Facebookgrupp mot diskriminering av samer


På Facebook finns en Facebookgrupp med målet att stoppa svenska statens diskriminering av samer. Facebookgrupp heter ”Stoppa statens diskriminering av Samer”.

För några månader sedan uttalade Diskrimineringsombudsmannen att svenska staten diskriminerar samer i Svenska Dagbladet. Sametingspartiet ”Renägarförbundet” anmälde även svenska staten till kommittén för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) för systematisk diskriminering av samer. Sameskolstyrelsens ordförande uttalade att svenska staten diskriminerar samebarn. Även Sametingets förre ordförande Sara Larsson uttalade att regeringen diskriminerar samer.

Svenska regeringen själv har aldrig svarat på alla uttalanden om statens diskriminering av samerna?

Läs mer om Facebookgruppen här

0 kommentarer: