Rasistiska organisationer mot indianer och samer under nya namn


Sedan många år finns organisationer i USA som motarbetar indianer och indianers rättigheter med motiveringen att alla ska ha lika rättigheter. De menar att indianreservat är särrättigheter för indianer och utgör en rasistisk uppdelning av olika människor och deras rättigheter utifrån etnisk grund. Därför vill de att indianreservat skall upplösas och allt land skall kunna köpas av hela USA:s befolkning. Dessa anti-indianska organisationer har slagord som ”allas lika rätt” och ”demokrati för alla”. Slagorden och organisationsnamnen syftar alltid på mänskliga rättigheter och likvärdighet. I tillägg bedriver de insamlingsverksamhet i demokratiska slagord.

Men, verkligheten är en annan. I samtliga av dessa organisationers stadgar och målprogram framgår syftet klart att minoriteter och ska assimileras till majoritetsbefolkningens kultur och traditioner och deras rättigheter baserade på urminnes hävd skall upplösas, samt deras land skall fördelas till majoritetsbefolkningen.

Nu har en liknande ”Vit mans” organisation för ”Vit mans rättigheter” dykt upp i Sameland. Organisationen ”Etnisk och Demokratisk Likvärdighet” (EDL) vill att samiska rättigheter upplöses. EDL sympatiserar dessutom med samtliga organisationer som vill upplösa indianreservat i USA. I tillägg påstår EDL, liksom i USA, att urfolken har en hemlig plan att ta över majoritetsfolkets lokala styrelser och regering. EDL påstår dessutom att det finns en konspiratorisk samisk plan sedan 1945 att ta över hela norra Skandinavien!

Vår rekommendation är att läsa stadgar och målsättningsprogram före du går med i en ”Demokratisk organisation för allas lika rättigheter” eller skänker en slant till ”För allas frihet”.

Läs mer om den nya rasistiska och anti-samiska organisationen EDL i Skandinavien här och här!

0 kommentarer: