Samiskt turistföretag fortsätter sin verksamhet trots anlagd brand

Samiskt turistföretag i Malå har fått sin kåta nedbränd. Trots det fortsätter Lena och Börje Stenlund sin samiska turistverksamhet . Den anlagda branden är polisanmäld. Polisen menar dock att det är svårt att lösa anlagda bränder och motiven bakom.

Läs mer

Källa: SVT Oddasat

0 kommentarer: