FN:s Rasdiskrimineringskommitté lämnar rapport om samerna i dag


FN:s Rasdiskrimineringskommitté (CERD) har hållit sin78:e session som började den 14:e februari och avslutas i dag den 11 mars 2011. CERD förväntas i dag lämna rapport om samernas situation i förhållande till FN:s rasdiskrimineringskonvention. Samerna bor i flera länder. I dag är det samerna i Norges situation som rapporten gäller.

Sverige fick kritik 2008 i sin hantering av samerna. Främst riktades kritik om bristande insatser för det samiska språket och avsaknad av samiska rättigheter. Här kan du läsa om CERD:s rapport om Sverige.

Finland granskades 2009 avCERD som bl.a. lämnade kritik att samiska rättigheter inte blivit lösta. Här kan du läsa sammandrag av rapporten på svenska.

I dag är det Norges tur att granskas av FN:s rasdiskrimineringskommitte.

Här kan du läsa om Barnombudsmannens rapport om bl.a. samebarn

Här kan du läsa LDO (Norska DO:s) rapport om bl.a. samerna)

Här kan du läsa om NGO:s (Icke-statliga organisationer) gemensamma rapport om bl.a. samerna

Här kan du läsa om Middlesex Universitets juridiska institution och Irländska Centret för mänskliga rättigheters rapport om urfolk och norska företag

Här kommer FN:s Rasdiskrimineringskommittés rapport om Norge att publiceras

0 kommentarer: