Anti-samisk organisation uttalar att samerna inte är ett urfolk

Flera politiska företrädare har uttalat att samerna inte är ett urfolk.

Sverigedemokraternas tidigare förespråkare i Jämtland och Härjedalen har påstått det! Flera av Framstegspartiets företrädare i Norge har påstått det!

Samerna bor även på Kolahalvön i nordvästra Ryssland i Murmansk län. Murmansk läns högste politiker är Guvernör Dmitrij Dmitrijenko och motsvaras av vår landshövding (fast med större makt). Guvernör uttalade nyligen till media att han inte anser att samerna är ett urfolk i Murmansk eller Ryssland.

Det nyligen bildade anti-samiska organisationen EDL i Norge har som mål att ILO konvention 169 inte ska gälla samerna, dvs att samerna inte är ett urfolk. Detta framgår av EDL:s målsättningsprogram som går att läsa på www.edl.no

De som motarbetar samerna har tydligen som gemensamt mål att samerna inte skall ha särskilda rättigheter som urfolk enligt internationell rätt.

0 kommentarer: