FN:s Internationella dag mot avskaffande av rasdiskriminering

I dag den 21:a mars är det FN:s Internationella dag mot avskaffande av rasdiskriminering

Vad är rasism?

Rasism har ett vidare betydelse än synen på olika raser eller åtskillnader mellan raser. I rasism inbegripes även skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av etniskt ursprung. Rasism är en syn på människor med en annan bakgrund som inte stämmer överens med demokratiska värden eller mänskliga rättigheter. I FN:s rasdiskrimineringskonvention definieras rasism som:

...varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.


0 kommentarer: