Sydsamer anmäler staten till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Sydsamer i Tärnaby anser att de diskriminerats vid älgjakten. De anmäler nu svenska staten till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för diskriminering.

De hela grundar sig i att svenska staten på 1920 och 1930-talen tvångsförflyttade nordsamer till sydsamiska områden som bl.a. Tärnaby. Nu menar sydsamerna i Tärnaby att den avgift de betalar för att jaga på sina traditionella jaktområden numera enbart går till nordsamer och inte till sydsamer.

Läs mer

Källa: Västerbottens Folkblad (VF)

0 kommentarer: