Är de samiska språken utsatt för diskriminering?


MR-dagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt organisationer som arbetar med, eller vill lära mer om, mänskliga rättigheter. I år pågick MR-dagarna, (Mänskliga rättighetsdagarna), igår och idag i Örebro.

Ett centralt tema för årets MR-dagar handlar om nationella minoriteter, deras språk och identitet, samt den nya lagen som ska skydda och främja minoritetskulturerna.

Seminariet bjöd även på Sharon Jåma, känd TV-profil, som ledde ett samtal om hur det är att vara ung same och möjligheterna, eller rättare sagt svårigheterna, att tala samiska i Sverige.

Lennart Rohdin, chef för Länsstyrelsen i Stockholms enhet för nationella minoriteter i Sverige, talade om ”Varför minoritetsspråk? – de kan ju ändå svenska!” och berättade om den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft 1 januari i år.

Ett stort problem i Sverige och i Norden är att erkänna samiskan fullt ut. I andra länder i Europa verkar det inte vara ett problem och som skapade frågor som…Varför finns det inte vägskyltar på samiska över hela sameområdet? Varför kan man inte tala eller skriva på sitt modersmål samiska med myndigheter eller kommuner i Sameområdet? Varför är all information i Sverige på ett främmande språk? Varför erkänna samiska när alla samer ändå talar samiska? Finns det inte en språkdiskriminering i Sameområdet? Frågorna var många

– men, det fanns inga svar!

0 kommentarer: