Samehat blir arbetsmiljöproblem


Polischef i Norrbotten har anmält till Arbetsmiljöverket att flera poliser i Gällivare mår psykiskt dåligt efter att ha hängts ut som samehatare massmedia och sociala media.
TV 4:as program Kalla Fakta avslöjade brister, långa handläggningstider och nedläggningar i polisens utredningar om hatbrott mot samer. Efter programmet Kalla Fakta har såväl polismyndigheten som poliser, enligt polischefen, känt sig uthängda i såväl press, tv-program som sociala medier. I sociala medier har ett otaligt antal inlägg gjorts om Gällivare-polisens kompetens och agenda.

Hur kan jag ta del av Arbetsmiljöverkets diarium?

Kontakta arbetsmiljoverket@av.se om du vill ta del av Arbetsmiljöverkets diarium eller allmänna handlingar. Du kan även beställa listan med föregående veckas diarieförda ärenden.

Källa:

Arbetsmiljöverket

0 kommentarer: