Unik rapport om samernas utanförskap och samiska vittnesmål om diskriminering i dagens Sverige

Samiska Rättsförbundet har sammanställt rapporten "Den osynliga urbefolkningen" vilken visar på hur den strukturella etniska diskrimineringen av samer i utanförskapet fungerar.

Rapporten är ett underlag till förståelse för samer i utanförskap och diskriminering av samer i dagens Sverige. Rapporten

Rapporten, som ingår i Samiska Rättsförbundets skiftserie ”Giehttot”, kan delvis uppfattas vara ett Rättssociologiskt dokument.

Rapporten omfattande och innehåller synen på Sveriges koloniala historia, på rättssäkerheten dessutom samers egna vittnesmål om hur de blir behandlade av myndigheter och domstolar i spåren av Sveriges kolonisation av sameområdet.

Verddeviessu ser naturligtvis dokumentet som mycket viktigt för oss och alla andra som arbetar med mänskliga rättigheter. Inte minst för alla de som bidragit med ett stort antal samiska vittnesmål om diskriminering av myndigheter och av samerna själva genom samebyar förtjänar att bli uppmärksammade.

Samiska Rättsförbundet,
Sámi Vuoigatvuodalihttu (SVV) på samiska, är en samisk organisation som arbetar för samiska rättigheter. Mer information om Samiska Rättsförbundet finns på www.samirights.org . Rapporten kan beställas från Samiska Rättsförbundets Publicerings- och Informationsansvarige Sten Söderhagen, Tel: + 46 (0) 33-25 66 37, Mobiltelefon: + 46 (0) 70-2252610, E-post: sten.soderhagen@telia.com.

Rapporten kan nu även laddas ner som pdf-fil från Forum för Mänskliga Rättigheter här.

Mer om rapporten kan du läsa på Samiska Rättsförbundets hemsida här.

0 kommentarer: