Ren dödad utanför renägares bostadshus

En ren har i går, lördag den 20 november 2010, skjutits utanför en renägares bostad i byn Boxfjäll i Storumans kommun, Västerbottens län. Renägaren, som tillhör Vapstens sameby, har ett 20-tal renar i en utfordringshage nära sin bostad. Från vägen har någon i en förbipasserad bil skjutit på renflocken.

Händelsen är polisanmäld och polisen betraktar händelsen som ett hatbrott.

Källa: VK

Diskriminering har gjort att samer har bytt efternamn


För att undvika rasism, diskriminering och negativ särbehandling har många samer bytt efternamn. Det har varit lättare att ha ett svenskt efternamn än samiskt i Sverige.

Forskaren Märit Frändén vid Uppsala universitet lade i går fram sin avhandling om samiskt släktnamnskick. Fränden har räknat ut att 41,5 procent av alla samer numera har helt svenskspråkiga efternamn.

Därefter följer –sonnamn med 27,1 %.

Helt svenskspråkiga efternamn tillsammans med –sonnamn har totalt 68,6 % av alla samer.

Vanligast bland samer är efternamnen Andersson, Johansson, Nilsson, Larsson tätt följd av Persson.

För varje område i hela Sameområdet har bara 8 % av samerna samiska efternamn.

Foto: Trym Ivar Bergsmo/Finnmark Reiseliv

Samiska efternamn börjar bli populära igen efter år av diskriminering

Under lång tid har samer bytt sina samiska efternamn mot namn som låter mer svensk- klingande. Detta för att undvika rasism, diskriminering och negativ särbehandling. Samiska efternamn låter dessutom utländska trots att de är inhemska och gett svårigheter att få jobb eller annat.

Nu tycks dock trenden ha vänt. I går lades en ny avhandling från Uppsala universitet fram som visar att många samer nu byter sina svenska efternamn mot samiska släktnamn. Märit Frändén, doktorand vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, fann när hon gick igenom arkivmaterial från 1920 och framåt, att den trenden har nu brutits.

Läs mer på Uppsala universitets infosida

Foto: Jørn Tomter/Finnmark Reiseliv

Är de samiska språken utsatt för diskriminering?


MR-dagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt organisationer som arbetar med, eller vill lära mer om, mänskliga rättigheter. I år pågick MR-dagarna, (Mänskliga rättighetsdagarna), igår och idag i Örebro.

Ett centralt tema för årets MR-dagar handlar om nationella minoriteter, deras språk och identitet, samt den nya lagen som ska skydda och främja minoritetskulturerna.

Seminariet bjöd även på Sharon Jåma, känd TV-profil, som ledde ett samtal om hur det är att vara ung same och möjligheterna, eller rättare sagt svårigheterna, att tala samiska i Sverige.

Lennart Rohdin, chef för Länsstyrelsen i Stockholms enhet för nationella minoriteter i Sverige, talade om ”Varför minoritetsspråk? – de kan ju ändå svenska!” och berättade om den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft 1 januari i år.

Ett stort problem i Sverige och i Norden är att erkänna samiskan fullt ut. I andra länder i Europa verkar det inte vara ett problem och som skapade frågor som…Varför finns det inte vägskyltar på samiska över hela sameområdet? Varför kan man inte tala eller skriva på sitt modersmål samiska med myndigheter eller kommuner i Sameområdet? Varför är all information i Sverige på ett främmande språk? Varför erkänna samiska när alla samer ändå talar samiska? Finns det inte en språkdiskriminering i Sameområdet? Frågorna var många

– men, det fanns inga svar!

Verddeviessu čála Nr 3


Verddeviessus nyhetsbrev ”Verddeviessu čála nr 3” har nyligen lämnat Verddevieesus kansli och snurrar just nu runt i cyberrymden. Vill du läsa ditt eget ex så bli medlem i Verddeviessu eller knappa in på www.verddeviessu.org

Norrlandspolitiker vill inte arbeta för samerna


Verddeviessu Blogg har tidigare rapporterat att Sameradion nyligen har skickat ut enkät till kommunpolitiker i norra Sverige. En av frågorna har varit hur man vill arbeta med samiska frågor under kommande mandatperiod. Förvånande svarade flera lokala toppolitiker i Norrlands kommuner där samerna bor att de samiska frågorna överhuvudtaget inte är en politisk fråga i deras kommun!

Du kan läsa mer här

Källa: SR Sameradion

Samisk toppolitiker menar att moderat kommunpolitiker i Piteå kommun har ett rasistiskt synsätt

SR Sameradion har nyligen skickat ut enkät till kommunpolitiker i norra Sverige. En av frågorna har varit hur man vill arbeta med samiska frågor under kommande mandatperiod. Den moderata gruppledaren i kommunalfullmäktigegruppen i Piteå Elisabeth Berg har svarat att hon inte tycker att samefrågor är viktiga. Elisabeth Berg säger vidare till Sameradion att ”inte har känt, sett eller hört talas om” samiska behov i kommunen. Enligt Sameradion tycker Elisabeth Bergh vidare ”det är inte konstigt med att man överhuvudtaget inte diskuterar samiska frågor”.

Riksorganisationen Same Ätnams vice ordförande Kristina Larsgren svarar ”besviken och upprörd” i Sameradion att Elisabeth Berg har ett rasistiskt synsätt.

Elisabeth Berg försvarar sig med att samefrågorna inte är viktiga därför att det inte finns några samebyar i Piteå Kommun.

Elisabeth Berg verkar inte förstå att de flesta samer bor i tätorter och att över 90 % av samerna inte sysslar med rennäring. Elisabeth Berg verkar inte heller känna till att det finns en stor samisk befolkning i Piteå, en sameförening i Piteå eller att det finns Pitesamiska. Det är naturligtvis en annan sak att det finns en skogssameby i Piteå.

Piteå räknas som en del av Sameområdet med en stor del pitesamisk befolkning. Det är beklagligt att Piteå kommun inte gör några insatser för samerna och pitesamiskan eller tar tillvara samiska behov. Å andra sidan är det förståligt att det inte satsas på samerna i sameområdet när det finns kommunpolitiker med Elisabeth Bergs uppfattningar och behandlar samer som om det vore luft trots att hon har de som grannar!

Det kan tilläggas att Elisabeth Berg i Piteåtidningen beklagar att Sverigedemokraterna kommit in i Riksdagen och känner sig oroad över detta?

Hela intervjun med Moderaternas Elisabeth Berg och hennes svar på enkäten kan du läsa här

Källa: SR Sameradion och Piteåtidningen (PT)

Ordförande för finskt politiskt ungdomsförbund är emot ett mångkulturellt Finland

Wille Rydman, som är finska Samlingspartiets Ungdomsförbunds ordförande (Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja ), har i en av Finlands största dagstidningar uttalat att ”Finland får inte bli ett mångkulturellt samhälle” och ”Mångkulturellt inte bra för Finland”. Samlingspartiets Ungdomsförbund motsvarar Moderaternas Ungdomsförbund (MUF) i Sverige.

Wille Rydman är dock inte ensam motståndare till ett mångkulturellt Finland. Under 2000-talet har bildats flera nationalistiska organisationer som exempelvis Suomen Sisu. Suomen Sisu är en ”finsknationalistisk organisation som är emot de idag rådande mångkulturella tendenserna.” Mer om Suomen Sisu kan du läsa här.Fråga är bara om inte Finland redan är ett mångkulturellt samhälle med Samer, Ålänningar, Karelare och Sverigefinländare m.fl. folkgrupper sedan flera hundra år tillbaka?

Läs mer

Källa: HBL, Finland


Hatbrotten har ökat kraftigt i Finland

Polisyrkeshögskolan i Finland har i dagarna presenterat ny statistik över hatbrott i Finland. Den finska polisen fick i fjol in fler anmälningar om hatbrott än förut. Totalt bokfördes nästan 1000 fall, vilket är nästan en femtedel mer än året innan.

Polisyrkeshögskolan i Finland säger att majoriteten av de misstänkta hatbrotten handlade om rasism. Med hatbrott avses ett dåd vars motiv är förutfattade meningar eller hat mot en grupp som offret representerar.

Lagen i Finland använder dock inte uttrycket hatbrott. Men för ett brott med rasistiska motiv kan man ändå döma ut hårdare straff än annars för ett motsvarande brott. Det har föreslagit att lagen skrivs om så att även andra hatbrott än de med rasistiska motiv kunde dömas strängare.

Verddeviessu har tidigare rapporterat att en finsk Professor i Juridik och Sametingets fd. ordförande tidigare i år uttalat att rasismen mot samer kommer att öka och framför allt på internet (Se äldre inlägg på Verddeviessu Blogg).

Läs mer

Källa: Vasabladet, Finland
DO överklagar Samedom


Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beslutat att överklaga Östersunds tingsrätts dom om diskriminering av samer. DO stämde Krokoms kommun i Jämtland för att den inte låtit samer yttra sig i bygglovsärenden som berörde renbetesmark. DO förlorade dock målet av juridiskt tekniska skäl.

Diskrimineringsombudsman Katri Linna har nu beslutat sig för att överklaga domen och försöka gå runt de juridiskt tekniska skälen som gjorde att DO förlorade.

Källa:

SVT:s Jämtlandsnytt.