(O)mänskligt föredrag

I dag hålls föredrag om rasismens historia i Sverige och i världen på Etnografiska museet i Stockholm. Föreläsningen behandlar rasismen mot samer, Sveriges tvångsförflyttningar av samer och Sveriges rasbiologiskt institut.

Före föreläsningen kl 13 ges en guidad visning av (O)mänskligt. (O)mänskligt är en utställning i två delar om skelettsamlare, rasbiologer och normer. Utställningen berättar om hur skelett och skallar genom bl.a. norrländska koloniala eller vetenskapliga expeditioner, fördes till museer i Stockholm och södra Sverige för analys. Utställning berättar också om svensk rasbiologi, arvshygien och utsortering av de oönskade med syfte att ”skydda” de samhällsnyttiga. I grunden fanns ett ”vi-och-dom” -tänkande som än i dag är ett problem.

Sökandet efter mänsklighetens förflutna och framtidens ideala människa ledde till olika former av övergrepp och utsortering av ”avvikande” människor. Utställningen slutar med frågan ”Har vi lärt oss av historien?”.

(O)mänskligt öppnade den 14 april 2010 och är en samproduktion mellan Etnografiska museet, Forum för levande historia och Riksutställningar.


Före föreläsningen kl 13 ges en guidad visning av (O)mänskligt.
Entré: 80 kr
Tid: Kl 14:00
Plats: Etnografiska museet
, Stockholm


Läs mer

Anti-samiska reaktioner på kommunalt sameparti

Det har nu blivit klart att det samiska kommunpartiet i Kiruna ”Samelistan” gjort en politisk uppgörelse med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att styra Kiruna kommun för de närmaste 4 åren. I uppgörelsen får ”Samelistan” ordförandeposten i Miljö- och byggnämnden i Kiruna.

När uppgörelsen tillkännagavs har hatiska och anti-samiska inlägg skrivits på tidningen Norrländska Socialdemokratens (NSD) nätupplaga. Här kan man läsa kommentarer som; ”jaha, det blir alltså onödigt att ens fylla i bygglovsansökningar utanför Kirunas stadsskyltar, en stor stämpel med AVSLAG är över hela pappret när man får svaret. Sign. 20 år tillbaka i tiden, ” en katastrof för kirunaborna och framförallt byborna med samelistan som ordförande i miljö-och byggnämnden”, ” Ren katastrof att samelistan kommer in och får bestämma i miljö och byggnämnden, är ni från vettet.?. Dom ställer ju redan till med problem nu kommer ingen få bygga ett skit. renbete, renvandring osv dessutom fick dom inte speciellt mycket röster, ni skulle jobba med centern eller ett parti som faktiskt Kirunaborna röstat på, nu blir det bara en riktig soppa.”, ” Allvarligt, samelistan i miljö och byggnämnd. Katastrof var ordet.”, ” Hjälp, var är nödutgången!”, ” Är ni helt från vettet, hur kan ni ge hela makten till samelistan, kirunaborna kommer inte få bygga någonting i kommunen, köra skoter i fjällen kan kirunaborna också glömma.”, ” SUCK!Vilken trio.”, ”Katastrof att ta med sveriges mest rasistiska parti dvs samepartiet med att bestämma i Kiruna. De har försökt och försöker hela tiden stoppa andra människors rätt att bo, leva, bygga och utveckla sitt liv och fritid. Renarna går alltid före människan för dessa. Fy sjutton. Som om det inte vore plats för alla här uppe. Nu kommer sossarna att tappa förtroendet totalt.”, ” Hur många bygglov kommer att beviljas för stugbyggen?”, ”En kvalifiserad gissning är 0.JAG SKALL FÖLJA UPP DETTA!”, ” Samelistan i miljö och byggnämnden = välkommen till slut på utveckling i byarna, för nu är allt "bästa renbetesmark" igen!”, ” Nu blir nog fortsättningen intressant ,nu när Kiruna måste flyttas för i vilken rikting ligger INTE bästa beteslandet ,OCH viktigaste flyttvägarna ?”, ” Jaha då biter vi ihop i fyra år till sen kanske Kiruna får en framtid. Heja Selberg!”, ” Selberg har rätt exakt så här kommer det att bli i Kiruna kommuns "sk utveckling" än värre än vad ni kan ens drömma om det kommer att bli stopp på varje liten ansökan om tex stuga i skogen. varför trånar man annars wfter att sitta i miljö och bygg, givetvis Stopp och åter stopp är svaret och nästa steg är väl att anta ILO 169 konventionen och nästa efter det , ut med lantalaiset från kommunen, de får arbeta o betala skatt men vistas helst på gården under fritiden.”, ” En katastrof för Kirunas utveckling.”, ”

Läs mer här

Källa: NSD

Unik rapport om samernas utanförskap och samiska vittnesmål om diskriminering i dagens Sverige

Samiska Rättsförbundet har sammanställt rapporten "Den osynliga urbefolkningen" vilken visar på hur den strukturella etniska diskrimineringen av samer i utanförskapet fungerar.

Rapporten är ett underlag till förståelse för samer i utanförskap och diskriminering av samer i dagens Sverige. Rapporten

Rapporten, som ingår i Samiska Rättsförbundets skiftserie ”Giehttot”, kan delvis uppfattas vara ett Rättssociologiskt dokument.

Rapporten omfattande och innehåller synen på Sveriges koloniala historia, på rättssäkerheten dessutom samers egna vittnesmål om hur de blir behandlade av myndigheter och domstolar i spåren av Sveriges kolonisation av sameområdet.

Verddeviessu ser naturligtvis dokumentet som mycket viktigt för oss och alla andra som arbetar med mänskliga rättigheter. Inte minst för alla de som bidragit med ett stort antal samiska vittnesmål om diskriminering av myndigheter och av samerna själva genom samebyar förtjänar att bli uppmärksammade.

Samiska Rättsförbundet,
Sámi Vuoigatvuodalihttu (SVV) på samiska, är en samisk organisation som arbetar för samiska rättigheter. Mer information om Samiska Rättsförbundet finns på www.samirights.org . Rapporten kan beställas från Samiska Rättsförbundets Publicerings- och Informationsansvarige Sten Söderhagen, Tel: + 46 (0) 33-25 66 37, Mobiltelefon: + 46 (0) 70-2252610, E-post: sten.soderhagen@telia.com.

Rapporten kan nu även laddas ner som pdf-fil från Forum för Mänskliga Rättigheter här.

Mer om rapporten kan du läsa på Samiska Rättsförbundets hemsida här.

Facebookgrupp mot diskriminering av samer


På Facebook finns en Facebookgrupp med målet att stoppa svenska statens diskriminering av samer. Facebookgrupp heter ”Stoppa statens diskriminering av Samer”.

För några månader sedan uttalade Diskrimineringsombudsmannen att svenska staten diskriminerar samer i Svenska Dagbladet. Sametingspartiet ”Renägarförbundet” anmälde även svenska staten till kommittén för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) för systematisk diskriminering av samer. Sameskolstyrelsens ordförande uttalade att svenska staten diskriminerar samebarn. Även Sametingets förre ordförande Sara Larsson uttalade att regeringen diskriminerar samer.

Svenska regeringen själv har aldrig svarat på alla uttalanden om statens diskriminering av samerna?

Läs mer om Facebookgruppen här

Självmord bland samiska ungdomar ökar

I dag startar en stor nordisk konferens om självmord bland unga samer. Konferensen är fulltecknad med 180 deltagare från Sverige, Finland, Ryssland och Norge.

Självmord bland unga samer har kraftigt ökat de senaste åren. Anledningen till de ökade antalen självmord har under lång tid diskuterats intensivt. Några experter menar att det beror på ökad rasism och diskriminering mot samer och andra att det beror på identitetskris bland unga samer, samt andra faktorer. Dock saknas forskning som ger klara besked.

En motsvarande tendens av ökade självmord finns även bland andra urfolk i världen. Därför deltar ett stort antal urfolksrepresentanter på konferensen.

Konferensen hålls i Karasjok i Nordnorge där massjälvmord för några år sedan.

Konferensen anordnas av Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS).

Här kan du läsa mer

Foto: Finnmark Reiseliv, Jörn Tomter


Samiskt turistföretag fortsätter sin verksamhet trots anlagd brand

Samiskt turistföretag i Malå har fått sin kåta nedbränd. Trots det fortsätter Lena och Börje Stenlund sin samiska turistverksamhet . Den anlagda branden är polisanmäld. Polisen menar dock att det är svårt att lösa anlagda bränder och motiven bakom.

Läs mer

Källa: SVT Oddasat

Positiva delar i Sveriges första dom om diskriminering av samer

Diskrimineringsombudsmannen DO stämde Krokoms kommun för diskriminering av samer. DO förlorade dock målet på juridisk tekniska skäl. DO glömde i stämningsansökan att ta med själva beslutet i kommunen som diskrimineringen gällde.

Även om DO förlorade målet så fanns det positiva sidor av domen.

Tingrätten slår i domen fast att samerna är sakägare på renbetesmark. Krokoms kommun förnekade att samer kunde vara sakägare.

Tingsrätten slår även fast att enskilda renskötande samer skyddas av diskrimineringsförbudet.


Vad handlade Sveriges första dom om diskriminering av samer om?


Östersunds tingsrätt meddelade nyligen dom i Sveriges första diskrimineringsmål mot samer.

Men vad handlade domen om?

Krokoms kommun har konsekvent underlåtit att höra Jovnevaerie sameby i bygglovsärenden trots att medlemmarna i samebyn är sakägare och att ett flertal byggnadsprojekt påverkar samernas rennäring. DO stämde kommunen men Östersunds tingsrätt friade kommunen från diskriminering på formella grunder.

Under tidsperioden 2004-2006 har Krokoms kommun fattat beslut i cirka 15 bygglovsärenden som rör Jovnevaeries renbetesmarker. Enligt gällande rättspraxis måste kommunen låta samebyar säga sitt när nya byggnationer ska uppföras på samebyarnas renbetesmarker. Men kommunen har underlåtit att höra Jonevaerie sameby och samebyn anmälde kommunen till DO.

Trots regeringsbeslut och dom i Kammarrätten som klargjorde kommunens skyldighet fortsatte kommunen att neka samerna de rättigheter som sakägare har i bygglovsärenden.

DO stämde kommunen för etnisk diskriminering i januari 2008, och begärde 50 000 kronor i skadestånd till var och en av elva enskilda näringsidkare som är medlemmar i samebyn. Stämningen avsåg kommunens hantering av själva bygglovsansökningarna. Östersunds tingsrätt friade kommunen på grund av att frågan om bebyggelse på de aktuella tomterna hade avgjorts genom så kallade förhandsbesked. DO hade fått kännedom om förhandsbeskeden efter att domstolsprocessen hade inletts och då var det för sent att åberopa dessa till grund för talan.

Sveriges första dom om diskriminering av samer
Nu kan du ladda ner domen här

Stalins utrensning av samer

Den 20 oktober 2010 kl: 19 – 20 hålls ett föredrag på Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek, Umeå, om stalins utrensning av samer. Historikern Andrej Kotliartchouk forskar kring Stalintidens utrensningar av samer på Kolahalvön. I sin forskning försöker han besvara frågor som: Varför hade staten bestämt att använda våld mot ryska samer? Hur organiserades massmorden och vilka blev offer för terrorn?

Läs mer

DO förlorade diskrimineringsmål på formella grunder

Diskrimineringsombudsmannen (DO) hade stämt Krokoms kommun för diskriminering av samer.

Målet handlade om att fritidshusägare ansökt om förhandsbesked för bygglov. En tjänsteman beslutade om förhandsbesked utan att Jovnevaerie sameby fått yttra sig. Andra sakägare fick dock yttra sig över bygglovet. Efter beslut om förhandsbesked kom ärendet upp i kommunen där bygglov beslutades.

DO menade att det var diskriminering av samer när Jovnevaerie sameby inte fått yttra sig om bygglov och stämde komunen. Men, DO glömde att ta med beslut om förhandsbesked i stämningsansökan. Därför kunde domstolen aldrig pröva brott mot diskrimineringslagstiftningen och DO förlorade målet.

I morgon meddelas dom i Sveriges första diskrimineringsmål om samer

DO har stämt Krokoms kommun vid Östersunds Tingsrätt för diskriminering av samer. DO menar att Krokoms kommun systematiskt utestängt hörande av de renskötande samerna vid bygglovsärenden och samhällsplaner som berör renbetesområden. Krokoms kommun menar å sin sida att det är inte är nödvändigt därför samerna inte har renbetesrätt i de områden det gällt och att det funnits ett 30 gamalt muntligt avtal att samerna inte bör höras.

Rättegången har följts av ett stort antal utländska journalister och observatörer.

Östersunds tingsrätt har beslutat att dom kommer att meddelas den 11:e oktober 2010.

Vi gillar olika!


Vi gillar olika!

Diskriminering av samer har en lång historia

En nyutkommen bok om staden Hammerfests lokalhistoria i Nordnorge visar att diskriminering av samer har djupa rötter sedan lång tid tillbaka. Boken som har titeln Brytningstid i Hammerfest” har skrivits av Fil.kand. Öyvind Waeraas som själv är från Hammerfest.

Även om boken handlar om staden Hammerfest kommer Öyvind Waeraas in på rasism och diskriminering av samer som en del av stadens och Norges historia.

År 1880 utgavs en språkinstruktion som signaliserade att samer skulle civiliseras. Ett annat ord för assimileras. Lärarna fick instruktioner att den som ville konfirmeras skulle kunna norska. Den som inte konfirmerades fick inte ingå giftermål. Waeraas ger många exempel och citat från olika centrala personers uppfattningar och syn på samer:

Tromsö rektorn Johannes Steen (1827-1906) hävdade att ”Den enda räddningen för lapparna var att absorberas av den norska nationen”. Johannes Steen blev senare både talman för riksdagen och statsminister. Det var alltså norska toppolitiker som anförde assimilation av samer till att bli norska som räddningen för samerna, dvs. att de skulle bli civiliserade.

Isaac Olsen (1680-1730) skriver i ”Om lapparnas villfarelse” (1715) att djävulen har en pakt med många samer.

Doktor Stockman skriver i ”En folkfiende” (1882) ”Så bodde jag många år på en förskräcklig avkrok långt norrut. När jag träffade några av det folk, som lever mellan stenrösen, så tyckte jag många gånger att det hade varit mer till nytta för de stackars förkomna skapningarna om de fått en djurläkare (veterinär) där uppe istället för en man som jag.”

Även om boken handlar om en förgången tidsepok så är det oroande att mycket av rasismen och diskrimineringen som fanns på den tiden fortsatt existerar 2010. Rasismen och synen på samerna har tagit andra former i dag. Men, det är uppenbart att rasism och diskriminering av samer har djupa rötter i norra Skandinavien.

Boken, som är på hela 303 sidor, kan beställas från Novus förlag och kostar 325 kr.


Sydsamer anmäler staten till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Sydsamer i Tärnaby anser att de diskriminerats vid älgjakten. De anmäler nu svenska staten till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för diskriminering.

De hela grundar sig i att svenska staten på 1920 och 1930-talen tvångsförflyttade nordsamer till sydsamiska områden som bl.a. Tärnaby. Nu menar sydsamerna i Tärnaby att den avgift de betalar för att jaga på sina traditionella jaktområden numera enbart går till nordsamer och inte till sydsamer.

Läs mer

Källa: Västerbottens Folkblad (VF)

Nu har 100 000 har läst Verddeviessu blogg under 2010

Det är glädjande att så många är intresserade i frågor om diskriminering av samer. Verddeviessu blogg öppnades i februari 2010 och har nu haft över 100 000 besökare. Detta gör Verddeviessu blogg till en av de mest besökta bloggar om diskriminering och den största i Norrland. Vad som är mindre glädjande är att diskriminering och rasism mot samer ökat på internet.

Även jojkare kommer till himlen?

Jojk är traditionell samisk musikform som funnits bland samerna sedan urminnes tider. Men, kyrkan har inte varit lika positiv till jojken och under lång tid ansågs jojk av kyrkan som satans musik och förknippades med djävulsdyrkan.

I Nordnorge pågår just nu en het debatt i tidningar, radio och i Sametinget om möjligheter att jojka i kyrkan. Detta efter att sockenprästen i Kautokeino uttalat att ”jojk är opassande i religiösa sammanhang” och ” En kan sammenligne det med å sette opp «Pål sine høner» og «Kjerringa med staven» i den norske høymesse. Det passer ikke, det går ikke.”

Jojkaren Berit Alette Mienna har jojkat i många kyrkor i såväl Stockholm som på andra platser. Hon säger i norska sameradion att även jojkare kommer till himlen och at vi måste ifrågasätta varför det är fortfarande tabu att jojka i vissa kyrkor.

Läs mer

Källa: NRK Sameradio

Är jojk satans musik?

Jojk är samernas traditionella musikform. Länge ansågs jojk av kyrkan som satans musik och förknippades med djävulsdyrkan.

I flera skolor i det nordligaste länet i Norge, Finnmark, var jojk förbjuden i skolor fram till 1970-talet. Så sent som under 2005 kom ett förslag till lokal ordningsstadga att jojk skulle vara förbjuden på allmän plats och att ansökan hos polisen skulle vara nödvändig för att jojka utomhus. År 2007 infördes förbud mot jojk i en av de största församlingarna i Finnmark av kyrkorådet i Kautokeino,.

Nu pågår en ny het debatt i Nordnorge igen om jojken. Den lokala prästen, Bjarne Gustav i Kautokeino har till nordnorska tidningar och radio uttalat att jojk är opassande i kyrkan eller i religiösa sammanhang. Prästen Bjarne Gustav har dock i massmedia fått en motståndare i sockenprästen Kjell Skog som menar att Bjarne Gustav har glömt det fjärde budet i Tio Guds Bud ”Hedra din fader och moder” och säger ”Man gjør vold i mot sin egen kultur og man glemmer det fjerde bud om vår forpliktelse overfor våre forfedre og mødre, og det å ta denne arven på alvor, så jeg syns absolutt at man skal tenke seg litt om før man vender tommelen ned for dette. Og se at det var historisk betinget og den historiske betingelsen er endelig forandret.”

Läs mer här och här

Källa: NRK

585277 har besökt samernas mest lästa hemsida


I dag har nästan 600 000 personer besökt Verddeviessus hemsida. Det exakta antalet är 585277 personer för år 2010. Du kan själv besöka hem,sidan på http://www.verddeviessu.org/

Sverige saknar statistik om våld mot samerI många länder världen över förs en mängd statistik över urfolk. I Sverige saknas helt statistik över samerna.

Nyligen publicerade Kanadensiska Statistikmyndigheten en rapport om förra årets våldsbrott i Kanada inkluderande alla urfolk i Kanada.

Statistiska Centralbyrån (SCB) i Sverige för ingen statistik om våld mot samer och har därför inga uppgifter om våld mot samer. Inte heller Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för statistik eller sammanställningar om våld eller brott mot samer.

Foto: Fotoakuten.se

Urfolk mer utsätta för våld

Statistiska Centralbyrån i Kanada, Statistic Canada, har konstaterat att urfolk i Kanada utsätts för våld i dubbelt så stor utsträckning som övriga kanadensiska medborgare. ”People who described themselves as aboriginal, that is Indian or Inuit, were twice as likely to have been the victim of a violent crime” enligt Upi.com.

Statistiken baserar sig för år 2009 och är den första statistiska rapporten om våld mot urfolk sedan 2004. Dock visar rapporten att våld mot urfolk är konstant och har inte ökat.

Läs mer!

Källa: Upi.com