DO överklagar Samedom


Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beslutat att överklaga Östersunds tingsrätts dom om diskriminering av samer. DO stämde Krokoms kommun i Jämtland för att den inte låtit samer yttra sig i bygglovsärenden som berörde renbetesmark. DO förlorade dock målet av juridiskt tekniska skäl.

Diskrimineringsombudsman Katri Linna har nu beslutat sig för att överklaga domen och försöka gå runt de juridiskt tekniska skälen som gjorde att DO förlorade.

Källa:

SVT:s Jämtlandsnytt.

0 kommentarer: