Självmord bland samiska ungdomar ökar

I dag startar en stor nordisk konferens om självmord bland unga samer. Konferensen är fulltecknad med 180 deltagare från Sverige, Finland, Ryssland och Norge.

Självmord bland unga samer har kraftigt ökat de senaste åren. Anledningen till de ökade antalen självmord har under lång tid diskuterats intensivt. Några experter menar att det beror på ökad rasism och diskriminering mot samer och andra att det beror på identitetskris bland unga samer, samt andra faktorer. Dock saknas forskning som ger klara besked.

En motsvarande tendens av ökade självmord finns även bland andra urfolk i världen. Därför deltar ett stort antal urfolksrepresentanter på konferensen.

Konferensen hålls i Karasjok i Nordnorge där massjälvmord för några år sedan.

Konferensen anordnas av Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS).

Här kan du läsa mer

Foto: Finnmark Reiseliv, Jörn Tomter


0 kommentarer: