(O)mänskligt föredrag

I dag hålls föredrag om rasismens historia i Sverige och i världen på Etnografiska museet i Stockholm. Föreläsningen behandlar rasismen mot samer, Sveriges tvångsförflyttningar av samer och Sveriges rasbiologiskt institut.

Före föreläsningen kl 13 ges en guidad visning av (O)mänskligt. (O)mänskligt är en utställning i två delar om skelettsamlare, rasbiologer och normer. Utställningen berättar om hur skelett och skallar genom bl.a. norrländska koloniala eller vetenskapliga expeditioner, fördes till museer i Stockholm och södra Sverige för analys. Utställning berättar också om svensk rasbiologi, arvshygien och utsortering av de oönskade med syfte att ”skydda” de samhällsnyttiga. I grunden fanns ett ”vi-och-dom” -tänkande som än i dag är ett problem.

Sökandet efter mänsklighetens förflutna och framtidens ideala människa ledde till olika former av övergrepp och utsortering av ”avvikande” människor. Utställningen slutar med frågan ”Har vi lärt oss av historien?”.

(O)mänskligt öppnade den 14 april 2010 och är en samproduktion mellan Etnografiska museet, Forum för levande historia och Riksutställningar.


Före föreläsningen kl 13 ges en guidad visning av (O)mänskligt.
Entré: 80 kr
Tid: Kl 14:00
Plats: Etnografiska museet
, Stockholm


Läs mer

0 kommentarer: