Domstolsutslag vållar rasistiska utfall i NorrlandspressenI dagens nätupplaga av Västerbottenskuriren (VK)
finns över 100 inlägg och kommentarer efter gårdagens HD dom som ger
renskötande samer rätt att använda mark för renbete. Beklagligtvis är många av
inläggen rent rasistiska. Då ska man samtidigt veta att VK redan rensat bort de
mest samehatiska kommentarerna.

En av VK:s läsare reagerade med orden: ”Det är
beklämmande att läsa alla dessa kommentarer som till stor del är hets mot en
minoritetsbefolkning, samerna. De problem som markägarna i Nordmaling för fram,
finns uppenbarligen inte på någon annan plats. Jag har själv skogsmark i en
grannkommun…”

En annan kommentar är ”Samhället har i sin iver att
inte vara rasistisk blivit just detta.”

Andra kommentarer är; ”Naturfolk,,, Pyttsan!”, ”skicka renarna till
stockholm”, ”Som fjällfiskande kustbo
undrar jag om man någonsin kommer att möta den välkomnande och renhårige samen
"Shampo Lappo-Lill"?”, ”En vansinnig dom! Om samerna inte har egen
mark för sin renhållning är det kanske dags att dom byter yrke”, ”Det här gör
mig bara så förbannad och ledsen. Oförklarligt att man kan döma på detta sätt.
En särlagstiftning som ger en minoritet laglig rätt…”, ”Jag som trodde att
samerna oxå var svenska medborgare”, ”En sak som förvånat mig i många år är:
Hur f-n kan myndigheterna tillåta renskötsel invid och på europavägar!!??”, ”Spontant
tycker jag det är märkligt att renarna skall få vandra fritt” etc.

Läs många fler kommentarer på VK:s nätupplaga!

0 kommentarer: