Kulturell mångfald i Sameland


Girjásvuohta ja kultuvra Sámis – Mångfald och kultur i Sameland- är en ny utställning som öppnas inom kort. Utställningen skall visa på mångfalden i det samiska samhället i dag. Utställningen förmedlas med hjälp av fotografier, texter och levande bilder, samt genom en Webb-utställning.

Utställningen skall visa på att samer har mycket gemensamt, men också att samer är olika.

Utställningen är gjord av RiddoDuottarMuseat - De Samiske Samlinger i Karasjok – och öppnas i den östliga delen av Sameland, Murmansk, den 24 maj 2011 på det regionala museet.

Läs mer här!

Samisk förskola i brand efter omfattande skadegörelse

Först så utsattes den samiska förskolan Cizáš för omfattande skadegörelse på i stort sett alla byggnader från förskolekåta till huvudbyggnad - Direkt efter så satte skadegörarna eld på allt.

Enligt den lokala polismyndigheten så har de aldrig varit med om något liknande - "Det verkar som om någon verkar vilja förinta en hel samisk förskola".