Samiska efternamn börjar bli populära igen efter år av diskriminering

Under lång tid har samer bytt sina samiska efternamn mot namn som låter mer svensk- klingande. Detta för att undvika rasism, diskriminering och negativ särbehandling. Samiska efternamn låter dessutom utländska trots att de är inhemska och gett svårigheter att få jobb eller annat.

Nu tycks dock trenden ha vänt. I går lades en ny avhandling från Uppsala universitet fram som visar att många samer nu byter sina svenska efternamn mot samiska släktnamn. Märit Frändén, doktorand vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, fann när hon gick igenom arkivmaterial från 1920 och framåt, att den trenden har nu brutits.

Läs mer på Uppsala universitets infosida

Foto: Jørn Tomter/Finnmark Reiseliv

0 kommentarer: