Urfolk mer utsätta för våld

Statistiska Centralbyrån i Kanada, Statistic Canada, har konstaterat att urfolk i Kanada utsätts för våld i dubbelt så stor utsträckning som övriga kanadensiska medborgare. ”People who described themselves as aboriginal, that is Indian or Inuit, were twice as likely to have been the victim of a violent crime” enligt Upi.com.

Statistiken baserar sig för år 2009 och är den första statistiska rapporten om våld mot urfolk sedan 2004. Dock visar rapporten att våld mot urfolk är konstant och har inte ökat.

Läs mer!

Källa: Upi.com


0 kommentarer: