Positiva delar i Sveriges första dom om diskriminering av samer

Diskrimineringsombudsmannen DO stämde Krokoms kommun för diskriminering av samer. DO förlorade dock målet på juridisk tekniska skäl. DO glömde i stämningsansökan att ta med själva beslutet i kommunen som diskrimineringen gällde.

Även om DO förlorade målet så fanns det positiva sidor av domen.

Tingrätten slår i domen fast att samerna är sakägare på renbetesmark. Krokoms kommun förnekade att samer kunde vara sakägare.

Tingsrätten slår även fast att enskilda renskötande samer skyddas av diskrimineringsförbudet.


0 kommentarer: