Norge vill förbjuda samedräkten och muslimska “Burka”

I Norge vill nu norska Domstolsverket i lag förbjuda användning av samedräkt för samiska domare i tjänst. Domstolsverket jämför samedräkten med bärande av muslimska ”burka” och ”hijab”.


Förslaget att förbjuda samedräkten i norska domstolar kommer efter norska domstolsverkets initiativ till en utredning om bruk av ”hijab” och ”andra religiösa och politiska plagg” i norsk statsadministration. Grunden är att en domare med samedräkt kan uppfattas som att inte vara objektiv eller opartisk!


"Å andra sidan kan man påstå att många samer och kanske också kvinnor uppfattar slips och kavaj som opartiska. Skall en domare vara helt neutral så bör han kanske välja mask och androgyn dräkt?" säger Verddeviessus verksamhetschef Lars-Nila Lasko.


Lars-Nila Lasko säger vidare ”I svensk domstol väljer domaren själv vilka kläder han vill ha på sig. Under min domstolstjänstgöring vid Haparanda Tingsrätt hände det flera gånger att jag hade samedräkten på mig. I några fall hade jag funderingar på att avstå från att bära samiska kläder för att markera min objektivitet och neutralitet. Det var mål som handlade där samer var inblandade i kriminalitet, någon renskötare som inte följt rennäringslagen, civilmål mellan samer eller att någon släppt lös sin hund bland betande renar. Å andra sidan kunde jag inte dölja mitt samiska ursprung eftersom jag har ett typiskt samiskt namn. Men i alla dessa mål behandlades jag med respekt och man hade förtroende för min objektivitet – hoppas jag?


Hur som helst förväntas norska regeringen ta beslut i saken under juni 2009.Du kan läsa mer i norska tidningen ”Altaposten”.Källa: Altaposten

0 kommentarer: