DO förlorade diskrimineringsmål på formella grunder

Diskrimineringsombudsmannen (DO) hade stämt Krokoms kommun för diskriminering av samer.

Målet handlade om att fritidshusägare ansökt om förhandsbesked för bygglov. En tjänsteman beslutade om förhandsbesked utan att Jovnevaerie sameby fått yttra sig. Andra sakägare fick dock yttra sig över bygglovet. Efter beslut om förhandsbesked kom ärendet upp i kommunen där bygglov beslutades.

DO menade att det var diskriminering av samer när Jovnevaerie sameby inte fått yttra sig om bygglov och stämde komunen. Men, DO glömde att ta med beslut om förhandsbesked i stämningsansökan. Därför kunde domstolen aldrig pröva brott mot diskrimineringslagstiftningen och DO förlorade målet.

0 kommentarer: