Diskriminering har gjort att samer har bytt efternamn


För att undvika rasism, diskriminering och negativ särbehandling har många samer bytt efternamn. Det har varit lättare att ha ett svenskt efternamn än samiskt i Sverige.

Forskaren Märit Frändén vid Uppsala universitet lade i går fram sin avhandling om samiskt släktnamnskick. Fränden har räknat ut att 41,5 procent av alla samer numera har helt svenskspråkiga efternamn.

Därefter följer –sonnamn med 27,1 %.

Helt svenskspråkiga efternamn tillsammans med –sonnamn har totalt 68,6 % av alla samer.

Vanligast bland samer är efternamnen Andersson, Johansson, Nilsson, Larsson tätt följd av Persson.

För varje område i hela Sameområdet har bara 8 % av samerna samiska efternamn.

Foto: Trym Ivar Bergsmo/Finnmark Reiseliv

0 kommentarer: