Samehat blir arbetsmiljöproblem


Polischef i Norrbotten har anmält till Arbetsmiljöverket att flera poliser i Gällivare mår psykiskt dåligt efter att ha hängts ut som samehatare massmedia och sociala media.
TV 4:as program Kalla Fakta avslöjade brister, långa handläggningstider och nedläggningar i polisens utredningar om hatbrott mot samer. Efter programmet Kalla Fakta har såväl polismyndigheten som poliser, enligt polischefen, känt sig uthängda i såväl press, tv-program som sociala medier. I sociala medier har ett otaligt antal inlägg gjorts om Gällivare-polisens kompetens och agenda.

Hur kan jag ta del av Arbetsmiljöverkets diarium?

Kontakta arbetsmiljoverket@av.se om du vill ta del av Arbetsmiljöverkets diarium eller allmänna handlingar. Du kan även beställa listan med föregående veckas diarieförda ärenden.

Källa:

Arbetsmiljöverket

Stereotyp syn på samerna i nyutkommen bok?


På sociala medier har vållat en stor storm mot författaren Jo Nesbös nya bok ”Mera blod”.

Bokens huvudperson är Ulf som möter samen Mikkel. Här följer ett kort utdrag av boken ”Det var Mikkel som kom. Han var lätt att känna igen på sin hjulbenta, vaggande gång. Och resten var som alla andra samer som jag sett; liten, tätt svart hår med smala ögon i ett brett ansikte som har två uttryck…”

I tillägg skriver författaren att Mikkel stjäl pengar från Ulf, är berusad och talar med ett samiskt tonfall. Med samiskt tonfall beskriver Nesbö med ”tryck och hög ton på första eller andra ordet för att därefter följas av ett fallande tonfall genom resten av meningen, oberoende av innehåll. Det fick allt att låta som ett klagomål”.

Det skall åter igen omnämnas att boken utkommit nyligen år 2015.

Källa
Roman "NMera blod"


Rasism och diskriminering av samer i skuggan av kolonisation av Sameland


Stiftelsen Gaaltije planerar att starta upp ett project om svenskarnas colonisation av Sameland och behöver din hjälp. Projektet skall spegla rasism och diskriminering mot det samiska folket genom kolonisation.

Detta kan ske genom att du bidrar med material enligt följande;

o Citat från den offentliga och folkliga debatten såsom inlägg och kommentarer i social media.
o Citat och urklipp från media och andra dokument.
o Korta filmer och ljudklipp med personer som återger en personlig erfarenhet eller upplevelse med utgångspunkt från sin etniska bakgrund.
o Utdrag ur offentliga dokument, lagtexter och domar och som åskådliggör förhållandet mellan staten och den samiska urbefolkningen.
o eller annat material som är intressant och relevant för dig.

Mejla ditt material till kolonisation(@)gaaltije.se (skriv adressen själv, det går inte att bara trycka på denna). Var noga med att ange var och när du hittat materialet samt vem som uttryckt eller står bakom det. Stiftelsen Gaaltije förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att använda insänt material i utställningen.

Källa
Gaaltije (www. Gaaltije.se)

Nytt samiskt projekt om rasism "Vad ska bort - främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?"


Vad ska bort?
" - samer är inte svenskar"
" - Kan man yrka skyddsjakt på samer?"
"- Visst utgår vi från allas lika värde, men en ratificering av ILO 169 skulle innebära att Sverige inte kan ta tillvara de rikedomar som finns i norr."

”Vad ska bort” är namnet på den samiska stiftelsen Gaaltijes nya proojekt om rasism och diskriminering mot samer.

Sedan valet 2014 har diskussionerna om Sveriges förhållande till invandring och flyktingmottagande varit livliga. Efter tal om minskade kvoter och stängda gränser har debatten även kommit att innehålla ifrågasättande av sedan länge etablerade folkgrupper såsom samer och minoriteter och dess status som medlemmar i den svenska staten. Sverigedemokraterna och dess politik har beskyllts för att vara främlingsfientlig och rasistisk och det övriga politiska etablissemanget och samhället har varit noga med att offentligt ta avstånd från dem. Här verkar vi vara nöjda. Den enkla lösningen för att gå vidare är att skylla på SD och dess politik och noga offentligt säkerställa att vi inte sympatiserar med dem. Samtidigt väljer vi att bortse från att det i samhällets traditionella strukturer är inbyggt ett system som tar sin utgångspunkt i majoritetssamhället och dess kultur och värderingar och mer eller mindre aktivt motverkar annan.

Stiftelsen Gaaltije vill med projektet "Vad ska bort - främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?" ifrågasätta synen på främlingsfientlighet, rasism och kolonialism  och förhållandet dem emellan. Kan man genom att aktivt ta avstånd från enbart något av dem ha gott samvete? Kan man vara kolonialist men inte rasist?"

Grunden i projektet är en utställning som åskådliggör den samiska situationen i det svenska kolonialsamhället idag och baseras på skildringar från mass- och social media samt styr-, regler- och andra officiella dokument och skrifter.

Källa
Gaaltije (www.Gaaltije.se)Bok om samer och rasism nominerad till prestigefyllt litteraturpris


Författaren Maja Hagerman är en av de nominerade till Augustpriset, med sin bok om rasbiologen Herman Lundborg och Rasbiologiskt institut.

BokenKäraste Herman. Rasbiologen Herman Lundborgs gåta” är berättelsen om det rasbiologiska institutets märkliga grundare i Uppsala och hans betydelse för rasismen mot samerna. Under många år arbetar han fanatiskt med att mäta skallar och dela in människor i olika raser. Sedan gör han något helt oväntat. Han får barn och gifter sig med en kvinna av en börd som han själv definierat som rasmässigt undermålig. Det är gåtan?

Augustpriset är ett av Sveriges mest uppmärksammade och prestigefyllda litterära priser. Tre jurygrupper nominerar sex titlar i kategorierna Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. Bland de 18 nominerade böckerna kommer tre elektorsförsamlingar med sammanlagt 63 personer att rösta fram en vinnare i vardera kategorin. Prisutdelningen sker vid Augustgalan måndagen den 23 november i Stockholms konserthus. Svenska Förläggareföreningen instiftade priset 1989 för att belöna och sätta fokus på de bästa nyutkomna böckerna på svenska varje år. Augustpriset och Lilla Augustpriset delas ut av Svenska Förläggareföreningen.
Källa
Augustpriset (www Augustpriset.se) (http://www.augustpriset.se/2015-ars-nominerade-titlar)

DO lägger ner anmälan om diskriminering mot samer


Diskrimineringsombudsmannen (DO) lägger ner anmälan om diskriminering mot ett företag som lanserar en spritflaska med namnet jojk och dessutom en sort som har namnet Nubben, vars flaska pryds av en same. DO tycker att det är okey att samer och samiska namn används på spritflaskor.

Det finns för många samebarn anser kommun?

I Alta kommun har antalet samebarn som vill gå i samisk förskola ökat år efter år. Nu har antalet samebarn blivit för många. Alta kommun har beslutat att antalet platser i den samiska förskolan Álttá Siida inte får utökas under hösten 2015.

Förskolan Álttá Siida har nu överklagat beslutet till Länsstyrelsen.

Den lokala sameföreningen säger att Alta kommun har en skyldighet enligt norska förskoleförordningen att alltid ordna med ett samiskt förskoleutbud, samt bryter mor 2 § i norska förskoleförordningen ”barnehagen skal ta hensyn til… etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur”, samt mot norska grundlagens paragraf 110a om att förhållanden för samisk kultur skall tillrättaläggas. I tillägg rimmar det illa mot Alta kommuns beslut ” viktig å tilrettelegge for samisk språk og kultur

Källa:
Alta kommuns styrelseprotokoll

Samer mest utsatta för våld


Tromsö universitet har publicerat en färsk forskningsstudie om våld. Av studien framgår att 45 % av den samiska befolkningen har varit utsatt för våld och övergrepp. Motsvarande siffra är 29,6 % hos majoritetsbefolkningen. Studien omfattar 11.296 samer med 80,6 % svarsfrekvens. Forskningsstudien finns nu publicerad i Scandinavian Journal of Public Health.

Källa:
Scandinavian Journal of Public Health 2015

Gällivarepolis reagerar på polischefens kritik i TV efter hatbrott mot samerna: "Jag sågar honom längs med fotknölarna".


I efterdyningarna av Kalla Faktas granskande reportage om samehat i Gällivare har reaktionerna varit mycket starka. Kraftig kritik inom Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund har krävt ett ministermöte, och polischefen i region nord, Micael Säll Lindahl sågade polisens insats i TV4 Nyheterna.
Uttalandet har retat upp Gällivarepolisen Mikael Hannu som var med och ”utredde” fallet och som nu går till stark kritik av polischefen. Läs mer på NSD http://www.nsd.se/nyheter/gallivare/gallivarepolisen-sagar-chefen-9596932.aspx

Källa
NSD (www.nsd.se)

Polisen anmäler sig själv efter Kalla fakta program om samehat

Efter Kalla faktas granskning av hatet mot samerna polisanmäler nu polisen sig själv. Polisen vill veta om de var lagligt att lämna ut bevismaterial till media.


Se mer:

Källa
TV 4 (www.tv4.se)

Ny spritsort anmäls till DO för diskriminering av samer

Företaget Lapland Water AB i Gällivare  lanserar en ny vodka med märket jojk. Om produkten säger företaget ” Lapland Jojk baseras på ett unikt recept byggt på …samiska inslag från naturen i norr” och ” Likt den samiska folksången passar drycken utmärkt vid de flesta tillfällen. Jojk har sina rötter i Lapland”.
En medlem i Lainovuoma sameby anmäler nu företaget Lapland Water AB till diskrimineringsombudsmannen för att det har döpt en spritsort till "Jojk".

Anmälaren skriver  "I flera generationer har bilden av den"fulla lappen" som jojkar med en flaska brännvin använts för att göra narr av samer" och "Jag vill inte att delar av min min kultur ska bli synonymt med alkohol konsumtion och fylla eftersom alkohol har aldrig varit en del av den samiska kulturen jag vill inte att man förstärker negativa stereotyper genom att kalla alkoholhaltiga produkter t.ex. Jojk som förstärker negativa stereotyper av samer och den samiska kulturen, jag vill inte att man använder ett namn på en produkt som skadar samers självbild av våran kultur genom att man normaliserar alkohol och jojk."
Källa
DO (www.do.se)
Lapland Spirits (www.laplandspirits.com)


Samepojke kallades lappjävel i skolan efter TV-program om samehat

En samisk pojke på en mellanstadieskola retad i Norrland blev kallad för lappjävel efter TV 4:as program "Kalla Fakta" om samehat. Dagen efter Kalla Faktas 
program utsattes samepojken för grov mobbing och fick ta emot glåpord som "Lappdjäväl".

Läs mer på Sameradions hemsida: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6280209

Källa:
Sveriges Radio

Inga samer i statliga styrelser eller insynsråd


Regeringen utser varje år ett stort antal ordföranden och ledamöter till olika statliga styrelser och insynsråd. Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) ansåg att de flesta personer som regeringen utser har för lika bakgrund och kommer huvudsakligen från Stockholm. Kulturministern ville ha en mer blandad och mångkulturell tillsättning av statliga representanter. Organisationen "Rättviseförmedlingen", (www.rattviseformedlingen.se), fick våren 2015 uppdrag att utarbeta en nomineringslista av nya personer att utses av regeringen. Listan presenterades för några dagar sedan.

Verddeviessu kunde i går avslöja att någon kulturell breddning inte föreslås av Rättviseförmedlingen. Inga samer, judar, romer eller tornedalningar, dvs inga från de nationella minoriteterna, föreslås till statliga styrelser eller insyningsråd. Verddeviessu har publicerat alla nominerade namn på bloggen http://www.verddeviessu.blogspot.dk/


Nu har Rättviseförmedlingen förslag uppmärksammats i Sveriges största kvällstidning Aftonbladet Se länk:  http://www.aftonbladet.se/debatt/article21589171.ab


Verddeviessu avslöjar - Inga samer, judar, romer eller tornedalningar till statliga styrelser eller insyningsråd

Regeringen utser varje år ett stort antal ordföranden och ledamöter till olika statliga styrelser och insynsråd. Regeringen har upptäckt att majoriteten av dessa platser har samma bakgrund och ville ha en mer blandad och mångkulturell tillsättning. Rättviseförmedlingen, (www.rattviseformedlingen.se), fick i uppdrag av Kulturdepartementet att hjälpa dem bredda urvalet inför att platser i statliga styrelser och insynsråd ska tillsättas. Rättviseförmedlingen har nu överlämnat en nomineringslista till regeringen med 334 namn. För uppdraget erhöll Rättviseförmedlingen 72 000 kr. Verddeviessu kan nu avslöja att inga samer eller representanter från Sveriges Nationella Minoriteter finns med på listan.

Verddeviessu kan nu avslöja namnen på regeringens nya nomineringslista till statliga styrelser och insynsråd:

 • AAID JASMIN FAHAD, NORRKÖPING
  Utbildad på konsthögskolan i Bagdad. Har konst inköpt av Norrköpings konstmuseum.
 • ADIL FADI, SKELLEFTEÅ
  Musikproducent och världsmusikproducent, del av producentduon Funkservice International som rör sig mellan genrerna jazz elektroniskt och lounge. Jobbar också med ensamkommande och musik, och har ofta rättvisa och världsfred i centrum i sitt arbete.
 • AKRAM AL SAFADI, ESKILSTUNA
  Senior arkitekt med examen i arkitektur från fakultet i Aleppo , Syrien , har även gått på konsthögskolan i Damaskus för måleri.
 • ALEXANDER DOMINICI, STOCKHOLM
  Journalist med styrelserfarenhet. Jobbar som producent och redaktör på Kulturhuset Stadsteatern med Forum/Debatt.
 • ALEXANDRA PASCALIDOU, STOCKHOLM
  Journalist, programledare, författare, föreläsare, moderator och människorättsaktivist som arbetat med tv både i Sverige och Grekland och radio framförallt på Sveriges Radio. Skriver kolumner och föreläser om bl.a. mångfald i media, demokrati och rättvisefrågor och jämställdhet och kulturkompetens, samt representerade Sverige i Europarådet’s kampanj ”All different – All equal” och har suttit i styrelsen för BRIS, Terrafem och stiftelsen Läxhjälpen.
 • ALF WIKSTRÖM, HUSBY
  Teaterpedagog på Bredsjö Kulturkooperativ en organisation som arbetar med glesbygd och kultur, folkrörelsearbete, hållbarhet och amatörkultur. Jobbar idag med flera uppdrag för t.ex. Hyresgästföreningen samt driver landsbygdsutveckling med teater och miljöprojekt.
 • ALI SADEGHIAN, BREDSJÖ
  Systemutvecklare och musiker inom genren Contemporary Pop Persian House Rock Disco. Har även skrivit en självbiografi (Alis historia) om kriget mellan Iran och Irak och livet i exil i Sverige.
 • ALLE ERIKSSON, STOCKHOLM
  Arbetar som förläggare på Rabén & Sjögren och har arbetat med kultur (framförallt litteratur) i över 10 år, har även spelat in film, blivit omnämnd av Nöjesguiden som en av Sveriges vassaste skribenter, och modererat ett stort antal paneler, debatter och andra offentliga samtal, såsom litteratursamtal och podradio. Styrelsevana från ett flertal styrelser, bl.a. andra TRYCK, förening för kulturarbetare ur den afrikanska diasporan, Nationella Dramaturgiatet, fackförbundet Visions styrelse, kultursektionen Stockholm stad m. fl.
 • AMANDA BJÖRNERÅS, BROMMA
  Musiker och kulturentreprenör med stor erfarenhet av styrelsearbete. Har suttit som vice ordförande i KFUM på såväl regional som nationell nivå, styrelsemedlem i Norrbottens och Gotlands körförbund, var under studietiden vid Musikhögskolan i Piteå halvtidsarvoderad ordförande för Piteå Studentkår och sitter just nu i styrelsen för Musikcentrum Öst.
 • AMANIAS ABRAHA
  Jobbar med artister till We are Sthlm (norra Europas största ungdomsfestival) samt på Freshmind och har erfarenhet av och kunskap om vad en yngre målgrupp dras till inom konst och musik.
 • AMARA POR DIOS, LONDON
  Graffitikonstnär som även tidigare drivit en screentryck fabrik i Stockholm där fokus låg på t-shirtar. Hennes konst innefattar allt från gatukonst, väggmålningar, målning och illustrationer och bor i London.
 • AMER SARSOUR, UPPSALA
  Poet, spokenword-artist och rappare under namnet Poeternas poet.
 • AMJAD ALTAYYAR, NORRKÖPING
  Utbildad på konsthögskolan i Bagdad
 • ANDREA DAVIS KRONLUND, INGARÖ
  Fotograf tidigare inom modefotografering och nu med mer fokus på konst. Före detta lektör i fotokonst på universitet, numera arbeta med digitaliseringsfrågor.
 • ANDREAS HERNBO, GÖTEBORG
  Frilansande kulturutövare som arbetar med projekt inom dans, musik och kultur i allmänhet. Har styrelsevana inklusive arbetsgivaransvar och ekonomiskt ansvar från det civila samhället, bland annat styreleledarmot i Unga Folkteatern och Grön Ungdom Väst.
 • ANJA RAJIC, STOCKHOLM
  Har varit engagerad i teater-Sverige som skådespelare i hela sitt liv, från Ung Utan Pung i Rågsved till Unga Teater Västmanland, Profilteatern och Ung Scen Öst. Har även erfarenhet som producent och turnéledare och av att jobba med ungdomar i frågor kring allt från rasism till sex och samlevnad.
 • ANNA BJÖRKMAN, FALUN
  Verksamhetschef för Stiftelsen Stora Kopparberget/Falu Gruva, sitter också i styrelsen för Arkivcentrum Dalarna. Utbildad byggnadsantikvarie, tidigare biträdande chef för Dalarnas museum.
 • ANNA DUBRA, STOCKHOLM & BERLIN
  Masterexamen i konstvetenskap, skribent, webbredaktör och redaktionsmedlem på Kulturtidskriften Hjärnstorm. God kunskap och infallsvinklar på bildkonstområdet, med specialkompetens inom fotografi, samtida konst och feministisk konst.
 • ANNA KÄLLBLAD, STOCKHOLM
  Koreograf, dansare, har förutom föreställningsverksamhet på Kulturhuset, Moderna museet, MDT, m fl, också som konstnärlig och projektledare drivit internationella samarbetsprojekt och samarbetat med institutioner som Stockholm konst, Borkyrka kommun, Subtopia m fl, med stöd av EACEA, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Sida, m fl.
 • ANNA LINDAL, STOCKHOLM
  Violonist och Vicerektor på Stockholms konstnärliga högskola. Framträder som kammarmusiker, solist och inom experimentell teater och grupper för fri improvisation.
 • ANNA MARSH, STOCKHOLM
  Danspedagog på Kulturskolan Stockholm. Projektledare för Kulturskolans Stockholms satsning på Street-ämnen i ytterstaden.
 • ANNA MUNYUA, STOCKHOLM
  Barnboksförfattare som arbetar aktivt normkritiskt. Har bland annat skrivit de normkritiska barnböckerna om karaktären Melvin, t.ex. ”Melvin – viktigast i världen”. Driver förlaget Avaltea och är utbildad svensk- och engelsklärare. (avaltea.se).
 • ANNA PETTERSSON, STOCKHOLM
  Regissör, skådespelare och doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola. Skådespelat i en rad uppsättningar på Stockholms stadsteater, Dramaten och i TV, samt har regisserat ett tiotal uppsättningar, bland annat Måsen och Misantropen på Malmö Stadsteater samt Fröken Julie som turnerat i tio länder och nu senast Vildanden på Dramaten.
 • ANNA RAUTIO, SÖDERTÄLJE
  Har arbetat i 6 år inom arbetarrörelsen och är nu enhetschef på Kultur- och föreningsenheten på ABF. Brinner för att bildning och vill höja kulturens status och roll i Sverige.
 • ANNABELL CHIN, DOHA
  Konstnär som studerat på Konstfack. Guide och försäljare på Kulturhuset/Stadsteatern.
 • ANNIKA WASSÉN, VISBY
  Debattör, DJ och musiker som arbetar på Fenix Ungkulturhus och har en högskoleexamen i ljuddesign samt en Kandidatexamen i genusvetenskap.
 • ANTRA AGRENA
  Animation och illustratör, måleri utbildad i Tallin. Konstlärare på designskola
 • ARAIA GHIRMAI SEBHATU
  Skribent, kulturvetare, konstvetare och jurist.
 • ARMITA GHAZINEZAM, UMEÅ
  Serietecknare, musiker samt verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå. Även arbetat i den ideella föreningen Kulturstorm som arbetar för att vidga kulturperspektivet och engagera barn och unga.
 • ASTRID ASSEFA, STOCKHOLM
  Skådespelare, sångerska, teaterregissör, teaterchef och litteratur- och filmvetare. Har arbetat på bl.a. Dramaten och Riksteatern samt varit chef för Dalateatern och suttit i centralstyrelsen för Röda korset och Invandrarpolitiska kommittén.
 • ATHENA FARROKHZAD, STOCKHOLM
  Poet, dramatiker och översättare samt lärare på författarskolan på Biskops-Arnö. Har nominerats till bl.a. August-priset för diktsamlingen ”Vitsvit” och har skrivit pjäsen ”Päron” på ung scen/öst och gjorde ett uppmärksammat sommarprat i P1 2014.
 • AURORA PERCOVICH GUTIERREZ, STOCKHOLM
  Produktionsledare på Rättviseförmedlingen, kommunikatör med stort engagemang för samhällsfrågor. Arbetat med olika former av arrangemang och event både ideelllt och för den komersiella marknaden.
 • AYLA KABACA, STOCKHOLM
  Kulturkunnig och utövande kvinna som har bred erfarenhet från allt mellan Filharmonikerorkestrar och Disneyfilmer till Stadsteatrar och musikstudios. Är programledare för Bolibompa och Ramp samt har uppdrag som musikalartist, sångerska och skådespelerska.
 • BAHAREH RAZEKH AHMADI, STOCKHOLM
  Skådespelare, regissör och konstaktivist tidigare verksam bla på Stockholm Stadsteater, SVT och Riksteatern. Senast aktuell i den uppmärksammade antinationalistiska kabarén Europa Europa (av Ful och The Knife) och Personnummer xxxx (skolturné av UNHCR och friends). Sångerska i bandet Oomaigoosh och medlem i den queerfeministiska konstgruppen Ful.
 • BAHRAM NOURAEI, UPPLANDS VÄSBY
  Studerar Konst, Kultur och Ekonomi (Cultural Management) vid Södertörns Högskola och är executive producent, lyriker, rappare och kompositör sedan 2002. Har omnämnts som en av de 50 personer som formar mellanösterns kultur.
 • BAKER KARIM; STOCKHOLM
  Regissör, manusförfattare m.m. inom film och TV som nominerats både till Guldbagge och Kristallen. Idag även filmkonsulent på Svenska Filminstitutet där han bl.a. arbetat aktivt med mångfaldsfrågor inom svensk långfilm.
 • BANA BISRAT, STOCKHOLM
  Arbetar på PR-byrån Great Beyond och engagerad i samhällsfrågor bland annat via organisationen Megafonen som organiserar unga förortsbor i Stockholm för social rättvisa och Street Gäris ett nätverk för tjejer som arbetar för syster- och mentorskap genom inspiration och kompetensutbyte. Varit med och organiserat en mängd demonstrationer och kampanjer bland annat Alby är inte till salu.
 • BANAFSHE HEJAZI, HÄGERSTEN
  Strateg på kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling, Stockholm stad. Sakkunnig i bl.a. MR-, kultur- och civilsamhällsfrågor. Har tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare på Riksteaterns VD-stab och även med biståndsfrågor utomlands. Har studerat genusvetenskap, internationell säkerhet och MR i Sverige och utomlands och sitter i Miljöpartiets styrelse i Stockholm.
 • BARAKAT GHEBREHAWARIAT, STOCKHOLM
  Demokratiagent och social entreprenör som föreläser om bland annat demokratifrågor och är engagerad inom frågor om mångfald och representation. Kommunikationschef på Revolotion poetry och medlem i Rättviseförmedlingens styrelse.
 • BEATRICE HAMMAR, UMEÅ
  Dansproducent på Norrlandsoperan samt tidigare teaterproducent i det fria teaterlivet. Har även arbetat som administrativ chef på Kulturverket, en del av Umeå kommun, som arbetare med barn och unga i konst- och kulturprojekt.
 • BEHRANG MIRI, MALMÖ
  Musiker, föreläsare, programledare och skribent och var med och grundade RGRA - Rörelsen Gatans Röst och Ansikte - en ungdomsrörelse som med kultur och media arbetar med folkbildningsfrågor i Malmös olika miljonprogramsområden. Han har tidigare varit projektledare för FORIX - Förorternas Riksdag och konstnärlig ledare för barn och unga på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm och för tillfället jobbar han på STDH - Stockholms Dramatiska Högskola och SVT.
 • BELLA LAWSON, UMEÅ
  Mångårig erfarenhet av utvecklingsfrågor inom kulturområdet på regional nivå med fokus på främst mångfaldsfrågor samt varit svensk sakkunnig i Kultur- och konstprogrammet på Kulturkontakt Nord (Nordiska ministerrådet) och i Joint Working Group on Culture inom Barentssamarbetet. Är även projektledare i det europeiska mångfaldsprojektet Brokering Migrants’ Cultural Participation och styrelsemedlem i kulturföreningen TRYCK.
 • BENNY CRUZ, MÖLNDAL
  Konstnär som arbetar mycket i stadsmiljö i Göteborg med bland annat muralmålningar. Senast som konstkonsult/konstnärlig ledare på Bostads AB Poseidon inom projekt för utsmyckning av bostadsbolagets väggar, i vilket han också handleder ungdomar i muralmåleri.
 • BERIVAN YILDIZ, STOCKHOLM
  Producent och projektledare på Riksteatern där hon jobbar mycket med att göra teatern tillgänglig för nya målgrupper. Tidigare har hon även varit programledare på Morgonpasset i P3.
 • BIANCA KRONLÖF, STOCKHOLM
  Skådespelare, komiker, manusförfattare och illustratör. De senaste åren aktuellt bland annat med TV-serien Full Patte som hon skapat tillsammans med systern Tiffany, som skådespelare i filmen Svenskjävel.
 • BIRGIT BERNDT, UMEÅ
  Arbetar som danschef på NorrlandsOperan. Tidigare har hon också arbetat som verksamhetsledare på Danscentrum Väst och med dans- och teaterfestivaler samt organisationsutveckling i Tyskland.
 • BIRGITTA ROSENQUIST-BRORSON, ARBOGA
  Dirigent, organist och körledare, bland annat nationell körpedagog på Sveriges Kyrkosångsförbund. Jobbar med att skaffa resurser till ungas musikverksamhet inom kyrkan för att få fler att våga och kunna hålla på med musik.
 • BITTE ANDERSSON, STOCKHOLM
  Arbetar som danschef på NorrlandsOperan. Tidigare har hon också arbetat som verksamhetsledare på Danscentrum Väst och med dans- och teaterfestivaler samt organisationsutveckling i Tyskland.
 • BOTHINA NASSER, STOCKHOLM
  Produktionsassistent på Riksteatern
 • BRITT-INGER HEDSTRÖM LUNDQVIST, SKELLEFTEÅ
  Styrelsemedlem i RUNG, RFHL och ordförande Dik Manusch Vänner. Dhefredaktör för gatutidningen Dik Manusch och RFHL,s tidning Oberoende samt har högskoleexamen i Socialt arbete och en fil.mag. i Etnologi.
 • CARL OLOF BERG, STOCKHOLM
  Koreograf och performer som sedan våren 2015 innehar masterexamen i koreografi på DOCH – Dans och cirkushögskolan i Stockholm. Gör forskning om maskulinitet och prestige och har varit länskoreograf vid Scenkonst Sörmland, drivit ungdomsprojekt genom Region Värmland samt turnerat med Dansmuseet och ÖFA-kollektivet.
 • CAROLINA REMSTAM, ÖREBRO
  Arbetar regionalt med utvecklingsarbete inom kulturskolor i Västmanlands län samt skriver C-uppsats om kultursamverkansmodellen.
 • CAROLINE LANDERFORS, STOCKHOLM
  Jurist som har startat DJ-skola i Rättviseförmedlingens namn och sitter i Popkollos rikstyrelse där hon är personalansvarig.
 • CAROLINE MALMSTRÖM, GNESTA
  Kurator och projektutvecklare på Art Lab Gnesta som arbetar med relationer mellan konst och samhälle. Även verksamhetsutvecklare organisation och kommunikation på Konstfrämjandet.
 • CECILIA GERMAIN, UMEÅ & STOCKHOLM
  Rasifierad och yrkesverksam konstnär med magisterexamen från Konstfack som arbetar med frågeställningar kring bland annat maktstrukturer och historieskrivning, genom visuell konst, performance och text, ofta med en intersektionell och normkritisk utgångspunkt. Har varit konstnärlig handledare, föreläsare och workshopledare vid Högskolan för fotografi och film, Konstfack, Gerlesborgs konstskola och är medlem i TRYCK.
 • CECILIA SUHAID GUSTAFSSON
  Konstnärlig ledare på Atalante, grundare av och kurator på Golddigger Productions och aktiv inom Wisp (Women in Swedish Performing Arts). Har tidigare arbetat med bl.a. PLAY Teaterkonst, Göteborg International Biennial for Contemporary Art och Gothenburg Dance and Theatre Festival.
 • CELESTE SJÖLIN, MALMÖ
  Just skrivit C-uppsats i Kulturadministration vid Lunds Universitet med diverse tidigare studier, frilansar i övrigt med text, film och bild, just nu som dramatiker för Stockholms stadsteater och författare på norska Kolon forlag vid sidan om studier. Har varit ideellt engagerad i bl.a. Fantastisk filmfestival och haft praktik på Kultur Skåne och har därför även kunskap om kulturlivet från regionalt perspektiv.
 • CHARLOTTE GIMFALK, ÄLVÄNGEN
  Utbildningsledare för Filmarbertarutbildningen och har arbetat med film i 23 år. Har varit ordförande i ledningsgrupp med bl.a. SVT, Film i Väst, Teaterförbundets Filmavdelning och majoriteten av de svenska spelfilms- och TV-dramaproducerande produktionsbolagen samt arbetat mycket internationellt.
 • CHRIS TORCH, STOCKHOLM
  Senior Associate och grundare av Intercult, samt expert i flera Europeiska sammanhang bl.a. styrelseledamot i nätverket Culture Action Europe, medlem i expertgruppen för Italienska staden Materas program som Europeisk Kulturhuvudstad 2019 och Chief Program Coordinator for Rijeka, Kroatien, kandidatstad till Europeisk Kulturhuvudsatd 2020. Har insyn in Europeiska och svensk kulturpolitiken.
 • CHRISSIE FANIADIS, SPÅNGA
  Specialist på kultur och politik inom EU, erfarenhet av kulturfinansiering i Sverige och Europa med flera internationella expertuppdrag. Samt erfarenhet som kommunikationsstrateg/representation på Kulturbryggan.
 • CHRISTEL BERTLING SZYTEK, STOCKHOLM
  Dansare och danspedagog som är del i det konstnärliga initiativet ARTiKultur och arbetar med förebyggande arbete för barn & unga bl.a. som verksamhetskonsulent och projektledare på Sveriges Blåbandsungdom. Kan mycket om dans, scenkonst, musikscenen, unga människor/trender och kultur i allmänhet.
 • CHRISTER EDEHOLT, UMEÅ
  Bibliotekarie på Umeå Stadsbibliotek som bland annat skapt Regnbågsbiblioteket och på andra sätt arbetat mycket med HBTQ-frågor inom biblioteksvärlden. Fick pris av Svensk biblioteksförening 2014 för sitt arbete .
 • CHRISTIAN ANTONI MØLLEROP, STOCKHOLM
  Vice förbundsordförande för RFSL, tidigare chef för Akershus Teaterverkstad och har jobbat mycket med amatörteater i olika former. Har även varit verksamhetschef för en regional organisation som jobbade med amatörteater samt ordförande för en nationell organisation för regionala teaterråd och är utbildad statsvetare vid Försvarshögskolan och har även erfarenhet av politiskt arbete på EU nivå
 • CHRISTINA PREISLER SCHEDIN, STOCKHOLM
  Omvärldschef på Svenska Filminstitutet där hon arbetar med filmkulturella delar av verksamheten, tex Cinemateket, Filmrummet, Guldbaggen och regioner, barn och unga. Är kulturvetare med inriktning på socialantropologi och har även arbetat med innehåll i TV-bransch och PR- och marknadsföring i IT-bransch samt på bokförlag.
 • CHRISTINE BYLUND, STOCKHOLM
  Normkritisk metodutvecklare, föreläsare och scenkonstnär med fokus på funktionalitet, makt och sexualitet, samt masterstudent i genusvetenskap. För närvarande arbetar hon på STIL (en del av Independent Living-rörelsen, en världsvid medborgarrättsrörelse för personer med normbrytande funktionsvariationer). 
 • CHRISTOPH EMANUELLE FIELDER, STOCKHOLM
  Arbetat som handläggare för kulturstöd för unga, ungdomskultur, dans teater och musik för unga på Stockholm Stads kulturförvaltning, tidigare producent på Södra Teatern, Dansens Hus samt projektledare på Riksteatern. Suttit i styrelsen på Rättviseförmedlingen och har bl.a. skrivit boken ”Vi är misfits – queerfeministisk aktivism och anarkistiska visioner” samt antologin ”Något är Ruttet i Sverige” tillsammans med Maria Sveland.
 • CINDY LEE, STOCKHOLM
  Har i Malmö drivit eget konstgalleri/projektrum i sju år, jobbat inom folkbildningen och haft flera uppdrag inom kulturområdet. Jobbar numera på Popkollo i Sthlm med att skapa plattform för kvinnor som producerar musik, och har suttit med i Popkollos riksstyrelse sen 2012 samt är aktiv medlem i organisationen Interfem som verkar för kvinnor och transpersoner som rasifieras.
 • CISSY AVRIN, STOCKHOLM
  Fd journalist på främst Sveriges Radio där hon jobbat med allt från nyheter och aktualiteter till musik och sexualupplysning. Idag jobbar hon som pressansvarig för Stockholms stadsbibliotek med 40 bibliotek i staden och har ett stort intresse inom kulturlivet med fokus på unga och rättvis representation.
 • CLARA LEE LUNDBERG, RIO DE JANIERO
  Dansare, koreograf, aktivist och multidisciplinär artist som nyligen avslutat Masterprogrammet NPP på DOCH. Mycket av hennes arbete sker utifrån analys av socio-politiska relationer, neokoloniala strukturer, kön och queerteorier, estetiska normer och filosofi.
 • CLARA LUNDMARK
  Körsångare som studerar kulturprojektledning och har styrelseerfarenhet med arbetsgivaransvar inom den civila sektorn. Vill att kulturpolitiken skall beröra och rikta sig till alla som bor i Sverige.
 • DANI KOUYATE, UPPSALA
  Filmregissör som varit aktiv i Burkina Faso, Paris och nu är bosatt i Sverige. Just nu aktiv med en film om migration med Adam Kanyama i huvudrollen som spelas in i Sverige och Gambia.
 • DANJEL NAM, SOLNA
  Journalist som arbetat både som frilanskribent och radio- och TV-producent (Bang, Arena, SVT, UR, P1 & P3 bl.a.). Pedagog i berättande på Fanzingo i Alby och jobbar med berättande i både dokumentär och personlig form, samt med kulturanalys kring feminism och antirasism.
 • DAVID SILVA, STOCKHOLM
  Musikjournalist i radio och tv sedan snart 20år som gjort program om och med de flesta genrer på P3, P4, P2 och SVT (bl.a. Duellen i P2, Fester fortsätter i P3 och Popcirkus i SVT). Jobbar även som kompositör och musikproducent med bland annat Radioapan och Robhttp://rattviseformedlingen.se/wp-admin/ert Johnson and Punchdrunks.
 • DELAL APAK, STOCKHOLM
  Statsvetare med intresse för samhällsutveckling och sociala hållbarhetsfrågor som arbetar fokuserat med utveckling och talangprogram inom näringslivet både i Sverige och internationellt. Är styrelseledamot i Fanzingo sedan 2013 och har tidigare erfarenhet av styrelsearbete både inom föreningsvärlden och näringslivet.
 • DENISE BENIWA JOHNSON, STOCKHOLM
  Har gjort en studie om afrosvenskar i arbetslivet under sin (pågående) master i Management Studies på Stockholms Universitet som hon även har föreläst om för en separatistisk Afrosvensk rörelse som heter Black Coffee. Har studerat en internationell kandidat i utvecklingsstudier (på eng) med inriktning på sociologi och är påläst och engagerar sig i ämnen som: CSR (Corporate Social Responsibility), mångfalds management, intersektionalitet och kvalitativ forskning, och kommer även under 2015 börja frilansföreläsa om mångfaldsfrågor.
 • DENNIS DUOLEE, STOCKHOLM
  Konstnär med fokus på illustreringar av kvantfysik som studerat på Konstskolan i Stockholm. Ska under hösten 2015 bl.a. genomföra en stor utställning på Albanova (Stockholm Center for Physics, Astronomy and Biotechnology) med arbetstitel: The Quantum Art Project.
 • DIANA CHAFIK, STOCKHOLM
  Projektledare på Upplandsmuseet för ett projekt som är en utbildning för museipersonal i att integrera funktionhinderperspektiv i museernas verksamhet. Analytisk utbildare och i grunden etnolog med ett stort samhällsintresse och med en bred kunskap om mångfaldsfrågor.
 • DIMEN ABDULLA, STOCKHOLM
  Dramatiker som nylingen avslutat utbildningen Dramatik/dramaturgi på Stockholms Dramatiska Högskola, innan dess studerade hon fri konst på Kungliga Konsthögskolan och dramatikerlinjen på Biskops Arnö. Bland annat står hon bakom pjäsen ”På alla fyra” på Stadsteatern i Stockholm barnpjäsen ”Nomnomnom” på Stadsteatern i Skärholmen.
 • DINE BOLMSTEDT, KARLSTAD
  Egenföretagare som är ordförande för Föreningen Värmlandsarkiv som är ett näringslivsarkiv. Kompetens inom arbetsmiljö, miljö, energi, kvalitet, ledning och företagande.
 • DISA KROSNESS, STOCKHOLM
  Koreograf, dansare och producent inom modern dans som initierar egna och kooperativa projekt som en del av dansnätverket Hybrid på Tegelscenen i Hökarängen, Stockholm. Hon är ledamot i styrelsen för Danscentrum Stockholm, samt initiativtagare till Friends with benefits, ett nätverk för kvinnliga dansare.
 • DOREEN LARYEA, STOCKHOLM
  Kulturarbetare och samhällsdebattör med flerårigt engagemang i mångfald- och rättvisefrågor främst gällande jämlikhet,etnicitet och kultur. Driver företag som artist (vokalist/musikproducent/låtskrivare) samt arbetar med etableringsinsatser för nyanlända.
 • EDITA SÄÄF, SALTSJÖ-BOO
  Högskoleutbildad pianist från början som arbetat i många år med kultur-, musik- och utbildningsprojekt. Sedan 2004 styrelsemedlem i Litauiska Föreningen i Sverige och varit ordförande i föreningen samt haft flera uppdrag för att stärka de kulturella banden mellan Sverige och Litauen tillsammans med Litauens ambassad och kulturdepartement.
 • ELENA SMON WOLAY, GÖTEBORG
  Musikredaktör för Feministiskt Perspektiv och utgivare av fanzinet Jazz Är Farligt. Har även uppdrag som klubbarrangör, DJ, radiojournalist, manusförfattare och arrangör av t.ex. Jazz på Liseberg, samt sitter i arbetsgruppen för fonogramstöd på Kulturrådet.
 • ELFRIDA BERGMAN
  Kulturanalytiker, normkritiker och projektledare, bland annat för projektet Queering Sápmi som synliggjorde samiska hbtqi-personer och lade grunden för föreningen Queer Sámit och Sápmi Pride. Har även suttit i kulturföretagsnätverket Krenova i Umeå och arbetar nu med frågor kring rasifierade hbtqi-personer med fokus på personer med bakgrund i Mellanöstern och Norra Afrika.
 • ELIN FRENDBERG, STOCKHOLM
  VD för Swedish Fashion Council, omvärldsanalytiker, beteendevetare och kommunikationsstrateg (tidigare koncernledning i Prime). Idag styrelsemedlem i Mistra Future Fashion samt Föreningen Svenskt Mode.
 • ELIN FROST, STOCKHOLM
  Kaospilot, social entreprenör och kreativ producent som driver Frost Art & Production med syfte att genom konst och kultur skapa ett mer öppet, hållbart och omsorgsfullt samhälle. Arbetar främst med scenkonst, radio- och filmproduktion och samtalar gärna om kulturens reella värde utifrån ett bredare värdespektra.
 • ELIN HELLRÖNN, UMEÅ
  Curator MADE-festivalen och har arbetar även med Umeå Internationella Jazzfestival samt har en magisterexamen i Kulturanalys. Arbetar vidare som producent på Norrlandsoperan där hon också arbetat som dansproducent, produktionsassistent och musikproducent.
 • ELIN HÄGGBERG, ÖREBRO
  Radioproducent, designer och medie- och kommunikationsvetare. Har stort musik- och teknikintresse samt drivande i Radio Campus i Örebro och på musikbloggen equalizer.se.
 • ELIN PIEL, STOCKHOLM
  Folkbildare på NBV (nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) samt musiker. Aktiv inom Popkollo Göteborg och sitter även i riksstyrelsen för denna organisation.
 • ELIN SANDSTRÖM LUNDH, STOCKHOLM
  VD för produktionsbolaget Anagram Pocket och har en kandidatexamen i genusvetenskap. Har skrivit boken ”Vi är misfits – queerfeministisk aktivism och anarkistiska visioner”.
 • ELISABETE CÁTIA SUZANA, STOCKHOLM
  Religionsvetare på Södertörn Högskola med specialisering på svarta muslimska kvinnor och scenkonst i Europa. Även aktivist och talesperson för SaFe - en organisation för svart feminism i Sverige.
 • ELISABETH M MARTTALA, MALMÖ
  Arbetar utöver detta med normbrytande frågor inom t.ex. Dyslexiförbundet, Svenska Tecknare Syd, sitter i RFSU Malmös styrelse.
 • ELLACARIN BLIND, UMEÅ
  Kulturhandläggare på Svensk Samernas Riksförbund samt arbetar med samiska jämställdhetsfrågor. Sitter med i regeringens jämställdhetsråd, är suppleant i Sámi Nisson Forums styrelse - en samnordisk organisation med där samekvinnor från Sverige, Finland, Norge och Ryssland är medlemmar i.
 • ELLEN NYMAN, STOCKHOLM
  Skådespelare som synts i både tv, film och på teaterscener men som även arbetar med regi och bildkonst/ happenings. Arbetar också som föredragshållare och konferencier, sitter och och har suttit i flera styrelser bla WISP, TRYCK, Konsthall C och MDT, men även som ledamot i Kulturrådet för fria scener och för Danska Kunstrådets Scenekunstudvalg 2007-2011 och Kulturministeriets Udviklingsfond. Påbörjar 2015 en PhD i scenkonst på Malmö Teaterhögskola/ Lunds Universitet om performativa strategier i normativa rum. "Vilken betydelse har det att som rasifierad person utveckla sin konstnärliga praktik i ett Nordiskt land?
 • ELLINOR BORGGREN, STOCKHOLM
  Ordförande i den ideella föreningen Popkollo Katrineholm, styrelseledamot i Musikerförbundet (Musicians' Union) Sweden avdelning Öst, just nu även ordförande. Sitter i styrelsen för LO-distriktet i Stockholms län som representant för Musikerförbundet samt går just nu SAMIs styrelseutbildning.
 • EMELIE BERGBOHM, STOCKHOLM & VISBY
  Fri kulturproducent och PR-strateg inom samtida scenkonst och kultur. Verkar för att skapa gränsöverskridande samarbeten mellan fria aktörer, institutioner och myndigheter både nationellt och internationellt.
 • EMIL JENSEN, STOCKHOLM
  Musiker, artist och poet, aktiv sedan 2004 när första albumet släpptes, i sina föreställningar blandas musik, poesi och komik. Gör även Tankar för dagen i P1, krönikör i flertal tidningar och filmskådespelare.
 • EMILY JOOF, STOCKHOLM
  Projektledare som arbetat mycket inom utbildning och arbetar just nu som Projektledare med Cinemafrica och Mentors Sverige. Leder en volontärorganisation – International Connections for Education and Development, engagerad i frågor som rör utbildning,ungdomsarbete, utveckling och mångfald, samt har erfarenhet från föreningsarbete i Storbritannien.
 • EMMA CARLSSON, STOCKHOLM
  Utbildad på Högskolan i Skövde och Stockholms Universitet inom musik samt medie- och kommunikationsvetenskap, arbetar Emma idag som bokningsagent på MTA Production med inriktning på folk- och världsmusik och jazz. Tidigare styrelsemedlem i Musikerförbundets avdelning öst, numera förbundsstyrelseledamot i Musikerförbundet.
 • EMMA DOMINGUEZ, STOCKHOLM
  Fritidsledare på Alby fritidsgård, del av organisationen Megafonen och retorikstudent. Arbetar på Fanzingo, skriver krönikor i ETC och studera fri konst på Konstfack.
 • EMMA IKEKWE, BOTKYRKA & STOCKHOLM
  Studerar till radioproducent på Stockholms Dramatiska Högskola och jobbar som publikvärd och foajéansvarig på Skärholmen Kulturhuset Stadsteatern. Sitter i styrelsen för Öppna Kanalen Stockholm samt för Konstfrämjandet i Stockholm.
 • ERICA ENGDAHL, VÄXJÖ
  Har suttit i flera styrelser i ideella kulturföreningar, och bland annat arbetat med att starta upp en riksorganisation för svensk poetry slam, samt en förening för estradpoesi i Växjö. Har också suttit som sekreterare i styrelsen för Palladiums Vänner (föreningen som driver Palladium i Växjö) och som ordförande i filmförening.
 • ERIK GUNNARSSON, STOCKHOLM
  Körsångare och historiestudent med engagemang i kulturfrågor och styrelseerfarenhet från det civila samhället. Är aktiv inom Svenska kommittén mot antisemitism, arbetar som utbildare för RFSL och tidigare som museipedagog på Skansen.
 • ERIKA WASSERMAN, STOCKHOLM
  Filmproducent som producerat långfilmerna Avalon, The quiet roar, Man tänker sitt, Bluebird och Under pyramiden, samt varit bedömare för Kulturbryggan och har suttit i flera internationella filmjurys. Sitter i Filmproducentföreningens styrelse, är medlem i europeiska ACE, European Film Academy, och har jobbat i Östafrika och Laos med demokrati- o mediabiståndsprojekt och radio, för Sidahttp://rattviseformedlingen.se/wp-admin/ och IOGT.
 • EVA AGGEKLINT, STOCKHOLM
  Disputerad konst-och kulturvetare ‪som brinner för kulturpolitik med kunskap inom: gränsöverskridande kulturuttryck, specialkunskaper om Kina med tonvikt på kinesisk samtidskonst, goda kontakter i kinesiska konstvärlden, mycket goda kunskaper i kinesiska språket. Varit ordförande och vice ordförande i doktorandråd, ledamot i det Centrala doktorandrådet och sitter idag i Svensk-kinesiska föreningens styrelse.
 • EVA GUSTAFSSON, UMEÅ
  Kulturanalytiker med bakgrund i scenkonstbranschen som verksamhetsledare på Teatercentrum, barnteaterproducent och representant i Kulturrådets referensgrupp för fria scenkonstaktörer. Just nu projektledare för normkritiskt biblioteksprojekt på antidiskrimineringsbyrå samt utbildar, skriver och föreläser med fokus på intersektionellt jämställdhets-, tillgänglighets- och mångfaldsarbete kopplat till kultursektorn.
 • EVA REICHBERG, UPPSALA
  Scenograf och kostymtecknare, Master of Artutbildad vid Central Saint Martin´s i London. Lärare i estetiska ämnen klass 4-9 och gymnasiet, behörig, utbildad vid Stockholms Universitet. Social media manager, eventorganisatör, fotograf, kreativ ledare inom studieförbund, evenemangsbransch och upplevelseindustri.
 • EVA SALETTI THUNELL, STOCKHOLM
  Grundare mest.se som arbetar med socialt entreprenörskap, Eva arbetar idag som COO, affärsutvecklare, finansierings och sponsringsansvarig på MindMaster och att skapa möjligheter för andra passionerade och visionära människor så att vi tillsammans kan göra skillnad, det är Evas varför. Har tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter i rollen som projektledare på t.ex. Stockholms Stadsmission, Stockholm Kulturhuvudstad ’98 och Stockholm International Film Festival.
 • FALAH ALANI
  Utbildad på konsthögskolan i Bagdad. Har gjort utställningar i Paris, Egypten, Chicago, New York,Växjö, Katrineholm, Norrköpings konstmuseum.
 • FANNA NDOW, STOCKHOLM
  Driver och startade sociala medier-kontot @svartkvinna (med bl.a. över 30 000 följare på Instagram) där berättelser om hur det är att leva som svart kvinna i Sverige lyfts. Är även skribent och debattör bl.a. på Politism och nyexaminerad från Berghs och aktuell med en kommande bok med namnet Svart kvinna.
 • FARES HAMED, ALBY & BOTKYRKA
  Äger bolaget MajorXperience och jobbar där som projektledare inom varumärkesbyggande evenemang(alltid musikrelaterade). Är också mycket engagerad i att stödja unga i deras idéutveckling och har en verksamhet "Botkyrkas Banbrytare" där unga får stöd med sin idéutveckling, organisering, således att gå från idé till verklighet.
 • FARIMA KARIMI, STOCKHOLM
  Jobbar som filmproducent. Gör just nu master-projekt på Stockholms dramatiska högskola om representation och mångfald i filmbranschen.
 • FARNAZ ARBABI, STOCKHOLM
  Regissör och dramatiker som arbetat med teater, musikal och opera. Idag även konstnärlig ledare på Unga Klara.
 • FATIMA OSMAN, STOCKHOLM
  Dj, skribent och juriststudent. En av grundarna bakom kulturplattformen www.kultwatch.se, som arbetar med kulturanalys och kulturdebatt utifrån ett avkoloniserat, feministiskt och klassmedvetet perspektiv.
 • FATUMA AWIL, MALMÖ
  Antirasist och feminist med engagemang i frivilligorganisationer, erfarenhet av eu-projektarbete o har snart en kandidat i fred- konfliktvetenskap och internationella relationer har även studerat genusvetenskap. Aktivist och processledare i en flera olika sammanhang bland annat projektet Tyfon på Glokala Folkhögskolan samt aktiv i Interfem Malmö.
 • FIA-STINA SANDLUND, STOCKHOLM
  Performancekonstnär, regissör och dokumentärfilmare som analyserar förtryck och jämlikhet i sina verk.
 • FIGEN SOLMAZ, STOCKHOLM
  Producent på Riksteatern och agent/event & turné manager på Nomade. Har även arbetat som journalist och producent på TV och producerat både föreställningar och konserter, och fokus ligger på internationellt scenkonst med utomeuropeisk inriktning med specifika målgrupper.
 • FRANCISCA BECKERT, STOCKHOLM
  Producent på Stockholms stadsbibliotek/Järvaenheten samt även verksam som koreograf och konstnärlig ledare.
 • FRANSESCA QUARTEY, UMEÅ
  VD och Konstnärlig ledare på Västerbottensteatern. Utbildad skådespelare, regissör, samt är medlem i TRYCK. Satt 5-6 år i Konstnärsnämnden.
 • FREJA ANDERSSON, MALMÖ
  Filmare, konstnär, kulturkonsult och pedagog. Har bland annat undersökt möjligheten för svenska konstnärer/kulturarbetare att samarbeta med Europas kulturhuvudstad 2016 (Donostia San Sebastian), föreläser i Feministisk Filmanalys/Konstfilm/"Vikten av film i undervisningen" samt under sex år varit ansvarig för att utarbeta och hålla i sommarkurserna i film vid Fridhems folkhögskola.
 • FRIDA LUNDH, SEGELTORP
  Arbetar på Schibsted, tidigare som CEO för webbtraffic och sales, och har kunskap inom mediaindustri, teknik och sälj. Sitter också i styrelsen för IAB och hitta.se och har kunskaper om och intresserar sig för medieindustrins digitalisering.
 • FRIDA NORDSTRÖM NILSSON, STOCKHOLM
  Arbetat med kultur, demokrati och medier ideellt och kommersiellt i flera år i elevkår, Kalmar Ungdomsstyrelse, på Handelshögskolan, som entreprenör i kommunikationsvärlden i och med mitt bolag House of Radon och på senare år av styrelsearbete i liknande företag. Kunskaper i och stort intresse för samtida litteratur och mode samt handfast erfarenhet av förändring och innovation i startups och storbolag.
 • FRIDA STÅLHANDSKE, ÅMÅL
  Kulturbyråkrat som jobbar för att unga ska få mer utrymme i samhället, och mycket med utveckling av landsbygden. Projektledare för Glupsk på Dalsland och Makespace Åmål.
 • GAZELLE KIANOUSH, BROMMA
  Har stor kunskap om rasism och maktstrukturer och är en ihärdig, ärlig och arbetsam person som älskar att arbeta med människor och vågar bryta normen. Bra på att organisera och förverkliga idéer och projekt och har en master examen i fri konst samt akupressör/ stressterapeut diplom från Axelsons.
 • GEORGE DOSHI, ESKILSTUNA
  Har lett en egen teaterförening, spelat både för vuxna och barn.
 • GIULIA RAY, STOCKHOLM
  Generalist (samhällsvetare), projekt- och processledare med utredarkompetens. Har särskilt fokus på regional och kommunal kulturpolitik, kultur i skolan samt villkor för konstnärligt yrkesverksamma.
 • GUNILLA JOSEFSSON
  Teaterpedagog på Bredsjö Kulturkooperativ en organisation som arbetar med glesbygd och kultur, folkrörelsearbete, hållbarhet och amatörkultur. Jobbar idag med flera uppdrag för t.ex. Hyresgästföreningen samt driver landsbygdsutveckling med teater och miljöprojekt.
 • GUSTAF JOSEFSSON, STOCKHOLM
  Före detta gossopran på Göteborgs Operan och har bakgrund i lajvrörelsen och har sysslat med deltagande inom kultur i över 15 år. Driver en nordisk kulturfestival som heter The Borderland samt har ALDRIG arbetat inom en kulturinstitution.
 • GUSTAV SUNDQVIST, UPPSALA
  Doktorand i statsvetenskap på Åbo Akademi med inriktning kinesisk politik. Är också konsult med skribent och utredningsuppdrag, samt föreläser.
 • HANNA GUSTAVSSON, STOCKHOLM
  Serietecknare och illustratör som vann Seriefrämjandets pris Urhunden för sin debutbok Nattbarn 2013, och nu senast aktuell med seriealbumet Iggy 4-ever. Gör föreläsningar och workshops om serietecknande.
 • HANNA HYMNA, GÖTEBORG
  Projektledare som arbetat på med scenkonstkollektivet PotatoPotato och RFSL Göteborg. Är projektledare för Lesbisk Makt och skrivpedagog och studiecirkelledare.
 • HASTI RADPOUR, LINKÖPING
  Utbildad på konsthögskolan i Theheran,master i måleri (7år), kandidatexamen från Linköpings universitet i slöjd hantverk och formgivning, studerade dessutom pedagogik på Konstfack, Stockholm. Arbetar som frilans bildkonstnär och konstpedagog ofta med fokus på bland annat kvinnorättsfrågor och jämlikhet.
 • HEDDA KRAUSZ SJÖGREN, STOCKHOLM
  Producent, dramatiker och konsult, verksam i Sverige och internationellt i ett trettiotal länder med scenkonstprojekt som skapar dialog kring demokrati och mänskliga rättigheter. Driver verksamhet i bolagsform, har även gjort analyser och studier av verksamhet och projekt exempelvis åt Riksteatern. God kännedom om den fria konstens villkor, samverkansfrågor och verksamhetsutveckling, samt mycket omfattande kontaktnät.
 • HELENA SANDSTRÖM, STOCKHOLM
  Verksam som dramatiker, skådespelare och regissör, med fokus på HBTQ-frågor och feministiska/intersektionella perspektiv.
 • HENRIK BYLUND, STOCKHOLM
  Chef för Upplands Väsby Bibliotek och kulturungdomsgården Vega, som har stor kunskap om bibliotekens roll i kulturpolitiken och samhället. Tidigare barnbibliotekarie i Fittja, var med och startade Botkyrka internationella bokmässa samt TioTretton på kulturhuset.
 • IDA BURÉN, BOTKYRKA
  Programchef på Dansens Hus. Tidigare VD på kulturorganisationen Intercult och har jobbat mycket med internationella och interkulturella kulturprojekt samt inom det fria kulturlivet. Har drivit projekt som syftat till att höja kunskapen och kvalitén på kulturinstitutionernas mångfaldsarbete i Sverige samt är ordförande i SMartSe (en tjänst och ett gemensamt produktionshus för kreativa frilansare).
 • IDJI MACIEL, STOCKHOLM
  Journalist och social entreprenör som arbetar som producent, reporter, projektledare och föreläsare inom radio, dokumentärfilm och tv. Arbetar just nu på Karlavagnen i P4 samt med Sexpodden för RFSU.
 • IKI GONZALEZ MAGNUSSON, STOCKHOLM
  r kunskap om kultur och funkisperspektiv. Driver Utopia, en ideell kulturförening som arbetar med kultur och tillgänglighet, samt är bl.a. klubbarrangör, DJ, Koreograf, Dansare, danslärar, skådespelare och musikproducent.
 • IOANAMARIA COJOCARIU, MALMÖ
  Konstnär och fotograf med fokus på migrerande människors historier. Även aktiv i nätverket Solidaritet för EU-migranter.
 • IOR BERGLUND, GÖTEBORG
  Modern ledare, lagom respektlös mot gamla sanningar och med en förmåga att snabbt hitta en organisations tillgångar och medarbetare med potential och utveckla dessa vidare. Har en hög social förmåga, att snabbt bygga bra relationer där målstyrning och uppföljning är en naturlig del i arbetet med att utveckla leverans och leda grupper och organisationer i mål, både inom den privata och offentliga sektorn.
 • IRINA LAZARESCU, SUNDBYBERG
  Konstnär, konstpedagog, bildlärare, illustratör och skribent samt medarbetare på kulturtidskriften Hjärnstorm och medlem i konstkollektivet Corso. Har arbetat som ord- och bildpedagog på Kulturhuset, som curator för utställningen Lustral på Rumänska kulturinstitutet och som pedagog på Marabouparken.
 • ISABELL STRÖM, JAKOBSTAD I FINLAND
  Utbildad dramainstruktör och fysisk skådespelare vid YH Novia i Vasa, Finland (fysisk teater = en kroppslig scenkonstform som grundas i mim, klassisk balett och asiatiska teatertraditioner och kampsport). Hennes hjärtefrågor handlar om att lyssna till och lita på sin egen samt andras kroppar och genom det arbeta med sin självbild och självuppfattning.
 • ISABELLA SOHLBERG, STOCKHOLM
  Professionell musiker och aktiv inom Popkollo Katrineholm. Är även ordförande i Popkollos riksstyrelse sen 2014.
 • ISATOU KEITA, UPPLANDS VÄSBY
  Har varit/är delaktig och aktiv i Afrosvenska Akademin, då jag har gått ledarskapsprogrammet och håller nu i bokcirkeln 'The Black List' i samarbete med Afrosvenska Akademin och Stockholms Stadsbibliotek. Pluggat Statsvetenskap och pluggar nu Utveckling Studier, samtidigt som jag också är ambassadör i Sverige för rörelsen AAPI (African Artist Peace Intiative)
 • IWONA PREIS, SKARPNÄCK
  Projektledare för Intercult´s Europeiska Resurscentrum för Kultur (Access Europa, Europa Direkt, projekt) med expertis om EU-frågor och internationella kulturrelationer, särskilt när det gäller samarbeten som berör Östersjön/ Östra Partnerskapet. Har kompetens om de olika fond och finansieringsmöjligheter som finns i EU och nationellt som Creative Europe, Erasmus +, Strukturfonder och även bred erfarenhet från näringslivet.
 • JAJA SAINE,
  DJ som spelar afro/house/jazz/disco på Stockholmsklubbar och ibland tipsar om musik i SR Metropol.
 • JANA BRINGLÖV EKSPONG, UMEÅ
  Skådespelare och manusförfattare som bland annat spelat in den uppmärksammade filmen "Ta av mig" om ett självupplevt möte med en one-night-stand och vad som hände när hon berättade att hon genomgått en könskorrigering - en film om fördomar, könsroller och hur vi blir till genom hur andra människor ser oss.
 • JAQUELINE SHABO, MALMÖ/STOCKHOLM
  Konstnär från Stockholm som bland annat ställer ut i Gallerier, VJ:ar, arrangerar klubbar, producerar videos, dj:ar och promotor artister samt driver projekt (FAM och Body and Borders). Hon har bland annat arbetat med artister som Cleo, Kristin Amparo, Syster Sol, Etzia, Mc Melodee, Dam Dutchess, Femtastic, Trainspotters, Paula Von Seth och Linda Kruger (Teater Accent) för att nämna några
 • JASMINE MEHHO, TENSTA
  Arbetar på RFSL:s förbundskansli med RFSL Newcomers som är ett nätverk för asylsökande hbtq-personer.
 • JASMINE SOUFI, GÖTEBORG
  Projektledare, grundare av Middagsklubben Gbg (en "undergroundrestaurang" i hennes eget kök), ordförande i kultur- och matföreningen Global Picnic med projetet Global Kitchen (pop-up restauranger som blandar mat och kultur). Tidigare bland annat ambassadör för Frilagret (kulturhus för unga i Gbg).
 • JENNIE BANK, STOCKHOLM
  Kommunikatör med intresse för kultur/ideella sektorn/miljöfrågor som nu arbetar på ideella organisationen Sweden Green Building Council. Ideellt engagerad i mediegruppen för Föreningen HEM som arbetar för EU-migranters rättigheter.
 • JENNY FORSLUND, UMEÅ
  Producent/verksamhetsledare på Skuggteatern samt Ordförande för Teatercentrums styrelse. Bred föreläsningsvana och föreningsengagerad inom teater och litteratur genom bland annat Norrländska litteratursällskapet, Skuggteatern och Teatercentrum.
 • JESSICA ANDERSSON, STOCKHOLM
  Har arbetat som sångerska och showartist i över 12 år och driver företaget JMA Music samt konsultar som projektledare och koordinator i musik- och underhållningsbranschen. Föreläser i ämnet kulturellt entreprenörskap samt skriver musik och är en flitigt anlitad speaker till film- och reklamproduktioner.
 • JIASI MACIEL, STOCKHOLM
  Etnolog som arbetar som ungdomskulturhandläggare på Stockholms Stad Kulturförvaltning. Är Dj med konceptet Jasses Brassekasse och spelar dansant musik från Sydamerika och Afrika
 • JOCKE KELLOKUMPU, ENSKEDEDALEN
  Uppvuxen i Fisksätra, finsk medborgare, engagerad i kultur- och föreningsliv i 25 år. Arbetat strategiskt med ungdomskultur-, kultur- och förortsfrågor på kommunal och nationell nivå i 15 år.
 • JOEL BOTNEN DIAMANT, STOCKHOLM
  Ledamot i Musikerförbundets förbundsstyrelse, ledamot i avdelningsstyrelsen och regionalt skyddsombud Musikerförbundet avdelning Öst (Stockholm, Uppsala & Gotland). Går SAMIs styrelseutbildning 2015. Kompositör för film och teater samt musiker, främst klaviatur.
 • JOEL MAURICIO ALMROTH, STOCKHOLM
  Skådespelare/Musikalartist med utbildning från Balettakademien i Gbg & Sthlm dramatiska högskola. Arbetar med frågor om representation/ jämställdhet/ mångfald i Teaterförbundets Normkreativa- arbetsgrupp.
 • JOHAN PALME, KISTA
  Verksamhetssamordnare CinemAfrica, Journalist från Umeå Universitet, musikstudier vid Stockholms Universitet.
 • JOHANNA KARLSSON, STOCKHOLM
  Teatervetare med inriktning på minoritetsspråk. Studerar just nu masterprogrammet i estetiska vetenskaper med inriktning teatervetenskap vid Stockholms universitet.
 • JOHANNA LINNAEUS, STOCKHOLM
  Enhetschef för El Sistema i Stockholm.
 • JOHANNA SALANDER, UMEÅ
  Konstnärlig ledare Ögonblicksteatern. Arbetar med att skapa bredare representation och fler verkligheter på scenen, bland annat under tre år med projekt Normal för att tillgängliggöra scenkonsten för människor med alla funktionsvariationer.
 • JONAS FRANKSSON, STOCKHOLM
  Skådespelare och journalist, samt styrelseledamot och politisk talesperson för STIL. Driver projektet medborgargolv.se och har egen funktionsvariationserfarenhet.
 • JONAS GEORGSSON, MALMÖ
  Producent på Malmö Opera, tidigare projektledare på Blixten & Co och Riksteatern. Studerat Scenkonstproduktion vid Dramatiska Institutet och har suttit i bl.a. DIs, Riksteaterns, Plurals, RFSL Ungdoms styrelser.
 • JONATHAN MATHISEN, ESKILSTUNA
  Utbildat designer, gått 2 år på konstskola i Norge och Sverige, har gjort performance (livepaint/freestyle) på flera festivaler och utesteder i norden och har arrangerat flera freestyle paint battles i Norge och jobbar idag med film och design i Stockholm. Målning, ung konst,design, projektledning, film/dokumentation, gatukonst, performance/events.
 • JORGE LONDOÑO, STOCKHOLM
  Projektledare på Kön spelar roll, fd vice ordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund. Blir under hösten troligen vald till förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund.
 • JOSETTE BUSHELL-MINGO, STOCKHOLM
  Ordförande CinemAfrica Sweden, ledamot i styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet och SKH och WIFT och medgrundare till föreningen Tryck. Konstnärlig ledare Tyst Riksteatern.
 • JUAN ROMERO, STOCKHOLM
  Slagverkare, kompositör och arrangör som utbildat sig i Folkmusik från andra kulturer på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Är grundare av och musikalisk ledare för Yakumbé och Sambomba. Har jobbat inom kultur de senaste 23 åren både ideellt och anställt.
 • JULIA CHAYKA, STOCKHOLM
  Utbildad kulturpedagog. Jobbar som lärare i svenska som andra språk och utvecklar samarbete mellan sfi-skolor och Nobel museet där hon utarbetar material och aktiviteter för nyanlända.
 • KALLE JOSEPHSSON, STOCKHOLM
  Skådespelare och DJ.
 • KARIN EKBERG, STOCKHOLM
  Filmare, journalist och kommunikatör som suttit i styrelser för bland annat Wift Sverige, Oberoende Filmares Förbund, PMS-förbundet och Röda korset. Har jobbat med jämställdhetsprojekt genom Filmbasen och har forskningsprojekt på gång med Akademin Valand och Centrum för kultur och hälsa. Jobbar också med utbytesprojekt i Kina och Georgien.
 • KARIN ELFVING, SKÄRHOLMEN
  Kulturanalytiker/etnolog som nu undervisar i etnologi och arbetar med journalistik och kommunikation – främst som frilansjournalist men även som redaktör för journalister från Asien, Afrika och Latinamerika i ett projekt som ämnar att skapa möjligheter för dem att skriva för svenska tidningar. Hennes fokusområden är migration och identitet, jämlikhet och mångfald samt också bistånd, postkoloniala relationer och kultur från Västafrika, i synnerhet Mali.
 • KARIN INDE, STOCKHOLM
  I grunden musiker (frilansande i 20 år) och komponist som arbetar som verksamhetsledare på Riksförbundet Svensk Jazz. 2:a vice ordf. SAMI:s styrelse, vice ordf. studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet, vice ordf. Musikarrangörer i Samverkan och sitter i KLYS råd för kulturarbetsmarknaden. Hon har tidigare varit ordförande för Musikerförbundets region öst, suttit i referensgruppen för musik på Konstnärsnämnden och varit styrelseledamot i IMPRA. Samordnare för det fria musiklivets politiska upprop Ett musikliv för alla.
 • KARINA KAMPE, STOCKHOLM
  Ledamot i styrelsen för SKAP, svenska kompositörer och textförfattare, ledamot av KLYS nämd, tidigare styrelseledamot i Musikerförbundets förbundsstyrelse samt ordförande i Musikerförbundets Stockholmsavdelning. kulturentreprenör, artist och låtskrivare samt Intiativtagare till projektet Musiken hus i Stockholm, coach och sångpedagog på Stockholm vocal studio.
 • KATARINA FRANCK, ÖSTERSUND
  Konstnär, vetenskapsjournalist och neuropsykolog.
 • KATIA IBARRA, GÖTEBORG
  Kulturprojektledare som just nu fokuserar på papier maché-hantverk, slöjd och mänskliga rättigheter i Latinamerika.
 • KATIA WAGNER, LUND
  Frilansjournalist, författare och föreläsare som bland annat skrivit sakprosa om ensamkommande flyktingbarn med särskilt fokus på försvinnanden och brister i mottagandet.
 • KERSTIN LUNDMARK, ÖREBRO
  Tidigare bl.a. Örebro länsteater i flera olika roller däribland produktions- och planeringschef samt ställföreträdande VD. Har scenkonsterfarenhet från olika konstnärliga discipliner, privatteater, institutioner och fria grupper/fria scener. Annan erfarenhet från kulturlivet är filmbranschen, de konstnärliga högskolorna och media. Hon har ofta varit med i förändringsskede, uppbyggnadsskede av scener eller verksamheter.
 • KJELL STJERNHOLM, TÅGARP
  Regissör och teaterchef som lett Moomsteatern, en professionell teatergrupp där skådespelarna har intellektuella funktionsnedsättningar. Har även suttit i MPs arbetsgrupper för funktionshinderpolitisk rapport (under partistyrelsen), arbetsgruppen för en ny kulturpolitik (pågående, under partistyrelsen) och haft uppdrag i MPs jämställdhetskommitte i 4 år.
 • KRISTINA JOHANSSON, GÖTEBORG
  Kan en del om ekonomi/redovisning inom kultur- och upplevelsesektorn.
 • KRISTINA KLOCKAR, ORSA
  Arbetar som kultursamordnare i Orsa kommun och är även verksam keramiker. Har erfarenhet av att vara både utövare, utbildare och tjänsteman inom kultursektorn (med extra koll på Dalarna). Är utbildad bildlärare, konstpedagog, fritidspedagog och keramiker.
 • KRISTINA ÅBERG, STOCKHOLM
  Vd på produktionsbolaget Atmo (som hon också grundat tillsammans med bla Tarik Saleh och Erik Gandini). Mellan 2010 och 2012 var hon ordförande för filmsektionen hos TV & Filmproducenterna, innehar bland annat styrelseexamen från Michael Berglund och är i grunden journalist med arbetserfarenhet från stora delar var världen.
 • LAMINE DIENG, STOCKHOLM
  Skådespelare som medverkat i flertalet filmer (Beck, Välkommen till festen mfl) och är mest känd för rollen som Kostas i Vägen ut (1999). Har också arbetat som intergrationsstrateg i Solna kommun, som dansare, konstnär samt sommarpratade i P1 (1999).
 • LARS LINDBERG, STOCKHOLM
  Projektledare kring funktionshinder och mänskliga rättigheter. Bred erfarenhet som konsult, utredare och skribent och med arbetslivserfarenhet från regeringskansliet, statliga myndigheter och ideella sektorn. Har expertkunskap om svensk och internationell funktionshinderspolitik.
 • LENA GRÖNLUND, NORSBORG
  BBibliotekarie på Vårby bibliotek som startat resurssida.se för att lyfta fram barnböcker med andra huvudkaraktärer än vita. Föreläser även om ämnena representation samt normkritik inom kultursfären.
 • LEO KRISTOFFER MALMSTEN, STOCKHOLM
  Utbildad manusförfattare vid Stockholms Dramatiska Högskola. Musiker under namnen LKM, Rah-balder och Leo Ontario och ingick tidigare i rap-gruppen Fattaru som har belönats med flera Grammis-priser.
 • LEONA AXELSSON, ÖREBRO/STOCKHOLM
  Arbetar vid Stockholms universitet som alumnkoordinator. Har startat Svensk-tjeckisk-slovakisk förening i Örebro på 90-talet och varit dess första ordförande, sitter i styrelse för samfällighet i Ekeby-Dreve, engagerar mig som mentor för tolkstudenter, stöttar KIF (idrottsförening med tjeckiska kvinnliga spelare). Har ett stort nätverk av kollegor nationellt och internationellt mm.
 • LEWEND TASIN, STOCKHOLM
  En av författarna bakom rapporten ”Kreol – ett spöke går runt i orten”. Har arbetat med social tillgänglighet och inkluderingsfrågor och utbildat i postkolonial teori, makt och identitet. Sitter i styrelsen för Rådet av Enade Kreoler.
 • LILLITH SAAW, LULEÅ
  Arrangör av Luleå-festivalen Musikens Makt. Luleå-baserad egenföretagare som arbetar med att arrangera konserter etc. Intresserad och kunnig om jämställdhet inom musikbransch.
 • LINA ROSENGREN, STOCKHOLM
  Journalist som för tillfället skriver om IT och teknik men har en fil kand i statsvetenskap. Hon jobbar även som manusförfattare och regisserar kortfilm samt har goda kunskaper om Latinamerika.
 • LINDA ADAMI, STOCKHOLM
  Professionell dansare och högskoleadjunkt i improvisation och interpretation vid Dans och Cirkushögskolan (en del av Stockholms Konstnärliga Högskola) med en master i dans/koreografi. Hen har arbetat internationellt som dansare/performer, inom scenkonst i gränssnittet mellan dans, teater och performance art dom senaste 20 åren och är ledamot i referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten-dansområdet vid Kulturrådet.
 • LINDA PORTNOFF, STOCKHOLM
  Vd på intresseorganisationen Musiksverige och forskare på Handelshögskolan i Stockholm.
 • LINNEA RISINGER, VÄRMDÖ
  Vice ordförande för kultur- och ungdomsnämnden i Falun sedan 2010, och särskilt ansvarig politiker för ungdoms- och demokratifrågor. Startade Sveriges Ungdomsråd 2013, vice ordförande i Sverok - Sveriges spelhobbyförbund och ordförande för Kulturföreningen Falu Pride, arrangerat Falu Pride sedan 2011, cellist sedan 6 års ålder, musikalkompositör, teaterintresserad, lajvare, estradpoet, låtskrivare.
 • LISA JANBELL, STOCKHOLM
  Dansare och koreograf inom Afrokubanska danstekniker, driver dansskolan AfroDanceSpace och svenskt-kubanska dansprojektet SOMOS som arbetar i antirasistisk anda. Expert på Kuba och ceremoniell transdans.
 • LISA LADBERG, STOCKHOLM
  Slagverkare och ledare för bandet Afrotronics, utbildad vid musikhögskolan. Med bred erfarenhet av och kunskap om Västafrika.
 • LISA LINDÉN, GÖTEBORG
  Genusvetare och dramaturg som sitter i Barnteaterakademins styrgrupp och i Kulturrådets referensgrupp för den fria scenkonsten - teater (2015-2017). Är drivande och styrelsemedlem i Doris Film, van föreläsare om genus och kulturproduktion, samt satt 2014 som bedömare på Kulturbryggan.
 • LISEN LILJEQVIST, HELSINGBORG
  Ordförande för kör, involverad/engagerad i nordvästra Skånes kulturliv.
 • LOUISE BARNEKOW, STOCKHOLM
  Har under hela sitt arbetsliv arbetat med affärsutveckling på bolag som har varit i framkant inom sin bransch såsom Bredbandsbolaget och Schibsted. Stor kompetens och förståelse för senaste tekniken och hur man omvandla den till kommersiella produkter.
 • LOULOU CHERINET, STOCKHOLM
  Bildkonstnär utbildad vi Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt Addis Ababa University School of Fine Art (Etiopien). Nyförordnad professor i Konst på Konstfack med lång erfarenhet av att driva långsiktiga projekt inom ramen för kulturbiståndet mellan Sverige och Östafrika.
 • LOVISA HÄNSTRÖM, GÖTEBORG
  Kultursociolog och vice ordförande Ungdom mot rasism. Har precis färdigställt en B-uppsats om postkolonialism kopplat till medias porträttering av "Väst/Öst" i samband med krig.
 • LUIS LINEO, SOLNA
  Verksamhetsledare på mediehuset Fanzingo i Alby, Botkyrka och ordförande i riksorganisationen Män för jämställdhet. Sexualupplysare, radioproducent, redaktör och utbildare.
 • LUNA NILSDOTTER, STOCKHOLM
  Kulturintresserad genusvetare med både konstvetenskap och filmvetenskap i bagaget. Driver en internationell feministisk filmfestival vid namn SAGA för att främja kvinnligt filmskapande och arbetar som studentinformatör för DIK (fackförbundet för yrkesverksamma inom kultur, kommunikation och humaniora).
 • MACARENA OLMOS DUSANT, STOCKHOLM
  Konstvetare och textförfattare med inriktning på offentlig konst, deltagarprocesser, maktförhållanden och representation. Är, som en utav få kvinnor, sakkunning inom graffiti och gatukonst samt är med och driver den konstpolitiska nätverket Konstgrupp Almedalen som syftar till att skapa möten mellan det samtida konstfältet och beslutsfattare. Håller för tillfället på och avslutar en magisteruppsats kring konstprojekt med deltagarprocesser och medborgardialog i några av Stockholms stadsdelar och kommer under 2016 att släppa två böcker, en om transkulturalitet och diaspora utifrån en svensk-chilensk konstnär samt en publikation åt Sörmlands län som sammanställer ett projekt om migration och kultur.
 • MADELAINE SILLFORS, MALMÖ
  Konstnär som arbetar i gruvan i Kiruna på sommaren, resten av året arbetar hon poetiskt med teckning och skulptur. Har en masterexamen från konsthögskolan i Umeå och har även studierat språk och ekonomisk historia där hon främst intresserat sig för kvinnohistoria och genus på enkönade arbetsplatser som t ex gruvindustrin.
 • MADELEINE BENGTSSON, UPPSALA
  Kulturskribent, journalist och chefredaktör på Tidskriften Libertas. Har styrelsevana och sitter nu i Uppsala Kulturnämnd.
 • MADELEINE BERGH, STOCKHOLM
  Dokumentärfilmare, skribent och medlem i CinemAfricas programgrupp som filmat och undervisat i många länder i Europa och Afrika. F d lektor, utbildningschef och vicerektor på Dramatiska institutet/ Stockholms dramatiska högskola.
 • MAGDALENA INDEBETOU, STOCKHOLM
  Manusförfattare, programledare, skådespelare och entreprenör sedan trettio år med inriktinign på genus, klass, beroendeproblematik och etnicitet. Har de senaste 10 åren också arbetat med inlinespel, både spel med en löpande historia och som pokerspelare.
 • MAGNUS ANTARIS SANDSTRÖM, UMEÅ
  Ung same, arkitektstudent och kulturutövare som sysslar med traditionell samisk slöjd och brinner för samisk kultur och kulturliv och är kassör för Sáminuorra (en organisation för samiska ungdomar).
 • MAJA LINDQUIST, MALMÖ
  Verksamhetsledare för den Nordiska dokumentärfilms organisationen Doc Lounge och programansvarig på Nordisk Panorama Short and Doc filmfestival samt sitter i styrelsen för Dansstationen i Malmö. Har tidigare bland annat arbetat på Folkets Bio Lund och Trans Europe Halles och suttit i styrelsen för Folkets Bio Riks och Kulturhuset Mejeriet i Lund.
 • MALCOLM MOMODOU JALLOW, MALMÖ
  Människorättsaktivist, grundare av Pan African Movement for Justice och vice ordförande för European network against racism. Styrelseledamot och ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktige, samt ledamot i trygghets- och säkerhetsberedningen för Vänsterpartiet i Malmö.
 • MALIN HOLGERSSON, GÖTEBORG
  Radioproducent, regissör och dramatiker med uppdrag för SR, Backa Teater och Angereds Teater som även gjort ljuddesign till konstgruppen Fuls kabaré Europa Europa, som turnerade i Sverige sommaren 2014 tillsammans med The Knife. Gör podcasten Nyfiken Brun tillsammans med Iki Gonzalez Magnusson.
 • MALIN JOGMARK, KARLSKRONA
  Utställningsproducent på Statens Maritima Museer som tidigare arbetat med undervisning i digitala kulturer på högskola. Anlägger intersektionella perspektiv och normkritik i arbetet och brinner för deltagande kultur.
 • MALIN NORD, STOCKHOLM
  Verksam som journalist och författare. Debuterade 2012 på Albert Bonniers förlag med romanen Stilla havet. Skriver för närvarande om samisk litteratur utifrån tema gränsdragningar i Norden
 • MALIN TRÄFF, HÄGERSTEN
  Idrottsvetare och projektledare. Lärare på Gymnastik- och idrottshögskolan och kunnig inom idrott, folkhälsa och feminism.
 • MALKON MALKON, ESKILTUNA
  Poet och dramatiker. Har publicerat flera böcker i Syrien.
 • MANSOUR HOSSEINI, STOCKHOLM
  Dramaturg som varit konstnärlig ledare på Teater Sesam i Göteborg i ca 17 år. Specialområden: världsmusik, scenkonst, stora evenemang som festivaler och interkulturella engagemang. Driver även egen artist- och event-agentur som heter NoMade AB och United Voice som representerar artister med utomeuropeisk bakgrund samt ordnar stora evenemang både i Sverige och i Mellanöstern.
 • MAREK ANDERSSON, SKOGHALL
  Jurist och mediaarbetare (främst radio) och kunskaper om IT och marknadsföring. Har även arbetat som DJ och programledare.
 • MARIA JOHANSSON, STOCKHOLM
  Ordförande för federationen Lika Unika samt aktiv folkpartist på kommunal nivå (Stockholm), leder också partiets förnyelsegrupp för funktionshinderpolitik och har scenisk erfarenhet, teater. Hon är den som samlade funktionshinderrörelsen till Torsdagsaktionen som under 2 år och 3 månader varje vecka utanför Rosenbad påminde regeringen om att otillgänglighet är diskriminering.
 • MARIA MÅRSELL, STOCKHOLM
  Vuxenbibliotekschef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm som har en Fil. Mag i litteraturvetenskap och estetik med chefserfarenhet från förlags- och biblioteksvärlden. Driver det egna bokförlaget CLP Works, tidigare chefredaktör för litteratur- och konsttidskriften CONST Literary (P)review och har forskat på äldre och samtida dramatik.
 • MARIA SALAH, STOCKHOLM
  Arbetat som skådespelare i 20 år, utbildad på Teaterhögskolan i Stockholm, och är även kulturvetare, kandidatexamen från Stockholms universitet med huvudämne teatervetenskap och breddningsämne stadsvetenskap. Jag är en av grundarna till kulturföreningen Tryck och var tidigare en del av redaktionen för konsttidskriften Ful samt har suttit i styrelsen för Tryck, Ful och W.I.S.P.
 • MARIE KRY, STOCKHOLM
  Civilekonom, sitter i riksstyrelsen för Popkollo. Arbetar i sitt eget konsultbolag som strategisk projektledare och med konceptutveckling med kunder som bland annat Aftonbladet, Allt om Stockholm, EMI Music, LiveNation och Universal Music.
 • MARIE WALLSTEN, LULEÅ
  Tidigare ordförande Teatercentrum, chef Kulturens Hus Luleå, tidigare teaterchef på Teater Scratch.
 • MARTA DAULIUTE, HÖKARÄNGEN
  Filmregissör och producent som driver eget filmbolag MDEMC tillsammans med regissören och producenten Elisabeth Marjanovic´ Cronvall och distributionsplattform LAST PROJECT tillsammans med Elisabeth och kost curator Viktorija Siaulyte. Förutom ett antal nationellt och inetrnationellt uppmärksammade filmer har hon delat ordförandeskap i Oberoende Filmares Förbund 2012-2014 och har i suttit i FRFs styrelse.
 • MARTINA SLORACH, LIDINGÖ
  Advokat med specialområden arbetsrätt, diskrimineringsrätt och fastighetsrätt. Passionerad operaälskare som arbetat som statist på Kungliga Operan i 13 år, och som har kunskaper om, och intresse för, diskrimineringsfrågor.
 • MATILDA JACOBSSON, GÖTEBORG
  Sångerska, showartist och sångpedagog och politiker i Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborg. Arbetar som evenemangs- och verksamhetsutvecklare inom kultur i Kungälvs kommun, har haft många olika förtroendeuppdrag inom elevkåren.
 • MATILDA MATTIAS BIRGEGÅRD, UPPSALA
  Funkisaktivist och transperson som bland annat medverkat i modevisningar genom modellagenturen Funki Models. En engagerad aktivist som arbetarnormkritiskt och intersektionellt med antirasistism, HBTQ-frågor och frågor som rör människor med funktionsnedsättningar.
 • MATILDA WALLIN, STOCKHOLM
  Bibliotekarie vid Internationella biblioteket, med ansvar för afrikanska språk och med i arbetsgruppen för programverksamhet. Var med och startade Bokförlaget Trasten som har som ambition att översätta barnböcker från länder bortom västvärlden och aktiv medlem i föreningen Afrikultur.
 • MAUREEN HOPPERS, STOCKHOLM
  Har tidigare arbetat vid Svenska Institutet, är nu kommunikationschef för Mångkulturellt centrum i Fittja, i CinemAfricas styrelse samt Senior expert i Mångfaldsfrågor för fackförbundet DiK. Har även suttit i styrelsen för Afrosvenskarnas Riksförbund, arbetat med breddad rekrytering (vid högskolan, nationellt och internationellt) och är nu med och startar upp en ny förening kring barnlitteratur.
 • MEIRA AHMEMULIC, GÖTEBORG
  Konstnär och författare med magister från Valands Konsthögskola som har arbetat i följande yrkesroller: redaktör, internationell koordinator, föreläsare, projektledare, skribent. Hon har dessutom varit vice ordförande i KROs riksstyrelse samt suttit i styrelsen för Göteborgs Litteraturhus och Gerlesborgsskolan.
 • MELODY FARSHIN, HUSBY
  Standup-komiker, krönikör, föreläsare och konferencier som bland annat turnerat med Riksteatern och Förenade Förorter och har synts på allt från Bolibompa, RAW på kanal 5 till Comedy Central. Du har även hört henne på radio i program som Humorhimlen i P3, Lilla Al-Fadji i P3, Radio1, P4, P5, P1 och Metropol.
 • MIA ANNERWALL, ÅRSTA
  Projektledare, producent, press-och marknadsansvarig för en mängd kulturprojekt, kulturvetare med inriktning etnologi, postkolonialism, intersektionalitet. Specialiserad: Koreograf, danspedagog och producent inom dans och musik från Västafrika, främst Guinea och Senegal, filmfestivalchef för CinemAfrica - filmer från den afrikanska kontinenten 2011-13.
 • MIA WESTIN, UMEÅ
  Teaterregissör, skådespelare, manusförfattare sedan 1995 samt fil kand i teater- och genusstudier, Umeå Universitet. Nu även copywriter, egenföretagare, coach i presentationsteknik samt arrangör för Umeågalan.
 • MICHAEL LAW BARRETT, UPPSALA
  Fil. Dr. i kulturantropologi (2004), curator/intendent vid Världskulturmuseerna/Etnografiska museet (2005-) och medlem i CinemAfrica Swedens styrelse (2012-). Har även varit forskare/lärare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet samt ledamot och kassör i Sveriges antropologförbund (2005-2007).
 • MIKAEL WRANELL, STOCKHOLM
  Dramaturg, skådespelare och teaterproducent som under 10 år på Riksteatern arbetat med lokal kulturell organisering, konstnärlig kompetensutveckling, normkritik och projektanalys inom avdelningen för Unga Vuxna. Varit tf chef för Riksteaterns Dramaturgiat, sitter i Stockholms stads referensgrupp för kulturstöd och arbetat nära konstnärer som Farnaz Arbabi( Jag ringer mina bröder, 2013), Daniél Espinosa( Child44, 2014) och Bianca och Tiffany Kronlöf( Slå pattarna i taket, 2015).
 • MIKAELA SUNDIN, JOHANNESHOV
  Har arbetat på en rad olika kulturorganisationer såsom Sveriges Dramatikerförbund, Illustratörcentrum, Svenska Tecknare, Svenska Fotografers Förbund och som kontaktperson för Centrumbildningarna. Är aktiv medlem i Graffitifrämjandet, driver demokrati- och gatukonstprojektet Skarpnäcks väggar, och håller just nu på med ett samarbete för kulturskapare som utsätts för hot från högerextrema.
 • MIKAELA WIKSTRÖM
  Utbildad sångare på folkhögskola som numera sjunger i vokalgrupp och kör med mer än tio års erfarenhet från civilsamhället i roller som ordförande och ledamot i styrelser på lokal och nationell nivå, projektledare, utbildare och verksamhetsrevisor. Arbetar heltid som organisationsutvecklare i en ideell förening och har ett starkt normkritiskt och - rättighetsperspektiv med fokus på diskriminering på grund av ålder och kön.
 • MILAD BAHI
  Musiker (spelar Oud), har en Bachelor i musik från Higher Institute of Music i Damaskus (2008) och samarbete med Symphony Orchestra of Syrien. Deltagit i konserter utomlands såsom i Syrien Egypten, Belgien, Kanada, Iran, Libanon och Sverige och spelat i soundtracks för flera TV-serier. Ledamot av Syndicate of Syrian artists
 • MOA JÄGER, STOCKHOLM/ÖRNSBERG/HÄGERSTEN
  Har en bakgrund som jurist (specialiserad inom immaterialrätt). Arbetar idag med verksamhetsutveckling inom konstnärliga och kulturella verksamheter, bl.a. som coach på Transit Kulturinkubator
 • MONA MASRI, MALMÖ
  Kulturjournalist och programledare i P1, tidigare Dagens Nyheter och P3. Sitter även i styrelsen för Publicistklubben Södra.
 • MONIKA KICHAU, UMEÅ
  Modevetare och kulturanalytiker bosatt i Umeå med ursprung från Ryssland och Tanzania. M.K. är utbildad Kulturanalytiker och Modevetare, arbetar med PR & Kommunikation både internationellt och nationellt, samt frilansar även stylist och är kreativ rådgivare till en rad svenska modemärken. Sitter i styrelsen för Svensk Form (Västerbotten).
 • MUTHONI MURIITHI , GÖTEBORG
  Advokat från Kenya, inriktad på mänskliga rättigheter som just nu läser genusvetenskap i Göteborg.
 • NABIL BELKACEM, STOCKHOLM
  Har varit engagerad i CinemAfrica Sweden sedan föreningen startade och suttit i styrelsen många år, är även med i Svenska Filminstitutets referensgrupp för stöd till lansering av importerad kvalitetsfilm. Arbetar idag med kultur på skola i Rinkeby.
 • NABILA ABDUL FATTAH , STOCKHOLM
  Socialpedagog, aktivist, debattör och mottagit både Björn Afzelius-priset och Individuell människohjälps stipendium. Fokus är miljonprogram, ungdomar och demokratifrågor.
 • NACHLA VARGAS ALAEB, STOCKHOLM
  Ordförande & konstnärlig ledare för kulturorganisationen Revolution Poetry. Verksam poet.
 • NADIM ELAZZEH, GÖTEBORG
  Iscensättande stillbildsfotograf och filmare med stor ljussättningskompetens. Projektledarerfarenhet för mindre till mellanstora produktioner samt styrelseerfaren.
 • NANNA BLONDELL, STOCKHOLM
  Skådespelare utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola 2010-2013.
 • NANUSHKA YEAMAN, ÄLVSJÖ
  Musik- och filmhandläggare på Kulturförvaltningen med ansvar för nationella minoriteter. Tidigare musikkritiker/kulturjournalist på DN m fl, programledare på SR, dj och projektledare på dokumentärfilmsklubben Doc Lounge. Utbildad antropolog med specialkompetens inom den afrodiasporiska, romska, judiska, fransk- och portugisisktalande kultursfären.
 • NASEEM QURAISHI-LARSSON, STOCKHOLM
  Författare, filmskapare och föreläsare som varit aktiv i Wift - Women in film and television. Mångfald är även ett tema i hennes författarskap och filmskapande och utåtriktade arbete t.ex. som utbildare inom film med ungdomar i fokus.
 • NASIM AGHILI, SÖDERTÄLJE
  Dramatiker och regissör som bland annat behandlat strukturell rasism och den vita blicken, hon ligger bakom uppmärksammade föreställningar som Europa Europa och Marken brinner. Tidigare chefredaktör för den feministiska kulturtidskriften Ful.
 • NASTEHO OSMAN, UMEÅ
  Lokal Samordnare för Rädda Barnen & frilans Poet. Tidigare projektledare på Umeå Teaterförening.
 • NATALIA MEDINA, STOCKHOLM
  Politiskt aktiv dokumentärfilmare och stillbildsfotograf med rötter i Latinamerika.
 • NATALIIA LAZAREVA, STRÄNGNÄS
  Måleri Utbiildad på konstskola i Sankt Petersburg, inköpt av Eskilstuna konstmuseum.
 • NATHAN HAMELBERG, STOCKHOLM
  Skribent och aktivist, medgrundare av den antirasistiska föreningen Mellanförskapet och initiativtagare till Hip Hopstudiescirkeln Each One Teach One samt flitig föreläsare på konst-, reklam- och kommunikationsutbildningar
 • NIGA HAMASOR, STOCKHOLM
  Statsvetare som driver konsultfirma med inriktning mot offentlig sektor. Har genomfört uppföljningar för Kulturrådet, jobbat i utvecklingsprojekt för Riksteatern, arbetat med museum som vill bredda sin målgrupp, med följeforskning av EU-projekt med kulturinslag samt med en rad olika kulturförvaltningar. Sitter i Mossutställningars styrelse och har god kunskap om verksamhetsutveckling.
 • NIKEISHA ANDERSSON, STOCKHOLM
  Kunskaper inom rölig bild och regi, samt klippning.
 • NIKKI PRYKE, STOCKHOLM
  Har jobbat ca 11 år inom musik/klubbscenen som dj, klubbarrangör, musikproducent, ljudtekniker, musikskribent, dj-lärare. Har även spelat utomlands.
 • NIKLAS HILL, STOCKHOLM
  Förläggare på Trinambai och expert på normkritisk organisationsutveckling med stor erfarenhet av styrelsearbete och ideell sektor. Historiker i grunden.
 • NISHA BESARA, STOCKHOLM
  Skribent och styrelsevan, tidigare general manager för Postkodlotteriets kulturstiftelse. Hon har även varit vd för Arena Medier AB, chefredaktör för Dagens Arena, ledarskribent på Aftonbladet, redaktör för SSU:S tidskrift Tvärdrag och politiskt sakkunnig hos integrationsminister Jens Orback.
 • OLA ÖHLIN, MELLÖSA
  Har sedan 2005 drivit framgångsrika integrationprojekt inom kultursektorn för att lokalisera och lyfta fram utlandsfödda konstnärer och kulturarbetare som befinner sig i Sverige, (har bland annat även varit behjälplig vid riksteaterns och omforma i upparbetning av ett liknande projekt). Har utifrån Kulturrådets mål arbetat fram metoder som engagerar kulturinstitutioner, men även fokuserat på att med dialog förändra och belysa strukturella hinder som kan verka segregerande även utanför kultursektorn, enligt kulturrådet är detta det ända projektet i sitt slag i hela Europa.
 • OLIVIER BELLEMARE, STOCKHOLM
  Nyexaminerad från Berghs (Art Director) som brinner för ämnen som representation och "empowerment" inom underhållning, reklam och film.
 • OLOV HALLBERG, STOCKHOLM
  Huvudansvarig för Arvikafestivalen och kan bidra med tankar och åsikter kring hur regelverk och annat funkar för riktigt stora arrangemang.
 • PALOMA MADRID, STOCKHOLM
  Koreograf, dansare och danslärare, utbildad på Dans och Cirkushögskolan. Utforskar genom dansen gränslandet mellan konstnärliga samarbeten och "social art", alltså konst som vill belysa samhällsfrågor. Har en Master i koreografi inom Nya performativa praktiker.
 • PAPA NGOUDA MBAYE, MALMÖ
  Musik- och danspedagog, artist och musiker. Artistnamn: Pape Seck Afia.
 • PATRICIA PALMA MIRANDA, BOTKYRKA
  journalist bosatt i Fittja, driver Orten i Fokus med ambition att påverka mediebilden av "förorten".
 • PATRIK LUNDBERG, MALMÖ
  Journalist och författare som belyst den socialt accepterade rasismen mot personer med asiatiskt ursprung (i Sverige). Belyser även den växande klyftan mellan storstad och landsbygd.
 • PER ALEXANDER ESBJÖRNSSON, STOCKHOLM
  Musikproducent, musiker och låtskrivare med kompletterande kunskap och erfarenhet inom liveljud, ljudläggning, film och animation. Driver forskningsprojektet ’In i Musikbranschen’ som tittar specifikt på vägen in i musikbranschen, och är en av 30 utvalda att delta i SAMIs nya Styrelseutbildning.
 • PERNILLA BERGLUND, STOCKHOLM
  poet och redaktör
 • PETER ZACKARIASSON, GÖTEBORG
  Har studerat kulturindustrierna som företagsekonom. Är i ledningen för ett samarbete mellan den konstnärliga fackulteten och Handelshögskolan i Göteborg.
 • RAHMA OMAR, STOCKHOLM
  Bibliotekarie på Bibliotek Botkyrka med stor erfarenhet av att arbeta med denna sorts förändring, även varit projektsamordnare för Botkyrka Internationella Bokmässa 2015.
 • RANI KASAPI, STOCKHOLM
  Kulturchef i Botkyrka Kommun, vunnit årets mångfaldschef 2014 för sitt arbete på Riksteatern. Lång erfarenhet av interkulturella frågor/mångfald, strategiskt förändringsarbete och hur kultur kan drivas för att engagera nya publikgrupper men också i internationellt demokratiseringsarbete. Erfarenhet av uppdrag som sakkunnig i den statliga utredningen Forum för Världskultur samt styrelseuppdrag på Statens Museer för Världskultur.
 • RAUL LEON ALVAREZ, STOCKHOLM
  konstnär från Kuba som också undervisat ett flertal år vid konsveratoriet i Bamako (Mali) och ställt ut i Senegal. Arbetar mycket med att ifrågasätta maktstrukturer och söka efter sin transatlantiska identitet i sin konst.
 • RAYMOND PEROTI, STOCKHOLM
  f.d. Medlem i Intercult och Cinemafrikas styrelse, arbetar med antirasistiska frågor och jobbar mycket med ungdomar, (föreläser bl a om Att vara "Den andre" & filmen Raskortet ) och är anställd som arbetsledare och verksamhetsutvecklare för aktivitetshuset för unga och vuxna i Alby, "Albys hjärta
 • REBECCA HOLMBERG, LEEDS
  Dansare och koreograf.
 • REBECKA PERSHAGEN, STOCKHOLM
  Skådespelare, musikalartist, performanceartist, modevetare och författare som driver det egna företaget och mobilappen Tempus Fugit, och genom det bl.a. mottagit Stockholms stads Innovationsstipendium 2014. Suttit i Masthamnsoperans styrelse, samt ensam studentrepresentant i VU vid Högskolan för Scen och Musik vid GU och Centrum för Modevetenskap vid SU.
 • RITA NOBRE, STOCKHOLM
  dansare , danspedagog.
 • ROBIN JONSSON, BRYSSEL
  Har varit verksam inom Belgisk scenkonst som koreograf och producent under 11 år och har bra förståelse av deras infrastruktur och bidragsgivning inom fältet.
 • ROOZBEH BEHTAJI, GÖTEBORG
  Filmare som startat den ideella föreningen Göthenburgo som möjliggör för människor från Göteborgs alla hörn att göra TV. Skrivit och regisserat Bastian, en mokumentärserie som gick på SVT Play där tittarna var medskapare.
 • ROZA GHALEH DAR, STOCKHOLM
  Har en mastexamen i Litteraturvetenskap från Frankrike med kandidatstudierförlagda i Spanien, samt gått Stockholms Universitets konferenstolkutbildning i språken engelska och franska till svenska. Har haft uppdrag som tolk på bokmässor och vernissager (författar-och konstnärsamtal), guide på Stockholms Stadshus, samt som kulturskribent för Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, och kommer i höst att ingå i den litterära tidskriften Karavans redaktionsråd. Arbetsspråk: svenska, engelska, franska, spanska och persiska.
 • RUDY MENGESHA, MALMÖ
  Samordnar jämställdhets- och antidiskrimineringsfrågor på Malmö Stad, krönikör på Skånes frida kultursidor som även skrivit ett bidrag i den nysläppta boken "Inte en främling - 41 berättelser om identitet och mångfald". Kandidat i mänskliga rättigheter, magister i internationella relationer, sytrelseledamot i Fight Racism Now (Sverige) och med i European Network Against Racisms (ENAR) styrgrupp för människor av afrikanskt ursprung (Bryssel) samt att jag har erfarenhet av att jobba med SIDA.
 • RUT KARIN ZETTERGREN, RINKEBY
  Arbetar främst med video konst som undersöker frågor om hur globalisering, migration, teknikutveckling och internet påverkar dagens samhälle, genom samarbeten med andra konstnärer driver hon för närvarande project i Nigeria, Jamaica och London/Gotland. Ställer regelbundet ut internationellt, har en magister examen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan samt har studerat konst vid Makerere University i Uganda, ISA i Kuba och visuell antropologi på Sound Image Culture i Belgien.
 • SAAD HAJO, NORRKÖPING
  Satirtecknare, publicerad i stora delar av världen arbetat på tidningar i Norrköping, Libanon, Abu DhabiLondon mm. medverkat i dokumentären Skarpa streck , P1, intervjuad av Rapport på svt, deltar flitigt som föreläsare, samarbetar i flera projekt med bal EWK museet.
 • SAADIA HUSSAIN, STOCKHOLM
  KONSTNÄR – KONSTPEDAGOG – KONSTAKTIVIST - "I mitt konstnärskap drivs jag av en stark tro och behov av att konst och skapande är för alla, och arbetar aktivt med att driva och leda konstnärliga processer för fler att få uttrycka, påverka och förändra fysiska, sociala ytorna och därmed attityderna i samhället.
 • SAHAR BURHAN, NORRKÖPING
  Gallerist, Masterprogram i konstnärlig gestaltning, målare, satirtecknare, samarbetar med Nordisk kulturfond, offentliga utsmyckningar i Norrköping, samarbeten med Norrköpings konstmuseum, Museet för glömska, Arbetets museum, Stor artikel i DN, P1 mm.
 • SALEM YOHANNES, STOCKHOLM
  Dansare med fokus på hiphop och afrobeat. Aktuell som föreläsare och skribent i demokrati och mångfaldsfrågor.
 • SANDRA BEHDJOU, MALMÖ
  Har kompetens och erfarenhet inom normkritik, icke-diskriminering och antirasism samt har formell utbildning i psykologi, statsvetenskap och sociologi. Har erfarenhet av att arbeta med kritiska perspektiv i relation till kultur, ungdomsverksamhet och rekrytering.
 • SANDRA THEA EHNE, STOCKHOLM
  Har 15 års erfarenhet från styrelser inom civilsamhället, just nu ordförande för Stockholm Pride och mångfaldskoordinator på Scouterna. Konstvetare och statsvetare, båda med inrikting på sexualpolitik, representation och identitet på olika sätt.
 • SANNAH SALAMEH, STOCKHOLM
  Tidigare manusförfattare och programledare för bankanalen med en akademisk bakgrund i bla genusvetenskap, sociologi och IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer). Har spetskompetens inom konst och barnkultur och har läst vid Kungliga Konsthögskolan.
 • SARA ABDOLLAHI, STOCKHOLM
  Chefredaktör för tidskriften författaren. Litteraturkritiker och skribent som startat och driver plattformen ”Kultwatch” (en plattform för kulturanalys och kulturdebatt med en blick som är avkoloniserad, klassmedveten och feministisk).
 • SARA MIRZAJANZADEH, ÖREBRO
  Magister i fri konst från Kungliga konsthögskolan i Stockholm arbetar som konstpedagog på Moderna museet i Stockholm och i Hällefors kommun. Har arbetat på olika privata konsthallar, kommunala konsthallar och länsmuseer.
 • SARA MPUMWIRE, STOCKHOLM
  Tidigare styrelsemedlem i CinemAfrica Sweden, kunnig inom design, har också arbetat för Intercult med olika projekt kring att tillgängliggöra kultur för fler.
 • SARA SJÖBLOM, STOCKHOLM
  Biträdande rektor och musiklärare på Adolf Fredriks musikklasser sedan 20 år som nu startar musikklasser i Farsta. Sitter i styrelsen i Hillerudhstiftelsen samt i styrelsen för Älvsjökyrkan, Equmeniakyrkan och är engagerad i frikyrkans kultursatsningar för barn och unga, främst inom musik och körsång.
 • SARA VOGEL-RÖDIN, FENGERSFORS
  Landsbygdsvisionär som skapat Not Quite, en plats och ett nätverk för konstnärer, hantverkare och formgivare i norra Dalarna, tillsammans med många fler. Verksamhetsledare på Mötesplats Steneby vars uppdrag är att söka och bygga upp samarbeten/samverkan mellan utbildning, forskning, offentliga aktörer, näringsliv och det civila samhället för att skapa utveckling i Dalsland.
 • SARABEATA HAGSTRÖM, GÖTEBORG
  Verksam musiker, sångerska, kompositör och kulturprojektledare. För tillfället samordnare för Nätverket 50/50 och kommunikatör Internationellt Fredsforum Varberg samt producent Teater Smuts och vice ordförande i Utopia.
 • SARRA ANAYA, ÅKERSBERGA
  Kunnig inom skrivande och poesi,utbildad på Biskops-Arnös författarskola. Håller skrivarworkshops med barn och unga och deltar just nu i en feministisk poesiworkshop med poeter från Saudi-Arabien, Bahrain och Sverige.
 • SENAIT TESFAI, STOCKHOLM
  Kommunikatör som har jobbat inom PR och marknadsföring samt som nyhetsreporter, webbredaktör och researcher. Har engagerat sig i Femtastic, Equalizer, Fatta och ska påbörja popkollos musikproducentutbildning.
 • SEPIDAR HOSSEINI, STOCKHOLM
  Jobbar med visuell kommunikation/gestaltning och har en examen från linjen för Grafisk Design och illustration på Konstfack och har även läst konsthantverk, fri konst, Filmvetenskap samt litterärt skapande. Har en dansbakgrund från Kungliga Svenska balettskolan bl.a. men övergått till stilarna vogue och dancehall. Har precis avslutat ett tvåårigt hedersuppdrag som referensperson för Stockholms Stads Kulturförvaltning som fokuserat på ansökningar som rört dans, film och bildkonst.
 • SERMON SHABA, ESKILTUNA
  Foto, arbetar som fotograf och filmare på Eskilstuna kommun, filmade på bal junior EM i Eskilstuna, världskulturfestival i två år Eskilstuna.
 • SETAREH MALEKZADEH, UPPLANDS VÄSBY
  Aktiv inom musik och poesi under smeknamnet Ghogha, var med i projektet "Voices of change" (arrangerade av Riksteatern) och fick även Rebells fredpris. Studerar konst, kultur och ekonomi vid Södertörns högskola.
 • SHABNAM FARAEE, STOCKSUND
  Shabnam Faraee arbetar gränsöverskridande med animation, illustration och mönsterdesign med berättandet i fokus. Hon är utbildad på Konstfack i Stockholm och konstuniversitet i Tehran och har under längre perioder arbetat med konst och designprojekt i Iran, Kina, Pakistan och Ethiopien.
 • SHADÉ JALALI, STOCKHOLM
  Utredare och författare, likabehandlingssfrågor, arbetsmarknadsfrågor och har skrivit boken Stoppa skitlivet om ungas villkor på arbetsmarknaden. Samhällsvetare.
 • SHANG IMAM, STOCKHOLM
  Shang Imam är programledare och reporter. Utbildad jurist, ligger bakom kritikerrosade pjäsen Krimradio och podcasten Ken Ring och hans samvete. Programledde även Välkommen till Sverige i P3 sommaren 2013.
 • SHIMA NIAVARANI, STOCKHOLM
  Skådespelare, dramatiker och sångerska som har framträtt inom teater, film, tv och radio i över 50 produktioner. Medverkat i bland annat"Jag ringer mina bröder", "Apatiska för Nybörjare" och "Candida" på Stockholms Stadsteater, "Allt faller" i TV4 och den egna soloföreställningen "Shima Niavarani är en Übermensch" som sändes i SVT från Dramaten.
 • SIDNEY NORLING
  Dokumentärfilmare och radioproducent.
 • SIMON ROBERTSON SALAS, MALMÖ
  lagverkare i grunden som skolat om sig till DJ på musikgymnasiet Rytmus i Stockholm, har verkat som DJ under namnet Simón De La Onda 12 år och kulturproducent i 7 år. Har samarbetat med många lokala aktörer samt Sommarscen Malmö, bokat/sammarbetat med internationella akter inom de egna produktionerna samt själv DJat på olika event i Nord och Sydamerika.
 • SINISA KEDZA, MALMÖ
  Erfaren projektledare och samordnare av många olika typer av kulturella och sociala evenemang som engagerar sig i internationella ideella projekt, bland annat genom FIFH (Föreningen idrott för handikappade). Har varit med och arrangerat allt från konserter till teaterföreställningar, bokpresentationer och poesikvällar vars mål är att förmedla kultur från Balkan.
 • SIRA JOKINEN LISSE, MOTALA
  Håller på att starta upp ett nationellt pilotprojekt KISAM (konsten i samhället/samhällsutvecklingen), och konstnärsdriven utveckling i kommuner och regioner. Erfarenhet av styrelsearbete inom kultur och politik, kommunal ledning och styrning och kulturprojekt på flera av Sveriges storföretag.
 • SOFIA EMBRÉN, STOCKHOLM
  Vd på Rättviseförmedlingen med drygt tjugo års erfarenhet av arbete i svensk mediebransch på olika positioner och i olika organisationer (programchef för ZTV (MTG) och informationsansvarig och projektledare på produktionsbolaget Jarowskij). Är utbildad personalvetare med inriktning beteendevetenskap och organisationssociologi med stort intresse för samhällsutveckling, demokrati- och framtidsfrågor.
 • SOFIA HALLGREN, STOCKHOLM
  Kompositör, låtskrivare, ljudtekniker, musikproducent och frilansmusiker. Jobbar även på Sveriges Radio som ljudtekniker, på Riksdagsförvaltningen som medietekniker och undervisar i piano, sång och trumpet. Har en kandidatexamen i musik- och medieproduktion på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.
 • SOHRAB FADAI, BORLÄNGE
  Författare till tre böcker, entreprenör och politisk analytiker som skriver poetiskt undersökande texter om livet och politiskt analytiska texter om social hållbarhet.
 • SONIA HEDSTRAND, STOCKHOLM
  Konstnär, skribent och filmare med inriktning mot utomparlamentarisk feminism och aktivism.
 • SORAYA HASHIM, STOCKHOLM
  Många års erfarenhet av inkluderingsarbete inom kultursektorn (ett arbete som ledde till att 60% av Världskulturmuseets besökare 2008 var under 30 år och bland annat av den anledningen vann Årets museum 2009). Även arbetat som journalist (främst inom radio) med huvudfokus på kultur- och samhällsfrågor sedan 2008 och är idag community manager på Rättviseförmedlingen.
 • SOUSOU CISSOKO, HÖÖR & SENEGAL
  En av få kvinnliga koraspelare i världen med stor kunskap om västafrikansk musik, spelar i bandet Sousou & Maher Cissoko som turnerat internationellt i 10 år och använder musiken för att skapa förståelse mellan människor och motverka rasism. Har ett stort engagemang och har även arbetat som projektledare för Läkare Utan Gränser, Röda Korset och genusprojektet EPOS/Ta Plats, ett mentorsprogram för unga musiker, dansare och producenter.
 • STEFAN ÖHULT, STOCKHOLM
  Manlig kulturtant tillhörande HBTQ-gruppen som samlar hantverks- och konstkunskaper och varit med och startat Dramatens vänner.
 • STEFFI ALUOCH, STOCKHOLM
  Aktivist inom sociala medier som arbetar för att nå en bred och blandad publik kring frågor som berör vithetsnorm och postkolonialt perspektiv. Vill nå allmänheten och ha samtal kring rasismen, dess utseende och efterföljder i Sverige och internationellt för att tillsammans kunna förändra hur vi lever och porträtterar varandra i stort.
 • SUKRAN KAVAK, SOLNA
  Utbildad jurist och jobbar som samhällsjournalist på Sveriges Radio, P1 där hon arbetar med grävande journalistik och långa reportage. Har även jobbat även mycket ideellt med mänskliga rättigheter och kvinnojour.
 • SUSANNA LUNDBERG
  Socialt arbete, mångfald/antirasism, hbtq-frågor, feminism, bostadspolitik, arbetsmarknad, regional planering, landsbygdspolitik, föräldraskap.
 • SUVI RICHTER, STOCKHOLM
  Styrelsearbete i Musikcentrum Öst, Musikerförbundet avd. ÖST samt Stormvarning Sverige.
 • SÆRÚN HRAFNKELSDOTTIR NOREN, MALMÖ
  Frilansfotograf och filmarbetare
 • TALI DA SILVA, STOCKHOLM
  Tali är reporter på Kulturnytt på P1, och har bl.a tidigare varit nöjesredaktör på tidningen City Malmö/Lund och arbetat som researcher på P3.
 • TANVIR MANSUR, STOCKHOLM
  Opinionsbildare och frilansskribent som har suttit i Saco Studentråds styrelse, jobbat för branschorganisationen Dataspelsbranschen och arbetar nu för ABF Stockholm. Kunnig inom jämställdhet, mångfald, civilsamhälle, spelindustrin, högskolepolitik och folkbildning.
 • TARIK SALEH, STOCKHOLM
  Graffitimålare, Filmare och regissör, varit med och startat tidningen Alive i Egypten och tidningen Atlas i Sverige. Programlett Elbyl i SVT. Startat produktionsbolaget Atmo. Tidigare styrelseuppdrag: Filminstitutet 3 år och Publicistklubben 4 år.
 • TEBOGO MONNAKGOTLA, STOCKHOLM
  Tonsättare, ledamot i Statens Kulturråds styrelse, Stockholms Konstnärliga Högskolas forskningsnämnd samt Teaterunionens musikteaterkommitté. Tidigare styrelseuppdrag i Folkoperans stiftelses styrelse och KVAST (Kvinnlig Anhopning Av Svenska Tonsättare).
 • TED ANDREASSON, UMEÅ
  Journalist vid Västerbottens-Kuriren, Sociologi-och Medie- och kommunikationsstudent..
 • TEDDY GOITOM, STOCKHOLM
  Breddar perspektiv på bla. Afrika genom att ha grundat Stocktown och Afripedia – en plattform för att synliggöra konst och kultur av och med människor med rötter i Afrika. Har även varit rådgivare till fd. ungdomsminister Ulrika Messing.
 • TERESE LARSSON, STOCKHOLM
  Producent på Svensk Jazz.
 • TESHOME WONDIMU, STOCKHOLM
  Grundare och verksamhetsledare för Selam, en kulturorganisation som arbetar med att skapa förutsättningar för att Sverige ska vara en arena för världsartister från både Afrika, Latinamerika och Karibien.
 • THERESE SKOGLUND, ÖREBRO
  Jobbar på Kulturhuset i Örebro med organisationsutveckling. Brinner för samisk kultur och kulturpolitik och aktiv inom fair trade-rörelsen.
 • THOMAS WAHLSTRÖM
  Internationellt verksam Bildkonstnär (Måleri, grafik, foto), poet, författare. Aktiv i styrelsen KRO-mitt och Läsfrämjandet, Sörmland.
 • TINA PETTERSSON, SOLLENTUNA
  Har erfarenhet av ledningsarbete i större företag. Utbildad o certifierad ICC coach, DISC certifierad coach och utbildare och genomgått högre diplomerad styrelsen utbildning.
 • TINNA/KRISTINA WEJSTÅL, GÖTEBORG
  Jurist med fokus inom mänskliga rättigheter samt barn- och migrationsrätt Är även regissör/konstnärlig ledare på Teater Smuts.
 • TOVE LARSSON, STOCKHOLM
  Har de senaste sex åren suttit i styrelser från lokal till internationell nivå, främst inom ramen för RFSU. Stort intresse för konst och kultur.
 • ULRIKA BEIJER, HUDIKSVALL
  Projektledare/producent och musikaliskt ansvarig på scenplats Hudiksvall.
 • VALENTINA CORONADO CUEVAS, BOTKYRKA
  Jobbar på RFSL Stockholm och är aktiv i Megafonen. Megafonen organiserar unga i förorten för social rättvisa i Sverige.
 • VALERIE KYEYUNE BACKSTRÖM, STOCKHOLM
  Kulturskribent ibland annat Nöjesguiden och Expressen och en av grundarna till den separatistiska plattformen Rummets.se.
 • WENDY FRANCIS, STOCKHOLM
  Medievetare, poet, tecknare och föreläsare i intersektionell feminism. Annvänder dessa som verktyg för att ompröva samhällets olika kulturinstitutioner och se på vilka sätt de upprätthåller rasism, sexism och andra system för politiskt förtryck.
 • YLVA HABEL, STOCKHOLM
  Forskare vi Södertörns Högskola inom medie- och kommunikationsvetenskap. Styrelseerfarenhet från CinemaAfrica, TRYCK och är sedan 2014 medlem av Svenska Filminstitutets referensgrupp för importstöd.
 • ZANYAR ADAMI, STOCKHOLM
  Filmare, regissör och grundare av tidningen Gringo (för vilken han fick Stora Journalistpriset 2005). Har suttit i styrelsen för Framtidens Kultur i 6 år.
 • ÅSA JULIN, STOCKHOLM
  Många års erfarenhet som programledare på TV4, mångårig reporter på SR, producent för tio Sommar i P1. Nu frilansande journalist och moderator med inriktning på samhälls- och ekonomibevakning och stort intresse för framtiden inom sociala medier.