnades i går av Sveriges ärkebiskop och pågår denna vecka. Bland de närvarande fanns kungaparet, riksdagens talman Per Westerberg och kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth.


Ärkebiskop Anders Wejryd är Svenska kyrkans främsta företrädare. I inledningsanförandet till Kyrkomötet i går riktade ärkebiskopen mycket stark kritik mot de politiska makthavarna i Sverige och Sveriges behandling av samerna.

Ärkebiskop Anders Wejryd sa också Vi ska behandla samer i Sverige åtminstone utifrån internationella förpliktelser, den fråga som uppenbarligen ingen svensk regering vågat ta i hittills”, samt ” Vi får räkna med fortsatt internationell, väl befogad kritik mot Sverige både vad gäller återsändande av asylsökande till vissa länder - och vad gäller Sveriges behandling av den samiska befolkningen.”


Läs mer.


Källa: Tidningen Dagen

Sametingsledamots familj utsatt för attack

En sametingsledamots familjemedlem har blivit grovt misshandlad. En bil stannade och familjemedlemmen, som var gående på väg hem, överfölls av flera personer och misshandlades grovt. I polisens förundersökning är oklart om det rör sig om ett hatbrott eller inte.

(O)lika rasismer

(O)mänskligt är en utställning i två delar om skelettsamlare, rasbiologer och normer. Utställningen berättar om hur skelett och skallar genom bl.a. norrländska koloniala eller vetenskapliga expeditioner, fördes till museer i Stockholm och södra Sverige för analys. Utställning berättar också om svensk rasbiologi, arvshygien och utsortering av de oönskade med syfte att ”skydda” de samhällsnyttiga. I grunden fanns ett ”vi-och-dom” -tänkande som än i dag är ett problem.

Sökandet efter mänsklighetens förflutna och framtidens ideala människa ledde till olika former av övergrepp och utsortering av ”avvikande” människor. Utställningen slutar med frågan ”Har vi lärt oss av historien?”.

(O)mänskligt är en samproduktion mellan Etnografiska museet, Forum för levande historia och Riksutställningar.


Plats: Etnografiska museet, Stockholm

Utställningen avslutas under hösten 2010.

Läs mer

Norrländskan som kämpar mot diskriminering

Rosa Taikon är i Norrland känd för sin kamp mot rasism och diskriminering av Sveriges minoriteter och romer.Källa: Mittnytt

Sveriges första medaljen till en rom

Den norrländska Romen Rosa Taikon har i år 2010 fått regeringens guldmedalj av åttonde storleken. Medaljen överlämnas av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Rosa Taikon fick medaljen för sitt nyskapande smyckedesign med romska smidestraditioner. Det är första gången en rom har fått en medalj i Sverige!

Rosa Taikon är i Norrland känd för sin kamp mot rasism och diskriminering av Sveriges minoriteter och romer.

Källa: SVT Mittnytt

Skeiv uke i Sameområdet

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) ordnar med ”Skeiv uke” i sameområdet i Norge. Syftet med ”Skeiv uke” är att bland annat synliggöra lesbiska, homofila, bifila och transsamer i de samiska kommunerna i Nordnorge.


Fortfarande betraktas denna grupp av människor för tabu bland många samer. Något liknande arrangemang har aldrig hållits i de samiska områdena i Sverige, Finland eller Ryssland.


De samiska kommunerna i Nordnorge ingår i Finnmarks län som har samma storlek som Danmark till ytan.


I ”Skeiv uke” ingår ett stort antal arrangemang från utställningar, föredrag till flagghissning i alla de 19 kommunerna.Läs mer här!

Sverigedemokraterna menar att samerna är invandrare i Sverige

De som diskriminerar samerna menar ofta att svenskarna var först i Sverige och samerna invandrat långt senare.

Den senaste tiden har pågått en stor debatt i Östersundsposten (ÖP) om samernas ursprung och hur länge de funnits i Jämtland.

Frågan har även kommit att bli en valfråga där Sverigedemokraternas representant i Härjedalen och Jämtland lagt sig i debatten.

Lars Hermansson, som representerar Sverigedemokraterna i Sveg och Kall har i Östersundsposten (ÖP) den 1 juli 2010 uttalat ”DNA-forskningen har visat att människorna före och efter istiden befolkade det nuvarande Europa och utgör de historiska européerna. De lämnade spår som eldplatser, fångstgropar och hällmålningar efter sig. De i Norden blev vikingar en period. Lapparna har ett annat DNA och kom senare norrifrån in i Sverige.”

DNA-forskningen visar dock på det motsatta vad Hermansson påstår. Enligt DNA-forskningen är samernas historia i Sameland flera tusen år äldre än vikingatiden. Läs mer om samerna och DNA-forskningen på Verddeviessus hemsida www.verddeviessu.org

Lars Hermanssons uttalande kan du läsa här!

Samernas ursprung vållar stor debatt i Jämtland

Under sommaren och fortsättningsvis har pågått en stor debatt i Jämtlands största tidning Östersundsposten (ÖP) om samernas ursprung.

Det började med att Carl Festin i ÖP den 25 juni 2010 anklagade Jämtlands läns museum ”Jamtli” för att ljuga om samerna i sin utställningsverksamhet. Enligt Carl Festin var vikingarna först i Jämtland och samerna kom långt senare.

Sedan tog debatten fart men många insändare ett otaligt antal kommentarer.

Carl Festin gick ännu längre och påstod att samerna aldrig varit en del av vikingarnas historia.

Carl Festin har dock fått problem med de isländska vikingaskrifterna som omnämner samerna på ett flertal olika ställen. Festin har även i debatten fått problem att förklara de norska kungasagorna nedtecknade på 1200-talet som säger att samer var med på vikingafärder. Enligt samma källor trolovar sig den vikingatida norske kungen Harald Hårfagre med en samisk kvinna vid namn Snöfrid och får fyra barn med henne.

Läs mer

Rättegångsförhandlingarna avslutade i Sveriges första diskrimineringsmål om samer

Rättegångsförhandlingarna är nu avslutade i Sveriges första diskrimineringsmål som berör samerna.

DO har stämt Krokoms kommun vid Östersunds Tingsrätt för diskriminering av samer. DO menar att Krokoms kommun systematiskt utestängt hörande av de renskötande samerna vid bygglovsärenden och samhällsplaner som berör renbetesområden. Krokoms kommun menar å sin sida att det är inte är nödvändigt därför samerna inte har renbetesrätt i de områden det gällt och att det funnits ett 30 gamalt muntligt avtal att samerna inte bör höras.

Rättegången har följts av ett stort antal utländska journalister och observatörer.

Östersunds tingsrätt har meddelat att dom kommer att meddelas den 11:e oktober 2010.

Krokoms kommun om diskriminerar samer enligt DO

DO har stämt Krokoms kommun vid Östersunds Tingsrätt för diskriminering av samer. DO menar att Krokoms kommun systematiskt utestängt hörande av de renskötande samerna vid bygglovsärenden och samhällsplaner som berör renbetesområden. Krokoms kommun menar å sin sida att det är inte är nödvändigt därför samerna inte har renbetesrätt i de områden det gällt och att det funnits ett 30 gamalt muntligt avtal att samerna inte bör höras.

Internationella observatörer följer Sveriges första diskrimineringsmål mot samer

Källa: SR Sameradion

Första rättegången i Sverige om diskriminering av samer inledd

Denna vecka inleds den första rättegången om diskriminering av samer i Sverige. Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som stämt en svensk kommun för diskriminering av samer. Rättegången påbörjas denna vecka vid Östersunds Tingsrätt och följs av ett stort antal internationella jurister och Internationella Juristkommissionen

Same grovt misshandlad

En same blev i helgen grovt misshandlad av tre ynglingar i centrala Arjeplog. Polisen värderar nu om misshandeln skall betraktas som hatbrott.