Norrländska romer rättigheter åsidosätts


Sverige uppfyller inte Europarådets krav för att skydda av ­romer i norra Sverige. Åter igen får Sverige kritik i en ny granskning. Verddeviessu har tidigare visat på ­bristande utbudet på modersmålsundervisning i samiska är i sig ett lagbrott. Nu visar det sig att det brister i utbudet för andra nationella minoriteters rätt till modersmålsundervisning.


Romerna är en av Sveriges fem nationella folkgrupper, vilket ger minoriteten laglig rätt till bland annat modersmålsundervisning i skolan. Trots det är det bara ett fåtal romer som får den möjligheten. Kommunerna i Norrland missar ofta helt att informera romerna om att rättigheten existerar.


I en ny rapport visar att det är inte enbart modersmålsundervisningen som inte fungerar. Rapporten visar att dessutom av 1000 romska barn i skolpliktig ålder är mellan 400 och 600 som inte går i skolan överhuvudtaget. Under högstadiet minskar närvarostatistiken i skolan dessutom kraftigt. Än värre blir statistiken för gymnasieskolan. Av 1000 romska ungdomar i gymnasieålder går endast 50 i gymnasiet. Av dessa tar endast fem personer studenten med fullständiga betyg.


Målen för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Minoritetspolitiken inkluderar alla minoriteter och dess rätt till modersmålsundervisning.

0 kommentarer: