Samiskt utanförskap leder till psykisk ohälsa

Samerna har av staten i lagstiftningen delats upp i två grupper; renskötande och icke-renskötande samer.

Ny forskning har visat att många renskötande samer lider av ohälsa och dubbelt så vanligt att renskötande män begår självmord än svenska män.

Nyhetsprogrammet Oddasat har nyligen haft ett inslag som visar att även icke-renskötande samer lider av ohälsa genom utanförskap. Läs mer här!

Källa: Oddatsat.se

0 kommentarer: