Minoriteter i Finland oroade över framtiden


Sannfinländarna eller Perussuomalaiset (PerusS)
som det heter på finska har på kort tid blivit Finlands tredje största parti. Vi är valets stora segrare, sa Sannfinländarnas partiledare Timo Soini efter valnatten. När alla röster räknats stod det klart att Finland har tre jämnstora partier, med Samlingspartiet (Moderaterna) på 20,4 procent, Socialdemokraterna på 19,1 procent och Sannfinländarna på 19,0 procent. I och med valresultatet har ingen av de traditionella polirtiska blocken i finsk politik vunnit. Det finns således ingen klar grund för regeringsbildningen eller framtida finsk politik.

Men, det finns utrymme för eftertanke efter
partiet Sannfinländarnas framgångar. Dess partiledare Timo Soini har uttalat att partiet kommer att ingå i Finlands nya regering och skall sträva efter så många ministerplatser som möjligt. Med tanke på Sannfinländarnas minoritetspolitik finns all anledning till stark oro. Partiet Sannfinländarna har uttryckt att i Finland finns bara finnas finländare och finska språket!

De romska organisationerna har uttryckt starka tvivel för framtiden. På kort sikt kommer Finlands romska politik inte att förändras särskilt stort även om Romska lägret i socialcentret Satama i Fiskehamnen, Helsingfors, kommer säkerligen att rivas. På längre sikt väntas dock en striktare roms politik i Finland.

Finska sametingets president Klemetti Näkkäläjärvi säger att situationen för samerna och samiska språket nu kommer att förvärras.

Sveriges utrikesminister Carl Bildt uttrycker stark oro på sin blogg ”Alla dessa dagar” om
Finlandssvenskarnas och svenskans situation ” Från svensk utgångspunkt finns anledning till oro inte minst över de tongångar mot det svenska minoritetsspråket som hörts från partiets sida. Det handlar inte bara om respekten för landets tvåspråkighet utan också om viktig del av den dörr till det övriga Norden som historiskt varit av så stor betydelse för Finland.Valresultatet
i Finland och antalet mandat i riksdagen

  • Samlingspartiet: 20,4 % (44)
  • Socialdemokraterna: 19,1 % (42)
  • Sannfinländarna:19,0 % (39)
  • Centern:15,8 % (35)
  • Vänsterforbundet:8,1 % (14)
  • De gröna:7,2 % (10)
  • Svenska folkpartiet:4,3 % (9)
  • Kristdemokraterna: 4,1 % (6)

Källa: Hufvudstadsbladet, Finland.

Foto: PerusS

0 kommentarer: