Sverige saknar statistik om våld mot samerI många länder världen över förs en mängd statistik över urfolk. I Sverige saknas helt statistik över samerna.

Nyligen publicerade Kanadensiska Statistikmyndigheten en rapport om förra årets våldsbrott i Kanada inkluderande alla urfolk i Kanada.

Statistiska Centralbyrån (SCB) i Sverige för ingen statistik om våld mot samer och har därför inga uppgifter om våld mot samer. Inte heller Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för statistik eller sammanställningar om våld eller brott mot samer.

Foto: Fotoakuten.se

0 kommentarer: