Samisk toppolitiker menar att moderat kommunpolitiker i Piteå kommun har ett rasistiskt synsätt

SR Sameradion har nyligen skickat ut enkät till kommunpolitiker i norra Sverige. En av frågorna har varit hur man vill arbeta med samiska frågor under kommande mandatperiod. Den moderata gruppledaren i kommunalfullmäktigegruppen i Piteå Elisabeth Berg har svarat att hon inte tycker att samefrågor är viktiga. Elisabeth Berg säger vidare till Sameradion att ”inte har känt, sett eller hört talas om” samiska behov i kommunen. Enligt Sameradion tycker Elisabeth Bergh vidare ”det är inte konstigt med att man överhuvudtaget inte diskuterar samiska frågor”.

Riksorganisationen Same Ätnams vice ordförande Kristina Larsgren svarar ”besviken och upprörd” i Sameradion att Elisabeth Berg har ett rasistiskt synsätt.

Elisabeth Berg försvarar sig med att samefrågorna inte är viktiga därför att det inte finns några samebyar i Piteå Kommun.

Elisabeth Berg verkar inte förstå att de flesta samer bor i tätorter och att över 90 % av samerna inte sysslar med rennäring. Elisabeth Berg verkar inte heller känna till att det finns en stor samisk befolkning i Piteå, en sameförening i Piteå eller att det finns Pitesamiska. Det är naturligtvis en annan sak att det finns en skogssameby i Piteå.

Piteå räknas som en del av Sameområdet med en stor del pitesamisk befolkning. Det är beklagligt att Piteå kommun inte gör några insatser för samerna och pitesamiskan eller tar tillvara samiska behov. Å andra sidan är det förståligt att det inte satsas på samerna i sameområdet när det finns kommunpolitiker med Elisabeth Bergs uppfattningar och behandlar samer som om det vore luft trots att hon har de som grannar!

Det kan tilläggas att Elisabeth Berg i Piteåtidningen beklagar att Sverigedemokraterna kommit in i Riksdagen och känner sig oroad över detta?

Hela intervjun med Moderaternas Elisabeth Berg och hennes svar på enkäten kan du läsa här

Källa: SR Sameradion och Piteåtidningen (PT)

0 kommentarer: