Diskriminering av samer har en lång historia

En nyutkommen bok om staden Hammerfests lokalhistoria i Nordnorge visar att diskriminering av samer har djupa rötter sedan lång tid tillbaka. Boken som har titeln Brytningstid i Hammerfest” har skrivits av Fil.kand. Öyvind Waeraas som själv är från Hammerfest.

Även om boken handlar om staden Hammerfest kommer Öyvind Waeraas in på rasism och diskriminering av samer som en del av stadens och Norges historia.

År 1880 utgavs en språkinstruktion som signaliserade att samer skulle civiliseras. Ett annat ord för assimileras. Lärarna fick instruktioner att den som ville konfirmeras skulle kunna norska. Den som inte konfirmerades fick inte ingå giftermål. Waeraas ger många exempel och citat från olika centrala personers uppfattningar och syn på samer:

Tromsö rektorn Johannes Steen (1827-1906) hävdade att ”Den enda räddningen för lapparna var att absorberas av den norska nationen”. Johannes Steen blev senare både talman för riksdagen och statsminister. Det var alltså norska toppolitiker som anförde assimilation av samer till att bli norska som räddningen för samerna, dvs. att de skulle bli civiliserade.

Isaac Olsen (1680-1730) skriver i ”Om lapparnas villfarelse” (1715) att djävulen har en pakt med många samer.

Doktor Stockman skriver i ”En folkfiende” (1882) ”Så bodde jag många år på en förskräcklig avkrok långt norrut. När jag träffade några av det folk, som lever mellan stenrösen, så tyckte jag många gånger att det hade varit mer till nytta för de stackars förkomna skapningarna om de fått en djurläkare (veterinär) där uppe istället för en man som jag.”

Även om boken handlar om en förgången tidsepok så är det oroande att mycket av rasismen och diskrimineringen som fanns på den tiden fortsatt existerar 2010. Rasismen och synen på samerna har tagit andra former i dag. Men, det är uppenbart att rasism och diskriminering av samer har djupa rötter i norra Skandinavien.

Boken, som är på hela 303 sidor, kan beställas från Novus förlag och kostar 325 kr.


0 kommentarer: