Rasism och diskriminering av samer i skuggan av kolonisation av Sameland


Stiftelsen Gaaltije planerar att starta upp ett project om svenskarnas colonisation av Sameland och behöver din hjälp. Projektet skall spegla rasism och diskriminering mot det samiska folket genom kolonisation.

Detta kan ske genom att du bidrar med material enligt följande;

o Citat från den offentliga och folkliga debatten såsom inlägg och kommentarer i social media.
o Citat och urklipp från media och andra dokument.
o Korta filmer och ljudklipp med personer som återger en personlig erfarenhet eller upplevelse med utgångspunkt från sin etniska bakgrund.
o Utdrag ur offentliga dokument, lagtexter och domar och som åskådliggör förhållandet mellan staten och den samiska urbefolkningen.
o eller annat material som är intressant och relevant för dig.

Mejla ditt material till kolonisation(@)gaaltije.se (skriv adressen själv, det går inte att bara trycka på denna). Var noga med att ange var och när du hittat materialet samt vem som uttryckt eller står bakom det. Stiftelsen Gaaltije förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att använda insänt material i utställningen.

Källa
Gaaltije (www. Gaaltije.se)

0 kommentarer: