FN:s Internationella dag mot avskaffande av rasdiskriminering

I dag den 21:a mars är det FN:s Internationella dag mot avskaffande av rasdiskriminering

Vad är rasism?

Rasism har ett vidare betydelse än synen på olika raser eller åtskillnader mellan raser. I rasism inbegripes även skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av etniskt ursprung. Rasism är en syn på människor med en annan bakgrund som inte stämmer överens med demokratiska värden eller mänskliga rättigheter. I FN:s rasdiskrimineringskonvention definieras rasism som:

...varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.


Släktforskning som medel att återta sin identitet

Lásságámmi var den samiska multikonstnären Nils-Aslak Valkeapääs eget namn på sitt hus. Huset ligger intill hans födelseplats och tomten fick han i 50-årsgåva av Storfjords kommun. Nils-Aslak Valkeapää erhöll norsk statsbegravning vid sin bortgång.

Lásságámmi är också namnet på den stiftelse som förvaltar Nils-Aslak Valkeapääs verk. Stiftelsen äger Nils-Aslak Valkeapääs hus och lånar ut den till forskare och konstnärer för att ge dessa möjligheter att fördjupa sig i sitt fält.

Senast har nu huset utlånats till forskaren och konstnären Helle Storvik för att färdigställa utställningen och en dokumentärfilm under namnet ”Är vi här ännu?” Arbetet är en fortsättning på Släkt- och Bygdeforskaren Johan Borgos bok ”De är här ännu”.

Borgos lyckades med konststycket att återinföra samisk kultur och medvetandegöra innevånarna i Vesterålen, Norge, om sitt samiska ursprung. Under år har Vesterålen varit utsatt för hård assimilationspolitik. Vesterålen har därför länge betraktats som ett helt norskt område med enbart norsk befolkning i Nordnorge. Forskaren Borgos vid Nordiskt Samiskt Institut i Kautokeino visade i sin bok att 25 % av Vesterålen innevånare var samer. Resultatet publicerades i en bok. Men, det anmärkningsvärda resultatet var att en stor del av befolkningen i Vesterålen återtog sin samiska identitet.

Läs mer här

Källa: Lásságámmi


FN:s Rasdiskrimineringskommitté lämnar rapport om samerna i dag


FN:s Rasdiskrimineringskommitté (CERD) har hållit sin78:e session som började den 14:e februari och avslutas i dag den 11 mars 2011. CERD förväntas i dag lämna rapport om samernas situation i förhållande till FN:s rasdiskrimineringskonvention. Samerna bor i flera länder. I dag är det samerna i Norges situation som rapporten gäller.

Sverige fick kritik 2008 i sin hantering av samerna. Främst riktades kritik om bristande insatser för det samiska språket och avsaknad av samiska rättigheter. Här kan du läsa om CERD:s rapport om Sverige.

Finland granskades 2009 avCERD som bl.a. lämnade kritik att samiska rättigheter inte blivit lösta. Här kan du läsa sammandrag av rapporten på svenska.

I dag är det Norges tur att granskas av FN:s rasdiskrimineringskommitte.

Här kan du läsa om Barnombudsmannens rapport om bl.a. samebarn

Här kan du läsa LDO (Norska DO:s) rapport om bl.a. samerna)

Här kan du läsa om NGO:s (Icke-statliga organisationer) gemensamma rapport om bl.a. samerna

Här kan du läsa om Middlesex Universitets juridiska institution och Irländska Centret för mänskliga rättigheters rapport om urfolk och norska företag

Här kommer FN:s Rasdiskrimineringskommittés rapport om Norge att publiceras

Anti-samisk organisation uttalar att samerna inte är ett urfolk

Flera politiska företrädare har uttalat att samerna inte är ett urfolk.

Sverigedemokraternas tidigare förespråkare i Jämtland och Härjedalen har påstått det! Flera av Framstegspartiets företrädare i Norge har påstått det!

Samerna bor även på Kolahalvön i nordvästra Ryssland i Murmansk län. Murmansk läns högste politiker är Guvernör Dmitrij Dmitrijenko och motsvaras av vår landshövding (fast med större makt). Guvernör uttalade nyligen till media att han inte anser att samerna är ett urfolk i Murmansk eller Ryssland.

Det nyligen bildade anti-samiska organisationen EDL i Norge har som mål att ILO konvention 169 inte ska gälla samerna, dvs att samerna inte är ett urfolk. Detta framgår av EDL:s målsättningsprogram som går att läsa på www.edl.no

De som motarbetar samerna har tydligen som gemensamt mål att samerna inte skall ha särskilda rättigheter som urfolk enligt internationell rätt.

Anti-samisk organisation når framgång i norska Riksdagen

”Etnisk och Demokratisk Likvärdighet” (EDL) sprider desinformation om samerna som skapar hets mot folkgrupp. EDL:s senaste desinformation är att samerna har en dold konspirationsteori att ta över områden i norr.

Riksdagsledamot Jan Henrik Fredriksen för Framstegspartiet, som är ett av Norges största partier, säger till NRK Sámiradio att partiet har ett nära samarbete med ”Etnisk och Demokratisk Likvärdighet” . Fredriksen säger vidare till NRK Sámiradio att den samiska konspirationsteorin är sann. Men, några bevis har Fredriksen inte att konspirationsteorin är sann.

Att det finns organisationer som sprider felaktig och påhittade saker om samerna är inte bra. Att en sådan organisations politik får fäste i riksdagspolitik och bland de folkvalda är än värre.

Läs mer

Källa: NRK Sápmi

Ny anti-samisk organisation med andra världskrigets retorik mot Judar och Zigenare

Verddeviessu Blogg har tidigare rapporterat om nya organisationen ”Etnisk och Demokratisk Likvärdighet” (EDL) som vill att samiska rättigheter ska upplösas. Verddeviessu Blogg har också rapporterat om organisationens konspirationsteori som går ut på att EDL sprider budskapet att samerna har en hemlig plan att överta nordliga områden.

Nu säger professor i jämförande politik vid Bergens Universitet Frank Aarebrot till NRK Sámiradio ”Det er en retorikk jeg liker veldig dårlig. Den har vært brukt i Europa i mellomkrigstiden med stor effekt mot jøder og sigøynere. Så man skal være veldig forsiktig med denne type konspirasjonsteori.”

Läs mer!

Källa: NRK Sámiradio

Rasistiska organisationer mot indianer och samer under nya namn


Sedan många år finns organisationer i USA som motarbetar indianer och indianers rättigheter med motiveringen att alla ska ha lika rättigheter. De menar att indianreservat är särrättigheter för indianer och utgör en rasistisk uppdelning av olika människor och deras rättigheter utifrån etnisk grund. Därför vill de att indianreservat skall upplösas och allt land skall kunna köpas av hela USA:s befolkning. Dessa anti-indianska organisationer har slagord som ”allas lika rätt” och ”demokrati för alla”. Slagorden och organisationsnamnen syftar alltid på mänskliga rättigheter och likvärdighet. I tillägg bedriver de insamlingsverksamhet i demokratiska slagord.

Men, verkligheten är en annan. I samtliga av dessa organisationers stadgar och målprogram framgår syftet klart att minoriteter och ska assimileras till majoritetsbefolkningens kultur och traditioner och deras rättigheter baserade på urminnes hävd skall upplösas, samt deras land skall fördelas till majoritetsbefolkningen.

Nu har en liknande ”Vit mans” organisation för ”Vit mans rättigheter” dykt upp i Sameland. Organisationen ”Etnisk och Demokratisk Likvärdighet” (EDL) vill att samiska rättigheter upplöses. EDL sympatiserar dessutom med samtliga organisationer som vill upplösa indianreservat i USA. I tillägg påstår EDL, liksom i USA, att urfolken har en hemlig plan att ta över majoritetsfolkets lokala styrelser och regering. EDL påstår dessutom att det finns en konspiratorisk samisk plan sedan 1945 att ta över hela norra Skandinavien!

Vår rekommendation är att läsa stadgar och målsättningsprogram före du går med i en ”Demokratisk organisation för allas lika rättigheter” eller skänker en slant till ”För allas frihet”.

Läs mer om den nya rasistiska och anti-samiska organisationen EDL i Skandinavien här och här!