Självmorden bland samiska män är dubbelt så hög som bland svenska män


Självmord är ett urfolksproblem. Ny rapport visar att självmord bland samiska män är dubbelt så hög som befolkningen i övrigt.


Universitetslektor Sven Hassler i folkhälsovetenskap på Högskolan Väst och har forskat om samernas hälsa tillsammans med Kristin Ahlm och Anders Eriksson, Umeå universitet. Tidigare har han visat att frekvensen av självmord är förhöjd hos renskötande samer jämfört med den svenska befolkningen som helhet. I en ny studie har han och hans kollegor undersökt omständigheterna runt dessa dödsfall. Mycket av självmoden beror på utanförskap, rasism och diskriminering.För mer information kontakta Sven Hassler, sven.hassler@hv.se eller telefon 0520-22 38 62 begin_of_the_skype_highlighting


0 kommentarer: