Isländsk vulkanaska sätter stopp för diskrimineringsmål av samer

DO har stämt Krokoms kommun för diskriminering av samer. I dag ställdes rättegången oväntat in. Isländsk vulkanaska har gjort att Krokoms kommuns advokat inte kan flyga från sin semesterort i Spanien till rättegången i Östersund. Rättegången har därför skjutits upp till hösten.

Se även tidigare inlägg om saken på denna blogg

Kiruna kommun DO-anmäld

Socialförvaltningen i Kiruna kommun har DO-anmälts för olaga diskriminering. En äldre same som bor på ett äldreboende kan inte kommunicera med personalen på sitt modersmål samiska. Detta trots att Kiruna kommun tillhör det samiska språkförvaltningsområdet. Det innebär att samer i området har rätt att kommunicera med kommunen och myndigheter på samiska.

Läs mer om saken här

Källa: Sveriges Radio P4 Norrbotten

Verddeviessu går in i närkamp på internet

På internet görs ideligen inlägg i en ständigt pågående debatt om samerna. Många gånger har inläggen en rasistisk underton, i andra fall uppvisar de en omfattande kunskapsbrist med förvrängda fakta. Allvarligare är att det finns krafter som ägnar sig åt historierevisionism, man skriver om samernas och Sveriges historia enligt en politisk agenda, för att kunna använda den nya historien som propaganda mot samer och som argument mot samernas rättigheter.

Internet har blivit ytterligare ett medel för att förmedla diskriminerande och rasistiska uppfattningar eller inlägg som ger uttryck åt intolerans mot samerna. Enligt forskare från Helsingfors Universitet kommer denna typ av inlägg mot samer att öka.

Ett av Verddeviessus mål är att gå i svaromål mot denna typ av inlägg som riktar sig mot det samiska folket. (Ist för befolkning)
På den här webbsidan kommer att finnas uppdaterade länkar till bloggar, debatter eller andra inlägg på internet som riktar sig mot samerna. På så sätt kan du själv följa eller själv aktivt delta i aktuella debatter om samerna. Under fliken "samerna" kommer du att hitta de vanligaste missförstånden om samerna och faktaargument som motbevisar dessa.

Hittar du ett inlägg på internet som inte finns publicerat här mejla då till debatt@verddeviessu.org

Verddeviessu har nu gjort sin första entré på internet genom att besvara en blogg som påstår att samerna vill vara en egen självständig stat och samtidigt behålla förmåner? Naturligtvis är båda påståenden osanna. Att argumentera mot Verddeviessu innebär att personer får argumentera mot fakta.

Läs mer om Verddeviessus första Besvarande av osanningar om samerna på internet här!

Norge vill förbjuda samedräkten och muslimska “Burka”

I Norge vill nu norska Domstolsverket i lag förbjuda användning av samedräkt för samiska domare i tjänst. Domstolsverket jämför samedräkten med bärande av muslimska ”burka” och ”hijab”.


Förslaget att förbjuda samedräkten i norska domstolar kommer efter norska domstolsverkets initiativ till en utredning om bruk av ”hijab” och ”andra religiösa och politiska plagg” i norsk statsadministration. Grunden är att en domare med samedräkt kan uppfattas som att inte vara objektiv eller opartisk!


"Å andra sidan kan man påstå att många samer och kanske också kvinnor uppfattar slips och kavaj som opartiska. Skall en domare vara helt neutral så bör han kanske välja mask och androgyn dräkt?" säger Verddeviessus verksamhetschef Lars-Nila Lasko.


Lars-Nila Lasko säger vidare ”I svensk domstol väljer domaren själv vilka kläder han vill ha på sig. Under min domstolstjänstgöring vid Haparanda Tingsrätt hände det flera gånger att jag hade samedräkten på mig. I några fall hade jag funderingar på att avstå från att bära samiska kläder för att markera min objektivitet och neutralitet. Det var mål som handlade där samer var inblandade i kriminalitet, någon renskötare som inte följt rennäringslagen, civilmål mellan samer eller att någon släppt lös sin hund bland betande renar. Å andra sidan kunde jag inte dölja mitt samiska ursprung eftersom jag har ett typiskt samiskt namn. Men i alla dessa mål behandlades jag med respekt och man hade förtroende för min objektivitet – hoppas jag?


Hur som helst förväntas norska regeringen ta beslut i saken under juni 2009.Du kan läsa mer i norska tidningen ”Altaposten”.Källa: Altaposten

Rasism mot samer stoppar norska sameradion


Den norska sameradion NRK Sámi Radio har på sina internetsidor haft möjligheten för publikum att kommentera nyheter. Detta har gjort att nyhetsinslag blivit fylligare med mer och djupare information liksom möjligheter för allmänheten att tycka till om olika samer. Faktum är att NRK Sámi Radio blivit kanske det största samiska bloggforumet.

Men, nu är det slut med den saken. Den norska sameradion stoppar alla möjligheter att kommentera olika inslag.

Anledningen är att allt fler anti-samer sökt sig till sameradions forum med rasistiska inlägg mot samerna. Det har varit inlägg som det välbekanta ”En död same är en bra same” till förlöjligande av samekulturen.


Det är synd att några få får möjligheten att förstöra för så många. Frågan är om det är på detta sätt man skall möta antisamiska hållningar och rasism mot samer? Den norska sameradions webbredaktör borde kanske ha varit mer aktiv i att rensa och ta bort rasistiska inlägg och antisamiska slagord. Fast, då är det kanske alltid någon som talar om censur?

Bekämpande av rasism och fördomar mot samer i skolan är obefintlig enligt ny rapport

FN har en särskild konvention om barn med urfolksstadgande. Utgångspunkten för FN:s Barnkonvention om utbildning är respekt och förståelse för urfolk. Det centrala är att bekämpa fördomar och rasism i skolundervisning. Därför är det viktigt att barn i storsamhället får tillräcklig information om samerna. Ges det ingen information och kunskap så flödar fördomar.

Ett nytt forskningsprojekt i Norge visar på att information i skolorna om samerna är obefintlig. Därmed menar forskaren Hadi Lili vid Norskt Center för Mänskliga Rättigheter att Norge bryter mot FN:s Barn konvention.

Förhållanden i Sverige torde inte skilja sig ut från Norge.

Läs mer om forskningsprojektet i forskning.no

Diskriminering och rasism gjorde att samer bytte namn för att passa in i Sverige

Många samer har i dag svenskklingande efternamn. Tidigare generationer har bytt eternamn för att bli mer svensk, norsk, finländare eller ryss för att passa in i storsamhället. Tidigare var det dessutom fult och nedvärderande att vara same. Många gånger var det också storsamhället som påtvingade majoritetsbefolkningens efternamn. Inte så sällan var det prästen som inte kunde uttala det samiska efternamnet och skrev in ett mer passande efternamn som Svensson, Andersson eller liknande.

Fler och fler samer byter nu tillbaka till sina gamla samiska efternamn. Ett exempel är Kirsti Suongir. Tidigare generation hade bytt efternamn och identitet. Hon visste inte att hon var av samiskt ursprung förrän på senare år. När hon fick veta att hon var same bytte hon tillbaka till det gamla lulesamiska efternamnet Suongir, skaffade sig en lulesamisk samedräkt och registrerade sig i Sametingets röstlängd.

Läs mer om Kirsti Suongirs historia i tidningen Nordsalten.

Verddeviessu öppnar samiskt forum om diskriminering och rasism

Verddeviessu öppnar nu forum om diskriminering och rasism mot samer. Syftet med forumet är att skapa en intern diskussion bland medlemmar om allt från teori till idéer och daglig aktivitet om diskrimineringsfrågor.

Forumet hittar du här!

Länk till forumet finns även på www.verddeviessu.org

Verddeviessu öppnar hemsida om diskriminering och rasism mot samer på engelska

Verddeviessu har tidigare startat en hemsida om organisationen på svenska. Nu går Verddeviessu ett steg vidare och har översatt hemsidan till engelska. Syftet är att nå en internationell publik och samtidigt informera andra urfolk världen över om samernas situation.

du hittar hemsidan på www.verddeviessu.org

Verddeviessu goes Creative Commons

Det som för många självklart är nu också uttalat – det är fritt fram att använda och modifiera allt innehåll på den här blogen. Vill du publicera inlägg i din tidning eller använda något av innehållet så är det fritt fram. Vi vill bara ha byline under publiceringen och en länk tillbaka hit (utskriven om det är en pappersversion).

Nu är det en enkel och rak Creative Commons-licens som gäller.

Hon blev kallad för Lappjävel

Ann-Helen Laestadius växte upp i Kiruna och kallades för lappdjävul i skolan. Inte lätt för ett barn. Hon försökte hela tiden dölja sitt ursprung och vara så svensk som möjligt. Först när hon flyttade till Stockholm vågade hon vara same. Utanför sameområdet kunde hon vara stolt att vara same. Själva problemet med rasism mot samer är i Norrlands inland. Nu är hon författare och vill hon vara talesrör för alla samer som utsatts för rasism. Läs mer om Ann-Helen Laestadius i NSD

Källa: NSD

Verddeviessu uppmanar DO i Sverige att ta samiskan på allvar?

Norska Diskrimineringsombudsmannen (DO) har samiska på sin hemsida. Det har inte DO i Sverige trots att samerna är Sveriges urfolk. Verddeviessu uppmanar nu DO att ta samiskan på allvar och införa information om diskriminering även på samiska!

Du kan jämföra själv de olika DOS hemsidor nedan:

Norska DO:s hemsida på samiska kan du läsa här.

Svenska DO:s hemsida på icke-samiska kan du läsa här.

DO i Sverige gillar inte samiska?

Norska Diskrimineringsombudsmannen (DO) har samiska på sin hemsida. Det har inte DO i Sverige trots att samerna är Sveriges urfolk. I stället har DO i Sverige sin hemsida på engelska förutom svenska. Kanske bor det mer engelsmän i Sverige än samer?

Du kan jämföra själv de olika DOS hemsidor nedan:

Norska DO:s hemsida på samiska kan du läsa här.

Svenska DO:s hemsida på icke-samiska kan du läsa här.

DO i Norge drar igång ny kampanj om fördomar mot samer i krogbranschen

Ett samepar gick i civila kläder ut på puben Scotsman i Oslo. När samma samepar gick till puben i samedräkt blev de stoppade och tillfrågade om de bar kniv på sig.
Do i Norge menar att krogbranschen lever i gamla fördomar och säger till norska sameradion ”utelivsbransjen lever med gamle forestillinger og holdninger om at de er sånn og vi er sånn, som gir seg utslag i at noen opplever seg stengt ute fra arenaer hvor de burde vært ønsket velkommen inn.”

Du kan läsa mer om inslaget i norska sameradion här.

Nu drar DO i Norge igång med en egen kampanj mot rasism på krogar i Norge. Läs mer om saken på norska Dos hemsida.

Källa: NRK Sámi Radio

Fördomar mot samer som lever kvar år 2010

Ett samepar gick i civila kläder ut på puben Scotsman i Oslo. När samma samepar gick till puben i samedräkt blev de stoppade och tillfrågade om de bar kniv på sig. Det är uppenbart att många fördomar och myter om samerna lever kvar år 2010?
”Scotsman Pub og Resturant” ägs av den stora hotellkedjan Thon-gruppen som inte vill kommentera händelsen.

Här kan du läsa mer om saken.

Källa: NRK Sámi Radio

Staten diskriminerar traditionell samisk idrott

Svenska Samernas Idrottsförbund (SSIF) har lämnat in en anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO). Det samiska idrottsförbundet menar att samisk idrott och samiska idrottare diskrimineras. I dag beviljas inga medel eller resurser till traditionell samisk idrott.

Källa: Pressmeddelande från Svenska Samernas Idrottsförbund (SSIF)

Första gången internationell observatör skickas till Sverige för att granska och följa samiskt diskrimineringsmål mot samer

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har stämt Krokoms kommun i Jämtland för systematisk diskriminering av samer. Rättegången inleddes nyligen vid Östersunds tingsrätt.

Internationella Juristkommissionen i Genéve har beslutat att följa rättegången och skickat en oberoende observatör till Östersunds tingsrätt. Den oberoende observatören är advokat Percy Bratt. Det är första gången som Internationella Juristkommissionen skickar en oberoende observatör till Sverige

Källa: Östersundsposten