Ny Diskrimineringsombudsman

Sverige har nu i oktober 2011 fått en ny Diskrimineringsombudsman (DO) som heter Agneta Broberg. Agneta Brobergs förordnande gäller fram till och med den 30 september 2017. Broberg kommer från Karlstad och tidigare arbetat som chefsjurist på Konsumentverket.

Verddeviessu – Samiskt Center mot Diskriminering och Rasism – har i dag gratulerat Broberg till tjänsten, önskat ett gott samarbete och framfört önskemål att svenska staten måste satsa mer i arbetet mot diskriminering av samer och de nationella minoriteterna. I dag satsar staten 0 kr i arbetet mot diskriminering och rasism mot Sveriges enda urfolk.

Möt den nye Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg här

Foto: Øyvind Lund, Konsumentverket