Bloggen om samiskt utanförskapFrilansjournalist och egen företagare inom samisk
upplevelseturism Annelie Kråik har under lång tid bloggat om samiskt
utanförskap och kampen om att få medlemskap i samebyn och tillhöra den samiska
gemenskapen.Här är ett urklipp från bloggen: ”Tjänstemannen
berättar
vidare att ända sedan 1971 har renskötselberättigade samer
inom byområdet ansökt om medlemskap i samebyn. Dessa ansökningar har hela tiden
avslagits av samebyn i den mån de över huvud taget har upptagits till
behandling. Tjänstemannen hänvisar till…”Läs mer om denna och andra historier från dagens
samiska verklighet på bloggen här
0 kommentarer: