Släktforskning som medel att återta sin identitet

Lásságámmi var den samiska multikonstnären Nils-Aslak Valkeapääs eget namn på sitt hus. Huset ligger intill hans födelseplats och tomten fick han i 50-årsgåva av Storfjords kommun. Nils-Aslak Valkeapää erhöll norsk statsbegravning vid sin bortgång.

Lásságámmi är också namnet på den stiftelse som förvaltar Nils-Aslak Valkeapääs verk. Stiftelsen äger Nils-Aslak Valkeapääs hus och lånar ut den till forskare och konstnärer för att ge dessa möjligheter att fördjupa sig i sitt fält.

Senast har nu huset utlånats till forskaren och konstnären Helle Storvik för att färdigställa utställningen och en dokumentärfilm under namnet ”Är vi här ännu?” Arbetet är en fortsättning på Släkt- och Bygdeforskaren Johan Borgos bok ”De är här ännu”.

Borgos lyckades med konststycket att återinföra samisk kultur och medvetandegöra innevånarna i Vesterålen, Norge, om sitt samiska ursprung. Under år har Vesterålen varit utsatt för hård assimilationspolitik. Vesterålen har därför länge betraktats som ett helt norskt område med enbart norsk befolkning i Nordnorge. Forskaren Borgos vid Nordiskt Samiskt Institut i Kautokeino visade i sin bok att 25 % av Vesterålen innevånare var samer. Resultatet publicerades i en bok. Men, det anmärkningsvärda resultatet var att en stor del av befolkningen i Vesterålen återtog sin samiska identitet.

Läs mer här

Källa: Lásságámmi


0 kommentarer: