Hatbrotten har ökat kraftigt i Finland

Polisyrkeshögskolan i Finland har i dagarna presenterat ny statistik över hatbrott i Finland. Den finska polisen fick i fjol in fler anmälningar om hatbrott än förut. Totalt bokfördes nästan 1000 fall, vilket är nästan en femtedel mer än året innan.

Polisyrkeshögskolan i Finland säger att majoriteten av de misstänkta hatbrotten handlade om rasism. Med hatbrott avses ett dåd vars motiv är förutfattade meningar eller hat mot en grupp som offret representerar.

Lagen i Finland använder dock inte uttrycket hatbrott. Men för ett brott med rasistiska motiv kan man ändå döma ut hårdare straff än annars för ett motsvarande brott. Det har föreslagit att lagen skrivs om så att även andra hatbrott än de med rasistiska motiv kunde dömas strängare.

Verddeviessu har tidigare rapporterat att en finsk Professor i Juridik och Sametingets fd. ordförande tidigare i år uttalat att rasismen mot samer kommer att öka och framför allt på internet (Se äldre inlägg på Verddeviessu Blogg).

Läs mer

Källa: Vasabladet, Finland
0 kommentarer: