Ordförande för finskt politiskt ungdomsförbund är emot ett mångkulturellt Finland

Wille Rydman, som är finska Samlingspartiets Ungdomsförbunds ordförande (Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja ), har i en av Finlands största dagstidningar uttalat att ”Finland får inte bli ett mångkulturellt samhälle” och ”Mångkulturellt inte bra för Finland”. Samlingspartiets Ungdomsförbund motsvarar Moderaternas Ungdomsförbund (MUF) i Sverige.

Wille Rydman är dock inte ensam motståndare till ett mångkulturellt Finland. Under 2000-talet har bildats flera nationalistiska organisationer som exempelvis Suomen Sisu. Suomen Sisu är en ”finsknationalistisk organisation som är emot de idag rådande mångkulturella tendenserna.” Mer om Suomen Sisu kan du läsa här.Fråga är bara om inte Finland redan är ett mångkulturellt samhälle med Samer, Ålänningar, Karelare och Sverigefinländare m.fl. folkgrupper sedan flera hundra år tillbaka?

Läs mer

Källa: HBL, Finland


0 kommentarer: