Socialdemokrat avgår efter rasistiskt uttalande

Margaretha Vikman (S) lämnar nu alla sina politiska uppdrag efter att ha uttalat "lappar tycker jag inte om de utnyttjar bara bidragssystem, och förresten finnarna som inte lärt sig svenska tycker jag heller inte om".

Margaretha Vikman har varit socialdemokratisk ledamot i kommunalfullmäktige i Kalix fram till nu.

Erkki Haarala, är ordförande i arbetarkommunen säger till Norrbottenskuriren: ”Socialdemokraterna i Kalix har lokala stadgar som säger att partiet ska arbeta mot fördomar och diskriminering. Kan man inte leva upp till dem finns ingen annan utväg än att lämna sina uppdrag.”

Läs mer i Norrbottenskuriren!

0 kommentarer: